Dodawanie 2 liczb binarnych

1

Siema!

Rozwiązuje zadanie na uczelnie gdzie trzeba dodać do siebie dwie liczby binarne, które mogą być różnej długości oraz w zapisie liczb nie ma zer wiodących, tzn. pierwszy bit każdej liczby jest równy 1, chyba że cała liczba jest równa 0 (jeden bit równy 0). Przykładowe wyjście:
Wejście:

2  // ilość zestawów (w każdym zestawie są 2 liczby binarne)
4  // długość 1 liczby binarnej
1 0 0 1 // jej postać binarna
2 //długość 2 liczby binarnej
1 1 // jej postać binarna
// \/ dalej ten sam proces dla kolejnych 2 liczb
4 
1 1 1 1
6
1 1 1 1 1 1

Wyjście:

1100
1001110

Ogólnie tu jest mój kod i niestety z powodu złej odpowiedzi uczelniany system go nie przepuszcza, a przy testowaniu różnych wariantów wychodzi poprawna odpowiedź.

#include <stdio.h
int main(){
int d; //liczba zestawów
  scanf("%d", &d);
  int n, m, b1, b2; // n = dlugosc pierwszej binarnej / m = dl. drugiej / b1/b2 = postać binarna
  int sum[10000];
  int l;
  int carry; 
  int r;
  int d1[10000]; // tablica do przechowania binarnej, przesunięta o 1 indeks, np: zamiast 111111 było 0111111 - po to aby zrobić miejsce na ewentualne dodatkowe 1.
  int d2[10000]; // tablica do przechowania binarnej, przesunięta o 1 indeks, np: zamiast 111111 było 0111111 - po to aby zrobić miejsce na ewentualne dodatkowe 1.
  int p1[10000]; // tablica do przechowania binarnej
  int p2[10000]; // tablica do przechowania binarnej
  int f, g;
  for(int i = 0; i < d; i++){
    f = 0;
    g = 0;
    r = 0;
    carry = 0;
    scanf("%d", &n);
  // int p1[10000];
    for(int j = 0; j < n; j++){
      scanf("%d", &b1);
      p1[j] = b1;
    }

    scanf("%d", &m);
  // int p2[10000];
    for(int j = 0; j < m; j++){
      scanf("%d", &b2);
      p2[j] = b2;
    }
    if(n > m){

      d1[0] = 0;
      d2[0] = 0;

      f = n + 1;

        for(int j = 1; j <= m; j++)
          d2[f - j] = p2[m - j];

        for(int k = 1; k <= f; k++)
          d1[f - k] = p1[f - k - 1];

        for(int k = n; k > 0; k--){

          if(d1[k]==0 && d2[k]==0 && carry==0){
          sum[k] = 0;
          carry = 0;
          }
          else if(d1[k]==0 && d2[k]==0 && carry==1){
            sum[k] = 1;
            carry = 0;
          }
          else if(((d1[k]==1 && d2[k]==0)||(d1[k]==0 && d2[k]==1)) && carry==0){
            sum[k] = 1;
            carry = 0;
          }
          else if(((d1[k]==1 && d2[k]==0)||(d1[k]==0 && d2[k]==1)) && carry==1){
            sum[k] = 0;
            carry = 1;
          }
          else if(d1[k]==1 && d2[k]==1 && carry==0){
            sum[k] = 0;
            carry = 1;
          }
          else if(d1[k]==1 && d2[k]==1 && carry==1){
            sum[k] = 1;
            carry = 1;
          }

          }
        if(carry == 0){
          for(int j = 1; j <= n; j++)
          printf("%d", sum[j]);
          }  
        if(carry == 1){
          sum[0] = 1;
          for(int s = 0; s <= n; s++)
            printf("%d", sum[s]);  
          }
        for(int z = 0; z < m + 2; z++){
          p1[z] = 0;
          p2[z] = 0;
          d1[z] = 0;
          d2[z] = 0;
          sum[z] = 0;
    }
  }
  //f = 0;
// g = 0;
// r = 0;
// carry = 0;
    if(n < m){

      d1[0] = 0;
      d2[0] = 0;
      g = m + 1;
      for(int j = 1; j <= n; j++)
        d1[g - j] = p1[n - j];

      for(int k = 1; k <= g; k++)
        d2[g - k] = p2[g - k - 1];

