Problem z pominięciem/wczytaniem pustych linii z pliku.

0

Cześć.
Ostatnio postanowiłem usprawnić swoje łączenie przez Windowsowskiego VPNa i napisałem program do takich połączeń.
Problem polega na tym, gdy pobiera dane z pliku (w tym wypadku z kolejnych linii w pliku) to omija puste linie, a chcę aby je odczytywał jako puste bądź null.
Tu kod z podawaniem danych, aby plik się utworzył:

else if(odpRDP == '3')
  {
    char pytanie;
    system("cls");
    cout <<"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"<<endl;
    podgladWinVPN();
    cout <<"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"<<endl;
    cin.clear();
    cout << "\nCzy polaczenie wymaga uzytkownika i hasla? (t/n)\n";
    cin >> pytanie;
    if(pytanie == 'n')
    {
      cout << "\nPodaj nazwe polaczenia:";
      cout << "\n(Nazwa musi byc zgodna z nazwa Windows VPN)\n";
      cin >> WVPN[nrWvpn].nazwawinvpn;
      WVPN[nrWvpn].userwinvpn = "";
      WVPN[nrWvpn].haslowinvpn = "";
      cout << "\nPodaj nazwe pliku polaczenia RDP:";
      cin >> WVPN[nrWvpn].rdpwin;

      cin.ignore();
      nrWvpn++;
      ifstream plik3;
      plik3.open("config\\winvpn.ini");
      system("cls");
      if ( nrWvpn != 0)            //musi byc conajmniej 1 element do wypisania
      {                        //j<i wyswietlanie prawidlowej wartosci  i = j-1
        cout << "\nDodano polaczenie z "<< WVPN[nrWvpn-1].nazwawinvpn << "." <<endl;
      }
      else
        cout << "\nBrak polaczen w bazie!\n";
      system("ping 1.1.1.1 -n 3 -w 3000 > nul");
    }
    else if(pytanie == 't')
    {
      cout << "\nPodaj nazwe polaczenia:";
      cout << "\n(Nazwa musi byc zgodna z nazwa Windows VPN)\n";
      cin >> WVPN[nrWvpn].nazwawinvpn;
      cout << "\n Podaj nazwe uzytkowanika:";
      cin >> WVPN[nrWvpn].userwinvpn;
      cout << "\nPodaj haslo:";
      cin >> WVPN[nrWvpn].haslowinvpn;
      cout << "\nPodaj nazwe pliku polaczenia RDP:";
      cin >> WVPN[nrWvpn].rdpwin;

      cin.ignore();
      nrWvpn++;
      ifstream plik3;
      plik3.open("config\\winvpn.ini");
      system("cls");
      if ( nrWvpn != 0)            //musi byc conajmniej 1 element do wypisania
      {                  //j<i wyswietlanie prawidlowej wartosci  i = j-1
        cout << "\nDodano polaczenie z "<< WVPN[nrWvpn-1].nazwawinvpn << "." <<endl;
      }
      else
        cout << "\nBrak polaczen w bazie!\n";
      system("ping 1.1.1.1 -n 3 -w 3000 > nul");
    }
    else
    {
      system("cls");
      cout << "\nPodales bledna odpowiedz!\n";
      system("ping 1.1.1.1 -n 2 -w 3000 > nul");
    }
  }

(Zapis plików tworzy się w oddzielnej funkcji, ale chyba w tym wypadku nie jest potrzebna.)

Podany kod powyżej tworzy taki plik:
------BEG------
1 <-Tu zlicza ilość połączeń / ster do wyboru połączenia
Test <-Nazwa połączenia
[i]pusta linia[/i] <-Użytkownik
[i]pusta linia[/i] <-Hasło
test <-Nazwa połączenia RDP
------EOF------

A tu poniżej podaję kod tworzenia pliku PowerShella, który jest uruchamiany przez plik bat.

