Program Egzamin na wskaźnikach

0

Witam wszystkich serdecznie, siedzimy z kolegą od 2h i robimy program. Przyznaje, opcje wskaźników nie idą nam najlepiej ale udało nam się naskrobać taki program. Jedyne co nam w nim nie działa jest to opcja do wpisywania ocen dla studentów. Jeśli jakaś dobra duszyczka poratuje nas radą to będziemy bardzo wdzięczni.


#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

typedef struct student{
  char nazwisko[20];
  char imie[20];
  int indeks;
  float ocena;
  struct student* next;
}student;

int dlugosc_listy(student* student1)
{
  int d = 0;
  student* wsk = student1;
  while(wsk != NULL)
  {
       d++;
       wsk = wsk->next;
       }
  return d;
  }

void dodaj(student** student1, student* nowa){
  while (*student1 != NULL) student1 = &((*student1)->next);
   *student1 = nowa;
   nowa->next = NULL;
}

void dodajUcznia(student** student1){
    system("cls");
    student* nowa= (student*)malloc(sizeof(student));
      printf("Podaj Nazwisko:");
      scanf("%s",&nowa->nazwisko);

      printf("\nPodaj Imie:");
      scanf("%s",&nowa->imie);

      printf("\nPodaj Numer Indeksu:");
      scanf("%d",&nowa->indeks);

      nowa->ocena=0;

      system("cls");
      dodaj(student1,nowa);
}

void egzamin(student* student1){
  student* wsk = student1;

   if(student1 == NULL){
   printf("Brak studentow");
   getch();
   }
   float ocena=0;
   int i = 1;
   system("CLS");
   while( student1 != NULL)
   {
      if(wsk->ocena==0){
      printf("Numer na liscie: %d \nImie: %s \nNazwisko: %s \nNumer albumu: %d\n", i, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->indeks);
      printf("\nPodaj ocene ucznia: ");
      scanf("%f", ocena);
      ocena=wsk->ocena;
      wsk=wsk->next;
      i++;
      }
      else{
      i++;
      wsk=wsk->next;
      }
   }
   getch();
   system("CLS");
}

void usun(student** student1, int ID)
{
       student* poprzedni = NULL;
       student* wsk = *student1;
       int i;      
       for(i = 1; i < ID; i++)
       {
           poprzedni=wsk;
           wsk=wsk->next;

           }
       if(poprzedni==NULL)
       {
       (*student1)=(*student1)->next;
       free(wsk);                
       }
       else
       {
         poprzedni->next=wsk->next;
         free(wsk);
         }
}
void rezygnacja(student** student1){
   int ID;
   printf("Podaj numer osoby na liscie: " );
   scanf("%d", &ID);

   if((ID > dlugosc_listy(*student1)) || (ID < 1))
   {
      printf("Nie ma takiego numeru");

      }
   else
   {
     usun(student1,ID);     
     }
}

void lista_studentow(student* student1){

  student* wsk = student1;

   if(student1 == NULL){
   printf("Brak studentow");
   getch();
   }
   int i = 1;
   system("CLS");
   while( wsk != NULL)
   {
      printf("Numer na liscie: %d \nImie: %s \nNazwisko: %s \nNumer albumu: %d\n", i, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->indeks);
      wsk=wsk->next;
      i++;
   }
   getch();
   system("CLS");

}

void przelicz_studentow(student* student1){

  student* wsk = student1;

   if(student1 == NULL){
   printf("Brak studentow");
   getch();
   }
   int i = 0;
   system("CLS");
   while( wsk != NULL)
   {
      wsk=wsk->next;
      i++;
   }
   printf("\nLista studentow zawiera: %d osob",i);
   getch();
   system("CLS");
}

void sredniaocen(student* student1){

  student* wsk = student1;

   if(student1 == NULL){
   printf("Brak studentow");
   getch();
   }
   system("CLS");
   float srednia=0;
   int i = 0;
   while( wsk != NULL || wsk->ocena != 0)
   {
      if(wsk->ocena==0){
        wsk=wsk->next;
      }
      else{
      srednia=srednia+wsk->ocena;
      wsk=wsk->next;
      i++;
      }
   }
   printf("\nSrednia ocen uczniow wynosi: %d", srednia/i);
   getch();
   system("CLS");

}

int main(){

  student* student1 = NULL;

  int stop;

  while(stop!=9){
    printf("1. - Dodaj studenta");
    printf("\n2. - Rozpocznij egzamin");
    printf("\n3. - Rezygnacja studenta");
    printf("\n4. - Wyswietl liste studentow");
    printf("\n5. - Przelicz studentow");
    printf("\n6. - Srednia ocen egzaminu");
    printf("\n9. - Zakoncz program");
    printf("\nWybieram:");
    scanf("%d",&stop);

    switch(stop){
    //Dodaj studenta
    case 1:
      dodajUcznia(&student1);
      break;
    //Rozpocznij egzamin
    case 2:
      system("CLS");
      egzamin(student1);
      break;
    //Rezygnacja studenta
    case 3:
      rezygnacja(&student1);
      break;
    //Wyswietl liczbe studentow
    case 4:
      system("CLS");
      lista_studentow(student1);
      break;
    //Przelicz studentow 
    case 5:
      przelicz_studentow(student1);
      break;
    //Srednia ocen
    case 6:
      sredniaocen(&student1);
      break;
    }
  }
  system("cls");
  printf("Dziekuje za skorzystanie z programu, zegnam");
  getch();
  return 0;
}
0

@szweszwe: Zrobione, sorki ale myślałem, że samo to się zrobi. Nie do końca ogarnąłem

0

scanf("%s", &nowa->nazwisko); => scanf("%s", nowa->nazwisko);
while (student1 != NULL) { => while (wsk != NULL) {
scanf("%f", ocena); => scanf("%f", &ocena);
ocena = wsk->ocena; => wsk->ocena = ocena;
printf("\nSrednia ocen uczniow wynosi: %d", srednia / i); => printf("\nSrednia ocen uczniow wynosi: %f", srednia / i);
sredniaocen(&student1); => sredniaocen(student1);

while (wsk != NULL || wsk->ocena != 0) {
    if (wsk->ocena == 0) {
      wsk = wsk->next;
    }
    else {
      srednia = srednia + wsk->ocena;
      wsk = wsk->next;
      i++;
    }
  }

\/

  while (wsk != NULL) {
    if (wsk->ocena != 0) {
      srednia = srednia + wsk->ocena;
      i++;
    }
    wsk = wsk->next;
  }

Czytajcie komunikaty kompilatora.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0