      for(int k = m; k > 0; k--){

          if(d1[k]==0 && d2[k]==0 && carry==0){
          sum[k] = 0;
          carry = 0;
          }
          else if(d1[k]==0 && d2[k]==0 && carry==1){
            sum[k] = 1;
            carry = 0;
          }
          else if(((d1[k]==1 && d2[k]==0)||(d1[k]==0 && d2[k]==1)) && carry==0){
            sum[k] = 1;
            carry = 0;
          }
          else if(((d1[k]==1 && d2[k]==0)||(d1[k]==0 && d2[k]==1)) && carry==1){
            sum[k] = 0;
            carry = 1;
          }
          else if(d1[k]==1 && d2[k]==1 && carry==0){
            sum[k] = 0;
            carry = 1;
          }
          else if(d1[k]==1 && d2[k]==1 && carry==1){
            sum[k] = 1;
            carry = 1;
          }

          }
      if(carry == 0){
        for(int j = 1; j <= m; j++)
          printf("%i", sum[j]);
          }  
      if(carry == 1){
        sum[0] = 1;
        for(int s = 0; s <= m; s++)
          printf("%d", sum[s]);  
  }
      for(int z = 0; z < m + 2; z++){
        p1[z] = 0;
        p2[z] = 0;
        d1[z] = 0;
        d2[z] = 0;
        sum[z] = 0;
    }
  //f = 0;
  //g = 0;
// r = 0;
  //carry = 0;
  }    
    if(n == m){ 
      d1[0] = 0;
      d2[0] = 0;
      r = m + 1;
      for(int j = 1; j <= n; j++){
        d1[r - j] = p1[n - j];
        d2[r - j] = p2[n - j];
    }
      for(int k = m; k > 0; k--){

          if(d1[k]==0 && d2[k]==0 && carry==0){
          sum[k] = 0;
          carry = 0;
          }
          else if(d1[k]==0 && d2[k]==0 && carry==1){
            sum[k] = 1;
            carry = 0;
          }
          else if(((d1[k]==1 && d2[k]==0)||(d1[k]==0 && d2[k]==1)) && carry==0){
            sum[k] = 1;
            carry = 0;
          }
          else if(((d1[k]==1 && d2[k]==0)||(d1[k]==0 && d2[k]==1)) && carry==1){
            sum[k] = 0;
            carry = 1;
          }
          else if(d1[k]==1 && d2[k]==1 && carry==0){
            sum[k] = 0;
            carry = 1;
          }
          else if(d1[k]==1 && d2[k]==1 && carry==1){
            sum[k] = 1;
            carry = 1;
          }

          }
      if(carry == 0){
        for(int j = 1; j <= m; j++)
          printf("%d", sum[j]);
          }  
      if(carry == 1){
        sum[0] = 1;
        for(int s = 0; s <= m; s++)
          printf("%d", sum[s]);
        }
      for(int z = 0; z < n + 2; z++){
        p1[z] = 0;
        p2[z] = 0;
        d1[z] = 0;
        d2[z] = 0;
        sum[z] = 0;
    }
  }
  //for(int z = 0; z < n + m; z++){
    // p1[z] = 0;
    // p2[z] = 0;
    // d1[z] = 0;
    // d2[z] = 0;
  //   sum[z] = 0;
  // }  
}
}

Macie może jakiś pomysł jak to poprawić?

0

Na pewno zmniejszyć ilość ifów. Najlepiej napisać od początku.

0

Wrzuciłem Twój kod oraz dane wejściowe na https://ideone.com . W wyniku dostaje ~jedną cyfrę tzn pomiędzy poszczególnymi cyframi nie ma nowej linii. Nie mam kompilatora c++ pod ręką ale jeśli tak jest to Twój program wrzuca na Wyjście inne dane niż podałeś. Warto to sprawdzić.

1

Napisz to od początku. Napisz funkcję o prototypie

void add(int a[], int a_len, int b[], int b_len, int result[])

Funkcja ta będzie się zajmować wykonywaniem dodawania. Jak już ją uzyskasz, to możesz wykonać ją odpowiednio dużo razy w pętli.

Wzór na sumę jest ogólnie prosty:

result[i] = (a[i] + b[i] + carry) % 2;
if (a[i] + b[i] + carry >= 2) {
  carry = 1;
} else {
  carry = 0;
}

Jeśli teraz tylko powtórzysz tę operację odpowiednio dużo razy (pamiętając by iść od prawej strony tablic), to dostaniesz dodawanie liczb dowolnej długości.

