Błąd LNK2005

0

Witam, mógłby mi ktoś wytłumaczyć ten błąd, szukałem w necie, ale dalej nie rozumiem :(

Error 1 error LNK2005: "struct student * tab" ([email protected]@[email protected]@A) already defined in funkcje.obj D:\c++\programy visual\pdf9\pdf9\glowna.obj
Error 2 error LNK1169: one or more multiply defined symbols found D:\c++\programy visual\pdf9\Debug\pdf9.exe 1 1

glowny.cpp

#include<iostream>
#include<fstream>
#include"student.h"

using namespace std;

void main()
{
  int i;
  int z;
  for (i = 0; i < MAX; i++)
  {
    tab[i].imie[0] = NULL;
    tab[i].adres[0] = NULL;
    tab[i].tel[0] = NULL;
  }

  for (i = 0; i < MAX; i++)
  {
    if (tab[i].imie[0] != NULL) z++;
  }

  int opcja;
  cout << "Co chcesz zrobic?" << endl;
  cin >> opcja;

  while (opcja >= 1 || opcja <= 4)
  {

    switch (opcja)
    {
    case 1: cout << "Wprowadzenie studenta"; 

      if (z != MAX)
      {
        for (i = 0; i < MAX; i++)
        {
          cin >> tab[i].imie;
          cin.ignore();
          cin >> tab[i].adres;
          cin.ignore();
          cin >> tab[i].tel;
          cin.ignore();

          z++;
          break;

        }
      }
      else{
        cout << "Brak wolnych miejsc" << endl;
      }

      break;
    case 2: cout << "Usuniecie studenta"; break;
    case 3: cout << "Podglad"; break;
    case 4: cout << "Wyjscie z programu"; break;
    }
  }

}

}

funkcje.cpp

#include<iostream>
#include<fstream>
#include"student.h"

void Load()
{
  int i = 0;
  int r = 0;

  ifstream plik;

  plik.open("baza.txt");
  do{
    if (plik.fail())
    {
      plik.close();
      return;
    }

    if (!plik.eof())
    {
      plik.getline(tab[i].imie, sizeof(tab[i].imie), '#');
      plik.getline(tab[i].adres, sizeof(tab[i].adres), '#');
      plik.getline(tab[i].tel, sizeof(tab[i].tel), '#');
      plik.ignore();
      i++;
      if (i == MAX) break;
    }
  } while (!plik.eof());
  cout << "Rozmiar tablicy: " << i << endl;
  plik.close();
}

void Save()
{
  int i;
  ofstream plik;

  plik.open("baza.txt");
  if (plik.fail())
  {
    plik.close();
    cout << "Wystapil blad pliku!" << endl;
    exit(1);
  }

  for (i = 0; i < MAX; i++)
  if (tab[i].imie[0] != NULL)
  {  
    plik << tab[i].imie << '#'
       << tab[i].adres << '#'
       << tab[i].tel << '#' << endl;   
  }

  plik.close();
}

student.h

#include<iostream>
#include<fstream>

using namespace std;

const int MAX = 256; //max liczba wpisow

struct student{
  char imie[64];
  char adres[64];
  char tel[16];

};

student tab[MAX];

void Save();
void Load();
2

Wyczyść katalog budowania projektu, linker narzeka na glowna.obj, a takiego pliku źródłowego zdajesz się nie mieć - pozostałość po starym kodzie?

0

Faktycznie, nie wiedziałem o tej opcji, ale teraz o coś innego się czepia..
Error 1 error C4700: uninitialized local variable 'z' used d:\c++\programy visual\pdf9\pdf9\glowna.cpp 26 1

Edytowałem i dodałem w glowna.cpp resztę kodu.

for (i = 0; i < MAX; i++)
  {
    if (tab[i].imie[0] != NULL) z++;
  }

Tutaj coś nie pasuje

1

Gdzie ustawiasz wartość początkową z?

3

student tab[MAX]; przenieś do któregokolwiek *.cpp a w student.h daj extern student tab[];

0

To co Delor napisał działa, ale kq również pomogłeś, dzięki :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0