Program nie działa dla zamiany liczb z dziesiętnego na szesnastkowy

0

Chciałem napisać program który zamienia liczby z systemu dziesiętnego na szesnastkowy jednak kompletnie nie wiem jak sie do tego zabrać...Napisałem takie coś, działa dla binarnego jednak ten szesnastkowy kompletnie się wywala...

#include <iostream>

using namespace std;

void binarny(int liczba){
  const int MAX=100;
  int tab[MAX],i=0;
  while(liczba){
    tab[i++]=liczba%2;
    liczba/=2;
  }
  for(int j=i-1; j>=0;j--){
    cout<<tab[j];
  }
}
void szesnastkowy(int liczba){
  const int MAX=100;
  int tab[MAX],i=0,buffor;
  while(liczba){
    buffor=liczba%16;
    if(buffor==0) tab[i++]=0;
    else if(buffor%16==1) tab[i++]=1;
    else if(buffor%16==2) tab[i++]=2;
    else if(buffor%16==3) tab[i++]=3;
    else if(buffor%16==4) tab[i++]=4;
    else if(buffor%16==5) tab[i++]=5;
    else if(buffor%16==6) tab[i++]=6;
    else if(buffor%16==7) tab[i++]=7;
    else if(buffor%16==8) tab[i++]=8;
    else if(buffor%16==9) tab[i++]=9;
    else if(buffor%16==10) tab[i++]='A';
    else if(buffor%16==11) tab[i++]='B';
    else if(buffor%16==12) tab[i++]='C';
    else if(buffor%16==13) tab[i++]='D';
    else if(buffor%16==14) tab[i++]='E';
    else if(buffor%16==15) tab[i++]='F';
    liczba/=16;
  }
  for(int j=i-1; j>=0;j--){
    cout<<tab[j];
  }
}
int main()
{
  int liczba;
  cout<<"Podaj liczbe: ";
  cin>>liczba;
  binarny(liczba);
  cout<<endl;
  szesnastkowy(liczba);
  return 0;
}
1

Masz tablicę intów i po przypisaniu 'A' dostajesz na wyjście ASCII danego znaku. Zmień sobie typ na char.

2

Tak jak powyżej, albo użyć stringów:

#include <iostream>
#include <string>
#include <stack>
#include <assert.h>

using namespace std;

string dec_to_any(int n, int base){
  string digits = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; // 36 znaków - zmiana do base 36 
  stack<int> remainder; // stos na reszty, żeby nie uzywać rekurencji 
  int rem = 0;
  while (n > 0) { 

    rem = n % base;
    remainder.push(rem);
    n = n / base;
  }

  string out_string = "";
  while ( !(remainder.empty())){
    out_string += digits.at(remainder.top());
    remainder.pop();
  }
  return out_string;
}
0

@lion137: bez sensu masz stos:

// Liczba nie jest zapisana dziesiętnie tylko binarnie, więc nazwa jest trochę myląca, jako, że `to_base(0xFF, 16)` da w wyniku `FF`.
string to_base(int n, size_t base) {
  static char digits[] = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  assert(base > 0 && base <= sizeof(digits) / sizeof(digits[0]));
  bool neg = false;
  std::string data;
  if (n < 0) {
    n = -n;
    neg = true;
  }

  while (n > 0) {
    data.insert(0, 1, digits[n % base]);
    n /= base;
  }

  if (neg) data.insert(0, 1, '-');

  return data;
}
0

@lion137: bez sensu masz stos: ...
Mógłbyś wyjaśnić? Funkcja pobiera liczbę w systemie dziesiętnym oraz bazę, zwraca, przepisaną do danej bazy jako string; przechodzi mi testy, wygląda, że jest OK.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0