Funkcja sprawdzająca, czy dwie liczby mają te same dzielniki pierwsze

0

Miałem napisać funkcję sprawdzającą, czy dwie liczby mają te same dzielniki pierwsze. Czy funkcja poniżej jest ok, czy możaby coś poprawić, żeby szybciej działała?

int a(int m, int n)
{
int i;
  for (i=2; i<=m; i++)
  {
    if(m%i==0)
    {
      if(n%i!=0) return 0;
      else
      {
        while (m%i==0) m=m/i;
        while (n%i==0) n=n/i;
      }
    }}
      if(n>=2) return 0;
      else return 1;
}
0

Ta funkcja zwróci true dla 4 i 8, których faktoryzacja to odpowiednio {2, 2} i {2, 2, 2} - na pewno o to chodzi? Jeśli tak, to szukanie wygląda ok, ale warunki przy wartościach zwracanych są dziwne.

0

Czy chodzi Ci o to, żeby sprawdzić czy mają dwa (co najmniej dwa?) dzielniki będące takimi samymi liczbami pierwszymi? Bo jak tak to nie.

0

' Napisz funkcję, która sprawdzi, czy dwie mają te same dzielniki pierwsze' Np. dla par 2,64 oraz 63,147 funkcja powinna zwrócić 1,a dla par 10,12 oraz 18,27 wartość 0 '

1

To jak tak to mocno nie tak, Najpierw trzeba sprawdzić parę "przypadków granicznych", a potem, po prostu sprawdzać dzielniki pierwsze, jak znajdziemy dzielący tylko jedną z liczb, to return 0, a w przeciwnym przypadku 1.

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int is_same_prime_factors(unsigned int m, unsigned int n);
int is_prime(int n);
int main (){
  cout << is_same_prime_factors(63, 147) << endl; // -> 1 
  cout << is_same_prime_factors(15, 75) << endl; // -> 1
  cout << is_same_prime_factors(1, 1) << endl;  // -> 0
  cout << is_same_prime_factors(10, 12) << endl; // -> 0
  cout << is_same_prime_factors(25, 35) << endl; // -> 0
  return 0;
}

int is_same_prime_factors(unsigned int m, unsigned int n){
  int limit;
  if (n == 1 || m == 1) return 0;
  if (n == m) return 1;
  if (is_prime(n) && is_prime(m)) return 0;
  if (n < m) limit = n / 2; else limit = m / 2; 
  for (int i = 3; i < limit + 1; i += 2){
    if (is_prime(i)){
      if ( (n % i == 0 && m % i != 0) ) return 0;
      else if ( (n % i != 0 && m % i == 0) ) return 0;
      else if ( (n % i == 0 && m % i == 0) ) continue;
    }
  }
  return 1;
}

int is_prime(int n){
  if (n <= 3) {return n > 1;}
  else if (n % 2 == 0 || n % 3 == 0) {return 0;}

  else{
    for (int i = 5; i <= sqrt(n); i = i + 2){
      if (n % i == 0) return 0;
    }
    return 1;
  } 
}
0

Cały czas uważam, że moja funkcja jest ok:

 1. Szukam pierwszego dzielnika pierwszego liczby m - jakieś 'p', jeśli n nie dzieli się przez p od razu zwracam 0.
 2. Dzielę obydwie liczby przez p tak długo, żeby już nie dzieliły się przez tą liczbę pierwszą
 3. Szukam kolejnych dzielników liczby m, to wykonuje się tak długo, aż dzielniki się skończą
 4. Jeżeli n ma jeszcze jakieś dzielniki, czyli jeżeli wartość n jest równa co najmniej 2 to znaczy, że ma jakiś dzielnik pierwszy, którego nie ma 'm' - zwracam wartość 0, w przeciwnym wypadku 1

Np. dla 63 i 147:
2 nie dzieli 63
3 dzieli 63, dzieli też 147
63:2=21, 21:2=7, m=7
147:3=49, n=49
4 nie dzieli 7
5 nie dzieli 7
6 nie dzieli 7
7 dzieli 7, dzieli też 49
7:7=1 m=1
49:7=7, 7:7=1, n=1
m=1 więc koniec pętli for
n=1, więc te same dzielniki pierwsze

0

Prawdę powiedziawszy, tak, można sporo poprawić aby funkcja działała szybciej, w szczególności można wykorzystać pomysł podobny do tego występującego w algorytmie Euklidesa. Czas jaki udało mi się uzyskać ciężko mi wyliczyć dokładnie, natomiast mogę go ograniczyć z góry poprzez O(log^2(x)), gdzie x = max(n, m). Twój algorytm jest złożoności O(2^(Poly(log(x)))), a więc wykładniczo gorszej. Mój algorytm jest też krótszy w implementacji.

1
kgkg napisał(a):

Miałem napisać funkcję sprawdzającą, czy dwie liczby mają te same dzielniki pierwsze. Czy funkcja poniżej jest ok, czy możaby coś poprawić, żeby szybciej działała?

int a(int m, int n)
{
int i;
 for (i=2; i<=m; i++)
 {
   if(m%i==0)
   {
     if(n%i!=0) return 0;
     else
     {
       while (m%i==0) m=m/i;
       while (n%i==0) n=n/i;
     }
   }}
     if(n>=2) return 0;
     else return 1;
}

Litości z tym formatowaniem:

int a(int m, int n)
{
  int i;
  for (i = 2; i <= m; i++) {
    if (m % i == 0) {
      if (n % i != 0)
        return 0;
      else {
        while (m % i == 0)
          m = m / i;
        while (n % i == 0)
          n = n / i;
      }
    }
  }
  if (n >= 2)
    return 0;
  else
    return 1;
}

Nie wiem czemu uważasz, że to jest dobrze. Już tak linijka jest ewidentnie źle:

      if (n % i != 0)
        return 0;

rozwiązanie prymitywne:

unsigned mulUniqueFactorizationOf(unsigned x)
{
  unsigned result = 1;
  if (x % 2 == 0)
  {
    result = 2;
    while (x % 2 == 0) x /= 2;
  }
  for (unsigned y = 3; x != 1; y += 2) {
    if (x % y == 0) {
      result *= y;
      while (x % y == 0) x /= y;
    }
  }
  return result;
}

bool haveSamePrimeFactors(unsigned a, unsigned b)
{
  return mulUniqueFactorizationOf(a) == mulUniqueFactorizationOf(b);
}
0

Szybkie rozwiązanie:

#include <numeric>
bool prime_divisors_is_subset(uint64_t n, uint64_t m)
{
  uint64_t g = 2;
  while (g > 1) {
    g = std::gcd(n, m);
    m = g;
    n /= g;
  }
  return n == 1;
}

bool prime_divisors_equal_sets(uint64_t n, uint64_t m)
{
  return prime_divisors_is_subset(n, m) && prime_divisors_is_subset(m, n);
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0