int numerWVPN()
{
  char odp;
  do
  {
    int ok=0;
    do
    {
      system("cls");
      cout << "\nPolaczenie WinVPN\n";
      cout << "\nWybierz polaczenie:\n\n";
      cout <<"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"<<endl;
      podgladWinVPN();
      cout <<"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"<<endl;
      cout << "\n0. Powrot do menu\n\n";
      cin.clear();
      cin.sync();
      cin >> znak;
      if (cin.fail())
      {
        system("cls");
        cout << "\nNie podano liczby. Sprobuj wpisac ponownie...\n";
        system("ping 1.1.1.1 -n 2 -w 3000 > nul");
        cin.clear();
        cin.sync();
      }
      else
      {
        ok=1;
      }
    }while(ok==0);
    if (nrWvpn != 0)
    {
      system("cls");
      cin.ignore();

      if (znak > nrWvpn)
      {
        system("cls");
        cout <<"\nBrak polaczenia o takim numerze.";
        system("ping 1.1.1.1 -n 3 -w 3000 > nul");
      }
      else if(znak == 0)
      {

      }
      else
      {
        wczytajWinVPN();

        ofstream plik5("config\\winvpn.ps1", ios::out);
        plik5 <<"$vpnname = " + char2String(znaczek) + WVPN[znak-1].nazwawinvpn + char2String(znaczek)<<endl;
        plik5 <<"$vpnusername = " + char2String(znaczek) + WVPN[znak-1].userwinvpn + char2String(znaczek)<<endl;
        plik5 <<"$vpnpassword = " + char2String(znaczek) + WVPN[znak-1].haslowinvpn + char2String(znaczek)<<endl;
        plik5 <<"$cmd = $env:WINDIR + " + char2String(znaczek) + "\\System32\\rasdial.exe" + char2String(znaczek)<<endl;
        plik5 <<"$expression = " + char2String(znaczek) + "$cmd " + char2String(znaczek) + char2String(znaczek) + "$vpnname" + char2String(znaczek) + char2String(znaczek) + " $vpnusername $vpnpassword" + char2String(znaczek)<<endl;
        plik5 <<"$con = " + char2String(znaczek) + "$cmd $vpnname /DISCONNECT" + char2String(znaczek)<<endl;
        plik5 <<"$vpn = Get-VpnConnection | where {$_.Name -eq $vpnname}"<<endl;
        plik5 <<"if ($vpn.ConnectionStatus -eq " + char2String(znaczek) + "Disconnected" + char2String(znaczek) + ")"<<endl;
        plik5 <<"{"<<endl;
        plik5 <<"  Invoke-Expression -Command $expression"<<endl;
        plik5 <<"}"<<endl;
        plik5 <<"if($vpn.ConnectionStatus -eq "+ char2String(znaczek) + "Connected" + char2String(znaczek) + ")"<<endl;
        plik5 <<"{"<<endl;
        plik5 <<"  Invoke-Expression -Command $con"<<endl;
        plik5 <<"}"<<endl;

        do
        {
          cout << "\nPolaczenie z " + WVPN[znak-1].nazwawinvpn + ".\n";
          system("start WVPN.bat");
          system("pause");
          system("cls");
          cout << "\nUruchamianie RDPa.\n";
          ifstream plik1("config\\sciezka.ini", ios::in);
          plik1 >> pathRDP;
          system(("start " + char2String(znaczek) + pathRDP + "\\" + WVPN[znak-1].rdpwin + ".RDP" + char2String(znaczek) + " " + char2String(znaczek) + pathRDP + "\\" + WVPN[znak-1].rdpwin + ".RDP" + char2String(znaczek)).c_str());
          cout << "\nChcesz ponowic polaczenie? (t/n)\n";
          cin >> odp;
        }while(odp != 'n');

        system("cls");
        cout <<"\nZakonczono polaczenie z "<< WVPN[znak-1].nazwawinvpn <<"!";
        system("ping 1.1.1.1 -n 2 -w 3000 > nul");
      }
    }
    else
    {
      if(znak == 0)
      {

      }
      else
      {
        system("cls");
        cout << "\nPodales bledny numer!\n";
        system("ping 1.1.1.1 -n 2 -w 3000 > nul");
      }
    }
  }while(znak != 0);
  return 0;
}

A tak wygląda plik PowerShella:

