Wczyta z klawiatury liczbę całkowitą n i na standardowe wyjście wypisze

0

Napisz program w języku C++, który wczyta z klawiatury liczbę całkowitą n i na standardowe wyjście wypisze:

n nie jest liczbą pierwszą – jeśli n nie jest pierwsza,
n jest liczbą pierwszą numer X – jeśli n jest liczbą pierwszą.

 1. Założenie: n >= 2 i n <= 50000.

 2. Aby rozwiązanie zostało zaakceptowane musi w nim wystąpić element indeksowania liczb pierwszych w tablicy. Preferowane jest wykorzystanie algorytmu sita Eratostenesa.

 3. Wartości "n", "X" na wyjściu należy oczywiście zastąpić odpowiednimi wartościami liczbowymi.

Mam coś takiego, podpowie ktoś co tu zmienić?


#include <iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;

bool pierwsza(int n)
{
  if(n<2)
    return false;

  for(int i=2;i*i<=n;i++)
    if(n%i==0)
      return false;
  return true;
}

int main()
{
  int n i, count = 0;;

  cout<<"Podaj liczbe: ";
  cin>>n;

  if(pierwsza(n))
    cout<<"Liczba "<<n<<" jest pierwsza"<<endl;
  else
    cout<<"Liczba "<<n<<" nie jest pierwsza"<<endl;

 cout << "Podaj górną granicę: ";
 cin >> n;
 cout << endl;

 int *a = new int;

 if (a == 0)
 {
  cout << "Za mało pamięci" << endl;
   return 0;
 }

  for (i = 2; i < n; i++) a = true;

  for (i = 2; i < n; i++)
   if (a)
   for (int j = i; j*i < n; j++) a = false;

  for (i = 2; i < n; i++)
   if (a)
   {
   count++;
   cout << i << " ";
   }

 cout << endl << "Ile : " << count << endl;

 return 0;
}
0

Zmień podejście tak, aby używać Sita Eratostenesa.

0

W jaki sposób?

0
#include <iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int n=50000;
   bool liczby[n+1];
   for(int i=0;i<=n;i++)
   {
     liczby[i]=true;
   }
   liczby[i]=false;
   for(int i=2; i<=sqrt(n);i++)
   {
     if(liczby[i]==true)
     for(int j=i+i;j<=n;j=j+i)
     {
       liczby[j]=false;
     }
   }
}
int ile_t;
cin>> ile_t;
for(int i=0;i<ile_t;i++)
{
  int liczba;
  cin>>liczba;
  if(liczby[liczba]==true)
    cout<<"Jest liczba pierwsza " <<endl;
  else
    cout<<"Nie jest liczba pierwsza " <<endl;
}
return 0;
}

co zmienić zeby pasowało do zadania?

0

Czy sito ma być na tyle duże, żeby zindeksować wszystkie potrzebne liczby i tylko robić "lookup", czy sprawdzać tylko do wielkości sita a potem faktoryzować (lub trial division)?

0

n jest do 50000 więc raczej z góry trzeba wszystko policzyć.

0

COŚ trzeba tam zmienić?

1

Gdzie Masz Sito Erastotenesa?

0

Tu?

#include <iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
   int n=50000;
   bool liczby[n+1];
   for(int i=0;i<=n;i++)
   {
     liczby[i]=true;
   }
   liczby[i]=false;
   for(int i=2; i<=sqrt(n);i++)
   {
     if(liczby[i]==true)
     for(int j=i+i;j<=n;j=j+i)
     {
       liczby[j]=false;
     }
   }
}
int ile_t;
cin>> ile_t;
for(int i=0;i<ile_t;i++)
{
  int liczba;
  cin>>liczba;
  if(liczby[liczba]==true)
    cout<<"Jest liczba pierwsza " <<endl;
  else
    cout<<"Nie jest liczba pierwsza " <<endl;
}
return 0;
}

nie wiem czy pierwszy for jest dobry i jak zrobić ile razy występuje true w tablicy przed indeksem danej liczby?

0

Sito: https://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes , implementacja w C++:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <iterator>

template <typename I, typename N>
void mark_array(I first, I last, N factor) {
  *first = false;
  while (last - first > factor) {
    first = first + factor;
    *first = false;
  }
}

template <typename I, typename N>
void erastosthenes_sieve(I first, N n) {
  I last = first + n;
  std::fill(first, last, true);
  N i(0);
  N index_square(3);
  N factor(3);
  while (index_square < n) {
    if (first[i]) {
      mark_array(first + index_square, last, factor);
    }
    ++i;
    index_square += factor;
    factor += N(2);
    index_square += factor;
  }
}

int main () {
  std::vector<long> primes;
  std::vector<bool> vec1(50);
  erastosthenes_sieve(vec1.begin(), 50);
  auto it1 = vec1.begin();
  primes.push_back(2); // dodanie dwójki
  for (int i = 0; i < vec1.size(); i++){ // vec1 - wektor "wysłany" do sita 
    if (it1[i]){ // wskazuje na vec1
      primes.push_back(2 * i + 3);
    }
  }

  for (auto& e : primes) // pierwsze do 2 * 50 
    std::cout << e << " ";
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0