Symulacja, problem sfml

0

main:

///////////////////////////////////////////////////////////
// Headers
////////////////////////////////////////////////////////////
#include "headers.h"
#include "Ground.h"
#include "MakeWorm.h"

int main()
{

  sf::Clock clock;
  int framesCounter = 0;//licznik klatek
  Motion random; // obiekt do losowania kierunku
  random.randGenerator();//generator losowosci
//  int amount = INITIAL_AMOUNT_OF_WORMS;
//  Worm * worm = new Worm[amount];
//
//  
//  for (int i = 0; i < amount; i++) { 
//    
//    int * tabXY = random.getRandomPosition();
//    
//    worm[i].makeWorm(tabXY[0], tabXY[1]);
//    
//    delete [] tabXY;
//  }

  MakeWorm worm(random);

  // worm.newWorm(5, random);

  sf::RenderWindow window(sf::VideoMode(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT), "Hodowla Robakow");

  // run the program as long as the window is open
  while (window.isOpen())
  {

    framesCounter++;
    sf::Time elapsed1 = clock.getElapsedTime();
    float time = elapsed1.asSeconds();
    int fps = framesCounter/time;

    // check all the window's events that were triggered since the last iteration of the loop
    sf::Event event;
    while (window.pollEvent(event))
    {
      // "close requested" event: we close the window
      if (event.type == sf::Event::Closed)
        window.close();
    }

    // clear the window with black color
    window.clear(sf::Color::Black);

    // draw everything here...
    // window.draw(...);

    sf::Font font;
    if (!font.loadFromFile("DejaVuSans.ttf"))
    {
     // error...
     }//ladowanie czcionki

    //////////TEKST FPS//////////////////////////////////
    sf::Text text;
    text.setFont(font); 
    text.setString(std::to_string(fps) + " fps");
    text.setCharacterSize(20); // in pixels, not points!
    text.setFillColor(sf::Color::Red);
    text.setStyle(sf::Text::Bold);
    /////////////////////////////////////////////////////

    //tlo
    Ground floor;    
    floor.printGround(SCREEN_HEIGHT, SCREEN_WIDTH, GROUND_TEXTURE_PATH);

    //rysowanie
    window.draw(floor.rectangle); //tlo

    //ruchy robakow

         worm.move(random);  

    //rysowanie robakow
    for(int x = 0; x < 50; x++)
    {
      std::cout<<"xd";
    window.draw(worm.worm[x].getWorm());
    }

     //end the current frame

    window.draw(text); //fpsy

    window.display();

  }

  worm.releaseWorms();

  return 0;
}

klasa MakeWorm:

#include "MakeWorm.h"

  MakeWorm::MakeWorm(Motion random) {

    this->worm = new Worm[this->WormAmount];
    std::cout<<"constructor ilosc robali: "<<this->WormAmount<<std::endl;

    for (int i = 0; i < this->WormAmount; i++) { 

    int * tabXY = random.getRandomPosition();
    this->worm->makeWorm(tabXY[0], tabXY[1]);
    delete [] tabXY;

    std::cout<<"constructor worm created"<<std::endl;
    } 

  }

  int MakeWorm::getWormAmount() {

    return this->WormAmount;

  }

  void MakeWorm::newWorm(int amount, Motion random) {

    this->worm = new Worm[amount];

    for (int i = 0; i < amount; i++) { 

    int * tabXY = random.getRandomPosition();
    this->worm->makeWorm(tabXY[0], tabXY[1]);
    delete [] tabXY;

    std::cout<<"new worm created"<<std::endl;
    }
    this->WormAmount=this->WormAmount+amount;

  }

  void MakeWorm::releaseWorms() {

    delete [] worm;

  }

  void MakeWorm::move(Motion random) {

    for (int i = 0; i < this->WormAmount; i++)
    {
      std::cout<<"worm "<<i<<": ";
    this->worm[i].randomizeWormMovement(random);
    }

  }//losowe poruszanie sie wszystkich robaków

  sf::Sprite MakeWorm::getworm(int x) {

    return this->worm[x].getWorm();

  }

klasa Worm:

#include "Worm.h"
//#include <Vector2.cpp>

  void Worm::setSex(bool newSex){

    this->sex = newSex;  

  }

  void Worm::setAge(bool newAge){

    this->age = newAge;

  }

  void Worm::loadWormTexture(std::string path) {

  //this->wormMaleTexture.create(80, 80);

  if(!wormMaleTexture.loadFromFile(path)) {
    std::cout<<"Worm texture loaded.\n";
  }

    //blad

  }

  void Worm::loadMovingWormTexture(std::string path) {

  if(!movingWormMaleTexture.loadFromFile(path)) {
    std::cout<<"Worm texture loaded.\n";
  }
  else
    std::cout<<"Can't load second worm texture.\n";

  }

   void Worm::setWormTexture(int x){

     switch(x) {

       case 1: this->worm.setTexture(this->wormMaleTexture); break;
       case 2: this->worm.setTexture(this->movingWormMaleTexture); break;

     }

   }

   sf::Sprite Worm::makeWorm(int x, int y){

    loadWormTexture(MALE_WORM_TEXTURE_PATH);
    loadMovingWormTexture(MALE_WORM_MOVE_TEXTURE_PATH);

    this->worm.setPosition(sf::Vector2f(x, y));

    return this->worm; 