$vpnname = "TEST"
$vpnusername = "test"
$vpnpassword = ""
$cmd = $env:WINDIR + "\System32\rasdial.exe"
$expression = "$cmd ""$vpnname"" $vpnusername $vpnpassword"
$con = "$cmd $vpnname /DISCONNECT"
$vpn = Get-VpnConnection | where {$_.Name -eq $vpnname}
if ($vpn.ConnectionStatus -eq "Disconnected")
{
  Invoke-Expression -Command $expression
}
if($vpn.ConnectionStatus -eq "Connected")
{
  Invoke-Expression -Command $con
}

Nie mam pojęcia jak odczytać puste linie żeby zamiast nazwy połączenia RDP pobierał 2 puste linie tj użytkownik i hasło. Może ktoś coś podpowie?

1

Jak chcesz czytać puste linie, użyj funkcji std::getline.

0
0x666 napisał(a):

Jak chcesz czytać puste linie, użyj funkcji std::getline.

Ok, ale w którym miejscu? Przy tworzeniu pliku powershella czy przy pobieraniu danych do pliku ze zmiennymi?

1

Przy pobieraniu danych z pliku (operator >> pomija białe znaki).

0
0x666 napisał(a):

Przy pobieraniu danych z pliku (operator >> pomija białe znaki).

No dobrze, czyli mam rozumieć, że muszę zmienić funkcję wczytania?

void wczytajWinVPN()
{
  ifstream plik3("config\\winvpn.ini", ios::in);
  plik3 >> nrWvpn;
  short j = 0;

  do
  {
    plik3 >>WVPN[j].nazwawinvpn;
    plik3 >>WVPN[j].userwinvpn;
    plik3 >>WVPN[j].haslowinvpn;
    plik3 >>WVPN[j].rdpwin;
    j++;
  }while( !plik3.eof() );
}
0
while(std::getline(plik3, WVPN[j].nazwawinvpn) &&
    std::getline(plik3, WVPN[j].userwinvpn) &&
    std::getline(plik3, WVPN[j].haslowinvpn) &&
    std::getline(plik3, WVPN[j].rdpwin))
{
  ++j;
}
0

Stała się dziwna rzecz po takiej edycji wczytywania:

void wczytajWinVPN()
{
  ifstream plik3("config\\winvpn.ini", ios::in);
  plik3 >> nrWvpn;
  short j = 0;

  do
  {
    getline(plik3, WVPN[j].nazwawinvpn);
    getline(plik3, WVPN[j].userwinvpn);
    getline(plik3, WVPN[j].haslowinvpn);
    getline(plik3, WVPN[j].rdpwin);
    j++;
  }while( !plik3.eof() );
}

Plik tworzy się już lepiej, ale uzupełnia w złym miejscu:

$vpnname = ""
$vpnusername = "TEST"
$vpnpassword = ""
$cmd = $env:WINDIR + "\System32\rasdial.exe"
$expression = "$cmd ""$vpnname"" $vpnusername $vpnpassword"
$con = "$cmd $vpnname /DISCONNECT"
$vpn = Get-VpnConnection | where {$_.Name -eq $vpnname}
if ($vpn.ConnectionStatus -eq "Disconnected")
{
  Invoke-Expression -Command $expression
}
if($vpn.ConnectionStatus -eq "Connected")
{
  Invoke-Expression -Command $con
}

Jakieś wskazówki? Czemu nie podmienia do pierwszej zmiennej?

0
ifstream plik3("config\\winvpn.ini", ios::in);
plik3 >> nrWvpn;
plik3.ignore(std::numeric_limits<size_t>::max(), '\n'); // <---
...
0

Wielkie dzięki! Działa jak natura chciała :) Przy okazji, spoko opcja z maksymalnym limitem. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Serdecznie pozdrawiam!

0

Teraz się pogubiłem.

Po dodaniu kolejnego połączenia robi się takie coś w pliku:

2
//pusta <- tu nie powinno być przesunięcia w dół
TEST
//pusta
//pusta
TEST2 <- podmieniło test na TEST2, prawdopodobnie przez przesunięcie
//pusta
//pusta
test2

Nie ważne! Dałem twój warunek sprawdzający czy nrWvpn == j i wsio w paradkie :D Dzięki jeszcze raz :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0