Mam do napisania program, który odpowiedni napis w zależności od tego co wcisnęliśmy. Brakuje mi strzałki w lewo, prawo i klawisza funkcyjnego F1. Kojarzę funkcję kbhit() ale nie wiesz do końca jak ona działa. Co powinienem poprawić?

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
  char klawisz;
  klawisz = getch();
  if(klawisz>=97&klawisz<=122) cout<<"Mala litera ";
  else if(klawisz>=65&klawisz<=90) cout<<"Duza litera ";
  else if(klawisz>=48&klawisz<=57) cout<<"Cyfra ";
  else if(klawisz==27) cout<<"ESC ";
  else if(klawisz==13) cout<<"Enter";
  else if(kbhit()){
    klawisz=getch();
    if(klawisz==224);
      klawisz=getch();
    if(klawisz==75) cout<<"Strzalka w lewo ";

  }
  else cout<<"Inny klawisz ";

  return 0;
}