Dlaczego pole string wyrzuca błąd podczas cout?

0

Witam. Napotkałem problem z klasami mianowicie poniższy kod wyrzuca błąd:

bl-dy.png

Poniżej kod programu:

#include <iostream>
#include <cstdlib>

#include <fstream>
using namespace std;

struct header {
  char magicNumb[2];
  int width;
  int height;
  int grayScale;

};

class image
{
public:
  header _header;
  string fileName; 
  int **img;

  void set_header(std::string MN, int width, int height, int GS, string Fname)
  {
    this->fileName = Fname;
    this->_header.magicNumb[0] = MN[0];
    this->_header.magicNumb[1] = MN[1];
    this->_header.width = width;
    this->_header.height = height;
    this->_header.grayScale = GS;
  };
  void create_table_of_img(int valWidth, int valHeight)
  {
    this->img = new int*[valWidth];
    for (int i = 0; i < valHeight; ++i) {
      this->img[i] = new int[valHeight];
    }
  }
  void delete_table()
  {
    for (int i = 0; i < this->_header.width; ++i) {
      delete[] this->img[i];
    }
    delete[] img;
  }
  void print_table()
  {
    for (int x = 0; x < this->_header.width; x++)
    {
      for (int y = 0; y < this->_header.height; y++)
      {
        std::cout << img[x][y]<<" ";
      }
      std::cout << "\n";
    }
  }
  void print_header()
  {
    cout << "File name : " << fileName;

    printf("File name: %s", this->fileName);
    printf("magicNumb: %c%c", this->_header.magicNumb[0], this->_header.magicNumb[1]);
    printf("\nWidth: %i", this->_header.width);
    printf("\nheight: %i", this->_header.height);
    printf("\ngrayScale: %i", this->_header.grayScale);
  };
  void read_file()
  {
    fstream file;
    file.open(this->fileName, ios::out | ios::app | ios::binary);

  }

};
0

Brakuje reszty kodu programu. Przygotuj MCVE: https://dsp.krzaq.cc/post/445/jak-zadawac-pytania-na-forum/

0

Proszę:

//------------------------------------------------header.h--------------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>

class image
{
public:

  std::string fileName;

  void set_header(std::string Fname)
  {
    this->fileName = Fname;
  };

  void print_header()
  {
    std::cout << "File name : " << fileName;
  };
};

-------------------------------------------------source.cpp--------------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include "header.h"

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  image test;
  test.set_header("tenplik");
  test.print_header();

  system("pause");
  return(0);
}
0

W takim razie ja nie wiem co ten Vstudio miesza ...
Dziękuje @KrzaQ

3

Możliwe, że implementacja <iostream> w gcc/clang includuje <string>. A tutaj:

std::string fileName;

i tutaj:

std::cout << "File name : " << fileName;

może być potrzebne ciało klasy std::basic_string a nie tylko forward declaration, a np. implementacja <iostream> w Visual Studio robi właśnie tylko forward declaration. Także żeby mieć pewność, że masz definicję std::string to dodaj #include <string>

1

Jaj jeszcze dodam, że zamiast robić screenshota, kopiuj tekst logów budowania (tam widać wszystkie ważne informacje).
W VS powinieneś mieć zakładkę "Output".

0

To jest znany „problem”. Używasz std::string więc powinieneś mieć #include <string>.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0