Wzór Taylora dla sinusa – funkcja zwraca wyniki spoza zakresu

0

Mam taki program:

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <math.h>

unsigned int silnia(unsigned int z) {
  return z <= 1 ? 1 : z * silnia(z - 1);
}

double taylor(double x, unsigned int n) {

  return n < 1 ? x : (taylor(x, n - 1) + (pow(-1, n)) / silnia(2 * n + 1) * pow(x, (2 * n + 1)));
}

int main() {
  unsigned int n;
  double x;
  std::cout << "podaj x: ";
  std::cin >> x;
  std::cout << "podaj liczbe wyrazow: ";
  std::cin >> n;
  std::cout << taylor(x, n);

}

Nie wiem co jest źle bo wyrzuca mi wyniki spoza zakresu sinusa.

2

Podpowiedź: co się stanie z silnia, gdy n będzie odpowiednio duże (już kilkanaście wystarcza, nie chce mi się dokładnie liczyć…)?

0
double taylorSinus(double x, size_t n)
{
  double ai = x;
  double sum = ai;
  for (size_t i = 3; i < n; i += 2)
  {
     ai = -ai * ... ; // tu wstaw poprwkę do kolejnego wyrazu szeregu
     sum += ai;
  }
  return sum;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0