Dlaczego tylko jeden proces z potoku otrzymuje dane od rodzica?

0

Proces macierzysty ma przekazać procesom potomnym za pomocą łączy nazwanych dane z pliku źródłowego

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dirent.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

int main(int argc, char **argv)
{
  int id;
  if(argc != 2)
  {
  printf("Error: Too many parameters\n");
  exit(1);
  }

  if(fork() != 0)
  {
    FILE *oldfile;
    oldfile = fopen(argv[1], "r");
    if(oldfile == NULL)
    {
    perror("");
    exit(1);
    }

    mkfifo("fifo", 0666);
    id = open("fifo", O_WRONLY);

    char napis[256];
    sleep(1);
    while(fgets (napis, 256, oldfile))
        {
          write(id, napis, 256);
        }

    close(id);
  fclose(oldfile);
    exit(0);
  }

  int x;
  if((x=fork())==0)
  {
    FILE *newfile;
    newfile = fopen("K1", "w");

    if(newfile == NULL)
    {
    printf("Error: Couldn't create a new file\n");
    exit(1);
    }

    char word[256];
    char bufor[256];
    int i=1;
    id = open("fifo", O_RDONLY);
    while(read(id, word, sizeof(word))>0)
     { sprintf(bufor,"%d ",i++);      
      fputs(bufor,newfile);
      fprintf(newfile, "%s", word);}
  close(id);
  fclose(newfile);
  exit(0);
}
 int y;
  if((y=fork())==0)
  {
    FILE *newfile1;
    newfile1 = fopen("K2", "w");

    if(newfile1 == NULL)
    {
    printf("Error: Couldn't create a new file\n");
    exit(1);
    }

    char word[256];
    char bufor[256];
    int i=1;
    id = open("fifo", O_RDONLY);
    while(read(id, word, sizeof(word))>0)
     { 
      fprintf(newfile1, "%s", word);}
  close(id);
  fclose(newfile1);
  exit(0);
}

  return 0;
}

Po uruchomieniu programu dzieje się tak, że tylko jeden proces otrzymuje dane od rodzica. Wiem, że może być to związane z łączem nazwanym, bo tylko raz można odczytać z łącza. Co musiałbym poprawić w kodzie, aby w obu plikach znajdowały się dane z pliku źródłowego?

0

man fifo

The FIFO must be opened on both ends (reading and writing) before data can be passed. Normally, opening the FIFO blocks until the other end is opened also.
A process can open a FIFO in nonblocking mode. In this case, opening for read-only succeeds even if no one has opened on the write side yet and opening for write-only fails with ENXIO (no such device or address) unless the other end has already been opened.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0