Zabezpieczenie programu przed wprowadzeniem zbyt duzej liczby znakow - pomoc

0

Witam,

Mam program, który (jak wyrzuca mi maszyna sprawdzająca kod) nie jest zabezpieczony przed wprowadzeniem zbyt duzej liczby znakow.
Dokładny błąd zamieszczam w komentarzu na samej górze kodu w linku z gdbonline ale nieznacznie się różni od tego w temacie.
https://onlinegdb.com/HyuvDdzzN
Niestety nie wiem w którym miejscu leży błąd. Prawdopodobnie jakiś scanf jest przyczyną ale dodałem ograniczenia "%50c" itd.

opis zadania: losowe wartosci wrzucam w strukture, pokazuje jakie zostaly wylosowane. Nastepnie pytam czy wrzucic je do pliku. Jak uzytkownik sie zgodzi to wczytuje dane do pliku i zapisuje plik. Moze to byc plik z rozszerzeniem txt lub bin - wybiera uzytkownik wpisujac sciezke do pliku z rozszerzeniem .txt / .bin
W sciezke do pliku mozna wpisac po prostu: dane.txt (plik sie zapisze tam gdzie jest program)

Kod programu:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
struct point_t
{
  int x;
  int y;
} s1, s2;

struct point_t* set(struct point_t* p, int x, int y); //przekazanie wartosci x i y do obiektu struktury
void show(const struct point_t* p); //wypisanie danych ze struktury

int save_point_b(const char *filename, const struct point_t* p);
int load_point_b(const char *filename, struct point_t* p);
int save_point_t(const char *filename, const struct point_t* p);
int load_point_t(const char *filename, struct point_t* p);
float distance(const struct point_t* p1,
        const struct point_t* p2, int *err_code);

int main()
{

  struct point_t *s2_p=&s2;
  int x=0;
  int y=0;

  //losowanie
  srand (time(NULL));
  x = (rand () %20) ;
  y = (rand () %20);
  set(s2_p, x, y); //przypisuje wylosowane wartosci x i y, do wartosci x i y ze struktury dla obiektu s2
  show (s2_p); //wypisanie wartosci x i y ze struktury dla obiektu s2
  //podanie sciezki pliku
  char fileExt[100];
  char *fileExt_p=fileExt;
  printf("Podaj sciezke do pliku: ");
  scanf(" %50s", fileExt_p);

  //do sprawdzenia czy wpisane rozszerzenie pliku jest zgodne z .txt lub .bin
  fileExt_p+=strlen(fileExt)-4; //ustawienie wskaznika na poczatek
  char end[5]; 
  char * end_p=end;
  //dla binarnych i tekstowych
  char bin[]=".bin";
  char txt[]=".txt";

  char znak;
  int i ;
  for ( i = 0 ; i < 4 ; i ++ )
  {
    *end_p=*fileExt_p; //kopiowanie
    end_p++;
    fileExt_p++;
  }
  *end_p='\0'; 
  fileExt_p-=strlen(fileExt); //na poczatek
  if(isalpha(*fileExt_p)==0) //jesli nazwa pliku to liczba = blad
  {
    printf ("couldn't create file");
    return 1;
  }

  if (strcmp(end,bin) == 0) //gdy rozszerzenie bin (end i bin sa takie same wiec rozszerzenie bin)
  {
    if(save_point_b(fileExt,s2_p)==1) //jesli udalo sie zapisac
    {// i zapytaæ u¿ytkownika, czy chce odczytaæ dane z pliku.

      printf("File saved\n czy chcesz wczytac plik? Y/N\n");

      scanf(" %1c", &znak);
      //Po wpisaniu przez u¿ytkownika litery ‘Y’ lub ‘y’ program powinien odczytaæ dane z pliku o tej samej nazwie i wyœwietliæ je na ekranie.
      if ( znak == 'y' || znak == 'Y' )
      {
        if(load_point_b(fileExt,s2_p)==0) //gdy nie udalo sie odczytac danych z pliku
        {
          printf ("File corrupted");
          return 1;
        }
        else //jesli sie udalo, to wypisuje dane
          show(s2_p);

