Własna implementacja printf

0
void Myprintf(char *,...); 
char *convert(unsigned int num, int base);
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main() 
{ 
  Myprintf(" brtbr %d fsadf", 9); 
  return 0;
} 

void Myprintf (char* format, ...){ 
  char *traverse;
  unsigned int arg;

   char * p = (((char*)&format) + sizeof(format));

  for(traverse=format; *traverse != '\0'; traverse++){

    if (*traverse == '%') {
       traverse++;
  if (*traverse == 'd') {
    arg = *((int*)p);
    p += sizeof(int);
     write(1,convert(arg,10),8);
     traverse++; 
        }    
    }
    write(1,(void *) traverse,1);
  }

} 

char *convert(unsigned int num, int base) 
{ 
  static char Representation[]= "0123456789ABCDEF";
  static char buffer[50]; 
  char *ptr; 

  ptr = &buffer[49]; 
  *ptr = '\0'; 

  do 
  { 
    *--ptr = Representation[num%base]; 
    num /= base; 
  }while(num != 0); 

  return(ptr); 
}

Dlaczego w miejscu gdzie powinna być 9 dostaje losowe inty?

0
   char * p = (((char*)&format) + sizeof(format));

  if (*traverse == 'd') {
    arg = *((int*)p);

To nie ma sensu, chcesz użyć VA_ARGS to użyj VA_ARGS.

Poza tym, każde wystąpienie d zamienisz na liczbę, a chyba nie o to chodziło.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0