Przekazywanie struktur miedzy funkcjami

0

Witam, mam napisać program który składa się z funkcji operujących na danych strukturach. Dodawanie, usuwanie, sortowanie ale mam problem ze zrozumieniem jak mogę przekazać juz uzupełnioną strukturę z funkcji do funkcji. Ktoś pomoże ?

#include <stdio.h>

typedef struct { char imie[30];
char nazwisko[50];
short wiek;
char PESEL[11];
char email[50];
} tperson;

int main()
{

system("cls");
int chose_menu=0;
int count=0;
int tab[100];
tperson data_person[100];

  printf("Menu\n\n");
  printf("Liczba elementow w tablicy: %i \n\n",count);
  printf("1.Dodaj.\n");
  printf("2.Usun dany element.\n");
  printf("0.Zakoncz program.\n");
  printf("Wybierz:\n");
  scanf("%i",&chose_menu);

  switch(chose_menu)
  {
  case 1:
  {
    add_person();
    break;
  }
case 2:
  {
    delete_person();
    break;
  }

  case 0:
  {
    system("cls");
    printf("Koniec :)");
    return 0;
    break;
  }
  }

  return 0;
}

void delete_person()
{
  int del;
  printf("Ktory element chcesz usunac ?\n");
  scanf("%i",&del);

}

void add_person (tperson data_person[100]){
int tab_size=0;

do{

  printf("Ile elementow chcesz dodac(max 100) ?\n");
  scanf("%i",&tab_size);
  if(tab_size>100)
  {
  system("cls");
  printf("Podaj liczbe z zakresu!!!\n");
  system("PAUSE");
  system("cls");

  }
}while(tab_size>100);

  for (int i=0;i<tab_size;i++)
  {
    printf("Nr.%i\nPodaj imie:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].imie);
    printf("Nr.%i\nPodaj nazwisko:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].nazwisko);
    printf("Nr.%i\nPodaj wiek:\n",i+1);
    scanf("%i",&data_person[i].wiek);
    printf("Nr.%i\nPodaj pesel:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].PESEL);
    printf("Nr.%i\nPodaj email:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].email);
  }

  /*
  for (int i=0;i<tab_size;i++)
  {
    printf("%s\n",data_person[i].imie);
    printf("%s\n",data_person[i].nazwisko);
    printf("%i\n",data_person[i].wiek);
    printf("%s\n",data_person[i].PESEL);
    printf("%s\n",data_person[i].email);
    printf("\n");
  }
   */

 main();
}

Napisałem też drugi program z mniejsza ilością elementów ale także mi nie wychodzi... Pomocy.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct{
int wiek;
} osoba;

int main()

{
  int chose;
  printf("1.Dodaj wiek dla 3 osoob.\n");
  scanf("%i\n",&chose);

  switch(chose)
    {
      case 1:
      {
      void dodaj_wiek(osoba);
      break;
      }
    }

  return 0;
}

void dodaj_wiek(osoba& ja)
{

  for (int i=0;i<3;i++)
    {
    printf("%i.Wiek:\n",i);
    scanf("%i",&ja.wiek);
    }

    system("PAUSE");

}
2

Tagujesz C, a piszesz w C++. Zdecyduj się.

Przekazywanie parametru przez wartość i referencję

Wywoływanie funkcji main() jest nielegalne w C++, i jest co najmniej bardzo dziwną praktyką w C.

0
kq napisał(a):

Tagujesz C, a piszesz w C++. Zdecyduj się.

Przekazywanie parametru przez wartość i referencję

Wywoływanie funkcji main() jest nielegalne w C++, i jest co najmniej bardzo dziwną praktyką w C.

Ok, to już widziałem tylko tutaj nic nie pisze jak by tą strukturę przekazać.

Napisałem coś takiego tylko co jest teraz źle ?

#include <stdio.h>

typedef struct { char imie[30];
char nazwisko[50];
short wiek;
char PESEL[11];
char email[50];
} tperson;

int main()
{

system("cls");
int chose_menu=0;
int count=0;
int tab[100];
tperson data_person[100];

  printf("Menu\n\n");
  printf("Liczba elementow w tablicy: %i \n\n",count);
  printf("1.Dodaj.\n");
  printf("2.Test.\n");
  printf("0.Zakoncz program.\n");
  printf("Wybierz:\n");
  scanf("%i",&chose_menu);

  switch(chose_menu)
  {
  case 1:
  {
    add_person();
    break;
  }
case 2:
  {
    test();
    break;
  }

  case 0:
  {
    system("cls");
    printf("Koniec :)");
    return 0;
    break;
  }
  }

  return 0;
}

void test ()
{

  add_person (&tperson data_person[100]);                       //odbiór zmiennej ?
  printf("%s",add_person (data_person[0].imie));