      }
      else if ( znak == 'n' || znak == 'N')
        return 0;

      else
      {
        printf ("Error");
        return 1;
      }
    }
  }
  else if ( strcmp(end,txt)==0) //gdy rozszerzenie txt (end i txt sa takie same wiec rozszerzenie txt)
  {
    if( save_point_t(fileExt,s2_p) == 1 )
    {
    // i zapytac uzytkownika czy chce odczytac dane z pliku

      printf("File saved\nczy chcesz wczytac plik? Y/N\n");
      scanf(" %1c", &znak);
     //  printf("load point: %d\n",load_point_t(fileExt,s2_p));
      if ( znak == 'y' || znak == 'Y' )
      {
        if(load_point_t(fileExt,s2_p)==0)
        {
          printf ("File corrupted");
          return 1 ;
        }
        else
          show(s2_p);
      }
      else if ( znak == 'n' || znak == 'N')

        return 0;
      else
      {
        printf ("Error");
        // 
        return 1;
      }
    }
  }
  else
  {
    printf ("Wrong filename!");
    return 1;
  }
  return 0;
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void show(const struct point_t* p) //wypisanie danych
{
  if ( p!= NULL )
    printf("x = %d; y = %d \n",p->x, p->y);
}

struct point_t* set(struct point_t* p, int x, int y) //przekazanie wartosci x i y do struktury
{
  if (p == NULL)
    return NULL;
  p->x=x;
  p->y=y;

  return p;
}
int save_point_b(const char *filename, const struct point_t* p) //zapis do pliku bin
{
  if ( p == NULL || filename == NULL)
    return 0;
  FILE * f =fopen(filename, "wb");
  if ( f == NULL)
    return 0;

  fwrite(&(p->x),4,1,f);
  fwrite(&(p->y),4,1,f);
  fclose(f);

  return 1;
}
int load_point_b(const char *filename, struct point_t* p) //odczyt z pliku bin
{
  if ( filename==NULL || p==NULL )
    return 0;

  FILE * f = fopen(filename,"rb");
  if ( f == NULL)
    return 0;

  if(fread(&(p->x),1,4,f)==0)
  {
    fclose(f);
    return 0;
  }
  if(fread(&(p->y),1,4,f)==0)
  {
    fclose(f);
    return 0;
  }
  fclose(f);

  return 1;

}
int save_point_t(const char *filename, const struct point_t* p) //zapis do pliku txt
{
  if ( p == NULL || filename == NULL)
    return 0;
  FILE * f = fopen( filename, "w");
  if (f==NULL)
     return 0;

  fprintf(f,"%d ",p->x);
  fprintf(f,"%d",p->y);
  fclose(f);

  return 1;

}
int load_point_t(const char *filename, struct point_t* p) //odczyt z pliku txt
{
   if ( filename == NULL || p == NULL )
    return 0;

  FILE * f= fopen(filename,"r");
  if ( f == NULL)
    return 0;

  char sin[100];
  char*znak=sin;
  fscanf(f,"%s", znak);
  p->x=atoi(znak);
  fscanf(f,"%s",znak);
  p->y=atoi(znak);
  fclose(f);
  return 1;
}

float distance(const struct point_t* p1,const struct point_t* p2, int *err_code) //funkcja distance z poprzednich zadan na odleglosc euklidesa
{
  if ( p1 == NULL || p2==NULL )
  {
    if (err_code !=NULL)
    *err_code=1;
    return -1;
  }
  float distance_p = sqrt( pow (( p2->x-p1->x),2)+ pow (( p2->y-p1->y),2));
  if (err_code != NULL)
  *err_code=0;
  return distance_p;
}

Mógłby ktoś przejrzeć kod i powiedzieć co poprawić / usprawnić i co najważniejsze jak pozbyć się tego błędu?
Nagradzam lajkami i ptaszkiem! :D

0

Odświeżam.
Ktoś ma pomysł?

0

Nie obsługujesz błędów przy scanf(). Gdy wprowadzisz EOF (ctrl+z lub ctrl+d) zamiast wpisać cokolwiek to dostaniesz śmieci.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0