Problemy z instalacją SDL – potrzebuję pomocy

0

Instalowałem SDL do Code::Blocks według tego poradnika:

no i wszystko spoko, do chwili kiedy postanowiłem zrobić builda programu (4:08 na tym filmie). Kompilator zasypał mnie błędami a na końcu z wielką dumą podsumował:

"||=== Build failed: 50 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 1 second(s)) ===|" kolejny raz, kolejny poradnik i nic!
**
pomocy!**

**to błędy:**

||=== Build: Debug in testsdla (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_systimer.o)||In function `SDL_SetSystemTimerResolution':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|57|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|51|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_systimer.o)||In function `SDL_TicksInit':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|102|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_systimer.o)||In function `SDL_SetSystemTimerResolution':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|51|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_systimer.o)||In function `SDL_GetTicks_REAL':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|139|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_systimer.o)||In function `SDL_TicksInit':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|102|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_systimer.o)||In function `SDL_GetTicks_REAL':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|139|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_systimer.o)||In function `SDL_TicksInit':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|102|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\timer\windows\SDL_systimer.c|102|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsmodes.o)||In function `WIN_UpdateDisplayMode':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsmodes.c|47|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsmodes.c|51|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsmodes.c|61|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsmodes.c|62|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsmodes.c|64|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsmodes.c|65|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsmodes.o)||In function `WIN_GetDisplayDPI':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsmodes.c|284|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowswindow.o)||In function `WIN_SetWindowGammaRamp':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|703|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|705|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|709|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|709|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowswindow.o)||In function `WIN_GetWindowGammaRamp':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|722|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|724|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|728|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowswindow.c|728|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsframebuffer.o)||In function `WIN_CreateWindowFramebuffer':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|36|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|39|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|53|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|54|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|56|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|86|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|87|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|93|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsframebuffer.o)||In function `WIN_UpdateWindowFramebuffer':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|102|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsframebuffer.o)||In function `WIN_DestroyWindowFramebuffer':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|116|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsframebuffer.c|120|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsshape.o)||In function `CombineRectRegions':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsshape.c|53|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsshape.c|55|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsshape.c|56|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsopengl.o)||In function `WIN_GL_ChoosePixelFormatARB':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|502|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|502|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsopengl.o)||In function `WIN_GL_ChoosePixelFormat':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|252|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsopengl.o)||In function `WIN_GL_SetupWindowInternal':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|635|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsopengl.o)||In function `WIN_GL_InitExtensions':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|404|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|404|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsopengl.o)||In function `WIN_GL_SwapWindow':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|856|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowsopengl.o)||In function `WIN_GL_SetPixelFormatFrom':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|880|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|883|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowsopengl.c|886|undefined reference to `[email protected]'|
C:\TDM-GCC-32\lib\libSDL2.a(SDL_windowskeyboard.o)||In function `IME_SetupAPI':|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowskeyboard.c|650|undefined reference to `[email protected]'|
\Users\valve\release\SDL\SDL2-2.0.9-source\foo-x86\..\src\video\windows\SDL_windowskeyboard.c|663|undefined reference to `[email protected]'|
||More errors follow but not being shown.|
||Edit the max errors limit in compiler options...|
||=== Build failed: 50 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 1 second(s)) ===|

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0