}

void add_person (*tperson data_person[100]){
int tab_size=0;

do{

  printf("Ile elementow chcesz dodac(max 100) ?\n");
  scanf("%i",&tab_size);
  if(tab_size>100)
  {
  system("cls");
  printf("Podaj liczbe z zakresu!!!\n");
  system("PAUSE");
  system("cls");

  }
}while(tab_size>100);

  for (int i=0;i<tab_size;i++)
  {
    printf("Nr.%i\nPodaj imie:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].imie);
    printf("Nr.%i\nPodaj nazwisko:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].nazwisko);
    printf("Nr.%i\nPodaj wiek:\n",i+1);
    scanf("%i",&data_person[i].wiek);
    printf("Nr.%i\nPodaj pesel:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].PESEL);
    printf("Nr.%i\nPodaj email:\n",i+1);
    scanf("%s",&data_person[i].email);
  }

  /*
  for (int i=0;i<tab_size;i++)
  {
    printf("%s\n",data_person[i].imie);
    printf("%s\n",data_person[i].nazwisko);
    printf("%i\n",data_person[i].wiek);
    printf("%s\n",data_person[i].PESEL);
    printf("%s\n",data_person[i].email);
    printf("\n");
  }
   */

 main();
}

to jak najlepiej wrócić do funkcji main ?

0

Nie potrafię przekazać tablicy do funkcji. Czytam jak to zrobić cały dzień i nie wychodzi....

2

Możesz to zrobić na różne sposoby, generalnie logika będzie podobna, zrobiłem z dużym uproszczeniem. Musisz mieć funkcję, która tworzy nową strukturę, tutaj tperson_init, a potem Budujesz metodę wypełniająca tablecę obiektów. Przesyłasz argument, zawsze tak samo, przez wskaźnik (dokładnie, jak Pisze @twonek, wskażnik przez wartość, a jego wartość to adres).:

#include <stdio.h>

typedef struct { 
  char imie[30];
  char nazwisko[50];
  short wiek;
  char PESEL[11];
  char email[50];
} tperson;

void add_persons (tperson * tab);

tperson * tperson_init(char gname [], char name [], short age, char pesel [], char email []);

int main(int argc, char **argv) {
  tperson * p = tperson_init("Albert", "Einstein", 22, "00", "[email protected]");
  printf("%s\n", p->imie);

  tperson tab [100];
  add_persons(tab);
  tperson p1 = tab[1];
  printf("%s\n", p1.imie);
  return 0;
}

tperson * tperson_init(char gname [], char name [], short age, char pesel [], char email []) {
 tperson * p = {gname, name, age, pesel, email};
 return p;
}

void add_persons(tperson * tab) {
  tperson * p = tperson_init("Albert", "Einstein", 22, "00", "[email protected]");
  tperson * p1 = tperson_init("Alan", "Turing", 22, "00", "[email protected]");
  tab[0] = *p;
  tab[1] = *p1;
}
0
lion137 napisał(a):

Możesz to zrobić na różne sposoby, generalnie logika będzie podobna, zrobiłem z dużym uproszczeniem. Musisz mieć funkcję, która tworzy nową strukturę, tutaj add_person, a potem Budujesz metodę wypełniająca tablecę obiektów. Przesyłasz argument, zawsze tak samo, przez wskaźnik (dokładnie, jak Pisze @twonek, wskażnik przez wartość, a jego wartość to adres).:

#include <stdio.h>

typedef struct { 
 char imie[30];
 char nazwisko[50];
 short wiek;
 char PESEL[11];
 char email[50];
} tperson;

void add_persons (tperson * tab);

tperson * tperson_init(char gname [], char name [], short age, char pesel [], char email []);

int main(int argc, char **argv) {
 tperson * p = tperson_init("Albert", "Einstein", 22, "00", "[email protected]");
 printf("%s\n", p->imie);

 tperson tab [100];
 add_persons(tab);
 tperson p1 = tab[1];
 printf("%s\n", p1.imie);
 return 0;
}

tperson * tperson_init(char gname [], char name [], short age, char pesel [], char email []) {
 tperson * p = {gname, name, age, pesel, email};
 return p;
}

void add_persons(tperson * tab) {
 tperson * p = tperson_init("Albert", "Einstein", 22, "00", "[email protected]");
 tperson * p1 = tperson_init("Alan", "Turing", 22, "00", "[email protected]");
 tab[0] = *p;
 tab[1] = *p1;
}

Dziękuję za pomoc, na taką odpowiedź liczyłem. Teraz juz wiem mniej więcej jak to zrobić. Pozdrawiam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0