1

Spróbuj z taką funkcją, dodającą dwie liczby binarne, jako tablice integerów:

int * bin_add(int a [], int b [], int len_a, int output []){
  a = reversed(a);
  b = reversed(b); 
  int carry_bit = 0;
  int i = 0;

  for (i = 0; i < len_a; i ++){
    output[i] = (a[i] + b[i] + carry_bit) % 2;
    carry_bit = (a[i] + b[i] + carry_bit) / 2;
  }

  if (carry_bit > 0)
    output[i + 1] = carry_bit;
  output = reversed(output);
  output = remove_trailing_zeroes(output);
  return output;
}

Tablice jakie funkcja przyjmuje musza być równe, krótsza musi być uzupełniona zerami na początku, trzeba przekazać rozmiar; tablica output o jeden większa od liczb. Jak nie Lubisz wskaźników, to może być void zmienający output.

0

@enedil
@lion137

#include <stdio.h>
int main(){
  int d;
  scanf("%d", &d);
  int n, m, b1, b2;
  int sum[10000];
  int l;
  int carry;
  int r;
  int d1[10000];
  int d2[10000];
  int f, g;
  for(int i = 0; i < d; i++){
    f = 0;
    g = 0;
    r = 0;
    carry = 0;
    scanf("%d", &n);
    int p1[10000];
    for(int j = 0; j < n; j++){
      scanf("%d", &b1);
      p1[j] = b1;
    }

    scanf("%d", &m);
    int p2[10000];
    for(int j = 0; j < m; j++){
      scanf("%d", &b2);
      p2[j] = b2;
    }
    if(n > m){

      d1[0] = 0;
      d2[0] = 0;

      f = n + 1;

        for(int j = 1; j <= m; j++)
          d2[f - j] = p2[m - j];

        for(int k = 1; k <= f; k++)
          d1[f - k] = p1[f - k - 1];

        for(int k = n; k > 0; k--){

          sum[k] = (d1[k] + d2[k] + carry) % 2;
          if (d1[k] + d2[k] + carry >= 2) {
            carry = 1;
          } else {
          carry = 0;
          }
        }

        if(carry == 0){
          for(int j = 1; j <= n; j++)
          printf("%d", sum[j]);
          }  
        if(carry == 1){
          sum[0] = 1;
          for(int s = 0; s <= n; s++)
            printf("%d", sum[s]);  
          }
        printf("\n");

    }

    if(n < m){

      d1[0] = 0;
      d2[0] = 0;
      g = m + 1;
      for(int j = 1; j <= n; j++)
        d1[g - j] = p1[n - j];

      for(int k = 1; k <= g; k++)
        d2[g - k] = p2[g - k - 1];

      for(int k = m; k > 0; k--){

        sum[k] = (d1[k] + d2[k] + carry) % 2;
        if (d1[k] + d2[k] + carry >= 2) {
          carry = 1;
        } else {
          carry = 0;
        }

      }
      if(carry == 0){
        for(int j = 1; j <= m; j++)
          printf("%i", sum[j]);
          }  
      if(carry == 1){
        sum[0] = 1;
        for(int s = 0; s <= m; s++)
          printf("%d", sum[s]);  
      printf("\n");
  }

  }    
    if(n == m){ 
      d1[0] = 0;
      d2[0] = 0;
      r = m + 1;
      for(int j = 1; j <= n; j++){
        d1[r - j] = p1[n - j];
        d2[r - j] = p2[n - j];
    }
      for(int k = m; k > 0; k--){

        sum[k] = (d1[k] + d2[k] + carry) % 2;
        if (d1[k] + d2[k] + carry >= 2) {
          carry = 1;
        } else {
          carry = 0;
        }

          }
      if(carry == 0){
        for(int j = 1; j <= m; j++)
          printf("%d", sum[j]);
          }  
      if(carry == 1){
        sum[0] = 1;
        for(int s = 0; s <= m; s++)
          printf("%d", sum[s]);
        }
      printf("\n");

  }

  for(int z = 0; z < n + m; z++){
      p1[z] = 0;
      p2[z] = 0;
      d1[z] = 0;
      d2[z] = 0;
      sum[z] = 0;
    }  