   }

   sf::Sprite Worm::moveWorm(float x, float y){

    //stepsCounter++;

    if(stepsCounter%14+1==7){
      setWormTexture(1);
    }
    else if (stepsCounter%14+1==14){

      setWormTexture(2);

    }

    //animacja robala
    //this->worm.setPosition(pos_x, pos_y);
    this->worm.move(x, y);

   }

   sf::Sprite Worm::getWorm(){

    return this->worm; 

   }

   ///////////////////////////////////////////////////////////////////// KROKI ///////////////////////////////////////

   void Worm::changeSteps(int steps) {

     this->stepsCounter = steps;

   }

   int Worm::getSteps() {

     return this->stepsCounter;

   }

   ///////////////////////////////////////////////////////////////////KIERUNEK////////////////////////////////////////
  void Worm::rotateWorm(double angle) {

   this->worm.setRotation(angle); 

   }
  double Worm::getRotation() {

    return worm.getRotation();

  }
  double Worm::getDirX() {

     return this->dir_x;

  }

  double Worm::getDirY()  {

     return this->dir_y;

  }

  void Worm::setDirX(double x) {

    this->dir_x = x;

  }

  void Worm::setDirY(double y) {

    this->dir_y = y;

  }

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////KONTROLA POZYCJI/////////////////////////////
  bool Worm::inWindow() {

    sf::Vector2f pos = worm.getPosition();

    if(pos.x>SCREEN_WIDTH-500||pos.y>SCREEN_HEIGHT-210||pos.x<=0||pos.y<=0) {

      return true;

    }
    else {

      return false;

    }

  }

  float Worm::getPosX() {

    sf::Vector2f pos = worm.getPosition();
    return pos.x;

  }

  float Worm::getPosY(){

    sf::Vector2f pos = worm.getPosition();
    return pos.y; 

  }
  ////////////////////////////////////////////////////LOSOWANIE////////////////////////////////////////
  void Worm::randomizeWormMovement(Motion random) {

          while(inWindow()) {

          random.wormMotion(getPosX(), getPosY());  
          Worm::rotateWorm(random.getRandomAngle());   
          Worm::setDirX(random.getRandomX()); 
          Worm::setDirY(random.getRandomY()); 

          moveWorm(getDirX(), getDirY()); 
          }

          if (getSteps() == 0) {
          random.wormMotion(getPosX(), getPosY());  
          Worm::rotateWorm(random.getRandomAngle());   
          Worm::setDirX(random.getRandomX()); 
          Worm::setDirY(random.getRandomY());

          changeSteps(random.getRandomSteps()); 

          }

          moveWorm(getDirX(), getDirY());

          changeSteps(getSteps()-1);

          std::cout
          <<"x: "<<getDirX()
          <<" y: "<<getDirY()
          <<" steps: "<<getSteps()
          <<" rotation: "<<getRotation()
          <<std::endl;

  }

Mam problem, program wyżej to symulacja robaków, niestety, po stworzeniu klasy MakeWorm, wyświetla mi się tylko jeden. Nie mam pojęcia w którym miejscu mam błąd. Proszę o pomoc!

1
void MakeWorm::newWorm(int amount, Motion random) {

    this->worm = new Worm[amount];

Tu masz wyciek pamięci i (chyba) źródło błędu.

0
Delor napisał(a):
void MakeWorm::newWorm(int amount, Motion random) {

    this->worm = new Worm[amount];

Tu masz wyciek pamięci i (chyba) źródło błędu.

Poprawiłem, niestety to nie ten błąd, w mainie używam tylko konstruktora do inicjowania objektów.

0

No to patrzymy na konstruktor:

MakeWorm::MakeWorm(Motion random) {

    this->worm = new Worm[this->WormAmount];

Ile wynosi this->WormAmount?

0
Delor napisał(a):

No to patrzymy na konstruktor:

MakeWorm::MakeWorm(Motion random) {

    this->worm = new Worm[this->WormAmount];

Ile wynosi this->WormAmount?

50

0
  if(!wormMaleTexture.loadFromFile(path)) {
    std::cout<<"Worm texture loaded.\n";
  }

https://www.sfml-dev.org/docu[...]b56eabfe33e2e0e1cb03712c7fcc7

Returns
True if loading was successful

0
Delor napisał(a):
  if(!wormMaleTexture.loadFromFile(path)) {
    std::cout<<"Worm texture loaded.\n";
  }

https://www.sfml-dev.org/docu[...]b56eabfe33e2e0e1cb03712c7fcc7

Returns
True if loading was successful

Zmieniłem ;)

0
void Worm::randomizeWormMovement(Motion random) {
          while(inWindow()) {
           ... 
          moveWorm(getDirX(), getDirY());
          }

??

0

Odwoływałem się do wskaźnika zamiast do tablicy w konstruktorze.

0

Poddaję się. Sformatuj kod. Ponazywaj odpowiednio zmienne i metody.
worm to jednocześnie:

 • obiekt MakeWorm w main()
 • tablica Worm w MakeWorm
 • obiekt w Worm

Metody zwracają/robią co innego niż sugeruje nazwa (inWindow(),makeWorm() zamiast initWorm() itp.).
Przez to ciężko się czyta i analizuje oraz łatwo o pomyłkę.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0