}
}

Zmieniłem na coś takiego wykorzystując dodawanie które dodałeś no ale niestety wciąż błedna odpowiedź wyskakuje na stronie uczelnianej gdy ładuje :/, aczkolwiek gdy robię dodawanie wygląda ok w devc++... ; /
W sumie to zamieszcze całą treść zadania
Dane są dwie liczby zapisane w postaci binarnej. Oblicz ich sumę, a wynik podaj również w postaci binarnej.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita d (1 <= d <= 100), która oznacza liczbę zestawów danych.
Każdy zestaw składa się z czterech linii. W pierwszej z nich znajduje się liczba bitów n (1<=n<=10000), na których zapisana jest pierwsza liczba.
Druga linia zawiera n oddzielonych spacjami cyfr: zer lub jedynek, tworzących reprezentację binarną pierwszej liczby.
W trzeciej linii znajduje się liczba bitów m (1<=m<=10000), na których zapisana jest druga liczba.
Czwarta linia zawiera m oddzielonych spacjami cyfr: zer lub jedynek, które tworzą reprezentację binarną drugiej liczby.
W zapisie liczb nie ma zer wiodących, tzn. pierwszy bit każdej liczby jest równy 1, chyba że cała liczba jest równa 0 (jeden bit równy 0).

Wyjście

Na wyjściu należy dla każdego zestawu danych wypisać ciąg zer i jedynek (bez spacji), będący zapisem binarnym sumy liczb podanych na wejściu.

0

Możesz jeszcze uprościć kod usuwając rozróżnienie pomiędzy n oraz m. Różnica długości liczb tak naprawdę nie ma znaczenia. Po tej operacji będzie prościej poprawić kod. Tip: pytanie czy liczba cyfr na maszynie na uczelni jest mniejsza niż 10000.

Edit: skoro liczby mają długość N cyfr to na wyjściu może być tych N+1.

0
#include <stdio.h>

int main(){
  int d;
  scanf("%d", &d);
  int n, m, b1, b2;
  int l;
  int carry;
  int f, g;
  for(int i = 0; i < d; i++){

    f = 0;
    g = 0;
    carry = 0;
    scanf("%d", &n);
    int p1[n];
    for(int j = 0; j < n; j++){
      scanf("%d", &b1);
      p1[j] = b1;
    }

    scanf("%d", &m);
    int p2[m];
    for(int j = 0; j < m; j++){
      scanf("%d", &b2);
      p2[j] = b2;
    }
    if(n > m){

      int d2[n];
      int sum[n + 1];

        for(int j = 1; j <= m; j++)
          d2[n - j] = p2[m - j];
        for(int j = 0; j < n - m; j++)
          d2[j] = 0; 

        l = n - 1;
        for(int k = l; k >= 0; k--){

          sum[k + 1] = (p1[k] + d2[k] + carry) % 2;
          if (p1[k] + d2[k] + carry >= 2) {
            carry = 1;
          } else {
          carry = 0;
          }
        }

        if(carry == 0){
          for(int j = 1; j <= n; j++)
          printf("%d", sum[j]);
          }  
        if(carry == 1){
          sum[0] = 1;
          for(int s = 0; s <= n; s++)
            printf("%d", sum[s]);  
          }

        printf("\n");

    }
    if(n < m){

      int d2[m];
      int sum[m + 1];
      g = m - 1;

      for(int j = 1; j <= n; j++)
          d2[m - j] = p1[n - j];
        for(int j = 0; j < m - n; j++)
          d2[j] = 0; 

      for(int k = g; k >= 0; k--){

        sum[k + 1] = (d2[k] + p2[k] + carry) % 2;
        if (d2[k] + p2[k] + carry >= 2) {
          carry = 1;
        } else {
          carry = 0;
        }

      }
      if(carry == 0){
        for(int j = 1; j <= m; j++)
          printf("%i", sum[j]);
          }  
      if(carry == 1){
        sum[0] = 1;
        for(int s = 0; s <= m; s++)
          printf("%d", sum[s]);  
    }

      printf("\n");
    }

  if(n == m){

      int sum[m + 1];
      g = m - 1;

      for(int k = g; k >= 0; k--){

        sum[k + 1] = (p1[k] + p2[k] + carry) % 2;
        if (p1[k] + p2[k] + carry >= 2) {
          carry = 1;
        } else {
          carry = 0;
        }

      }
      if(carry == 0){
        for(int j = 1; j <= m; j++)
          printf("%i", sum[j]);
          }  
      if(carry == 1){
        sum[0] = 1;
        for(int s = 0; s <= m; s++)
          printf("%d", sum[s]);  
    }

      printf("\n");
    }

}
}

Okey Panowie dziękuje za pomoc, zrobiłem to w bardziej "dynamiczny sposób", kod wyżej przeszedl przez system :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0