Zadanie ze SPOJ-a – kolejka przepełnia się

0

spoj https://www.spoj.com/WWSIASD/problems/ASD_4_2/ . Przy wpisaniu Enqueue12 wyskakuje komunikat queue is full poniżej kod.

#include <iostream>
using namespace std;
#include <string>
const int SIZE = 10;

int A[SIZE];
int front = -1;
int rear = -1;

bool isempty() {
 if (front == -1 && rear == -1)
  return true;
 else
  return false;
}

void enqueue(int value) {
 if (rear == SIZE - 1)
  cout << "Error: queue is full\n";
 else {
  if (front == -1)
   front = 0;
  rear++;
  A[rear] = value;
  cout << "--->\n";
 }
}

void dequeue() {
 if (isempty()){
  cout << "Error: queue is empty\n";
  }
 else if (front == rear){
   cout << A[front] << "\n";
  front = -1;
  rear = -1;
  }
 else{
  front++;
   cout << A[front - 1] << "\n";
 }
}

void displayQueue() {
 if (isempty())
  cout << "Print: Queue is empty\n";
 else {
   cout << "Print:";
  for (int i = front; i <= rear; i++)
   cout <<" "<< A[i];
 }
 cout << " \n";
}

int main()
{
  string str;
  while (cin >> str) {
    int wlozyc;

    if (str == "Enqueue") {
      if (cin >> wlozyc) {
        enqueue(wlozyc);
      }
    } else if (str == "Dequeue") {
      dequeue();
    } else if (str == "Print") {
      displayQueue();
    }
  }

  return 0;
}

analizując swój kod stwierdziłem że warunek na queue is full nie ma sensu gdyż usuwa rzeczy z kolejki robiąc front++ oto modyfikacja

void enqueue(int value) {
 if (rear == SIZE)
  cout << "Error: queue is full\n";
 else {
  if (front == -1)
   front = 0;
  rear++;
  A[rear] = value;
  cout << "--->\n";
 }
}

dequeue

void dequeue() {
 if (isempty()){
  cout << "Error: queue is empty\n";
  }
 else if (front == rear){
   cout << A[front] << "\n";
  front = -1;
  rear = -1;
  }
 else{
  front++;
   cout << A[front - 1] << "\n";

Display

void displayQueue() {
 if (isempty())
  cout << "Print: Queue is empty\n";
 else {
   cout << "Print:";
  for (int i = front; i <= rear; i++)
   cout <<" "<< A[i];
 }
else{
for(int j=rear;j<=front;j++)
cout<<" " << A[j];
}
 cout << " \n";
}
 }
}
2

const int SIZE = 10;

a wpiszujesz 12

czego oczekujesz?

po prostu debuguj kod

0

nie , nie , ja daję dokładnie takie samy liczby jak w przykładowym zadaniu na SPOJU link umieściłemw opisie , oczywiście pomiędzy dodawaniem elementów jest także ich usuwanie. Na spoju w momencie dodania elementu poleceniem Enqueue 12 12 wpisuje się w kolejkę , w moim programie po wpisaniu polecenia Enqueue 12 wyskakuje informacja enqueue is full rozumiesz ? Moje pytanie brzmi gdzie jest problem miałem już kilka odpowiedzi ale one są dla mnie w ciągu dalszym tajemnicą .

1

ok, ale czemu nie sprobujesz sam debugowac kodu? Mamy to zrobic za Ciebie?

1
 1. rear i front powinny przyjmować wartości tylko od 0 do SIZE - 1, wartość początkowa powinna być 0
 2. isempty to po prostu rear == front
 3. isfull to powinno być np rear == (front + 1) % SIZE
 4. podczas dodawania elementu front = (front + 1) % SIZE
 5. podczas usuwania elementu rear = (rear + 1) % SIZE
 6. SIZE lepiej ustawić na 11 bo w przypadku bufora cyklicznego, potrzebna jest nadmiarowa komórka, by dało się odróżnić pełny bufor od pustego.
0

fasadin ja debuguje kod i nie wiem w czym jest problem jakbym wiedział jak go rozwiązać to bym wam tylnej części ciała nie zwracał. Jeśli kogoś urazam swoimi pytaniami to z góry przepraszam.

0

Jak próbuje czytać ten kod, to nie mam pojęcia co autor miał na myśli.
Nie mam siły próbować ustalić co jest nie tak, lepiej pokazać jak może to wyglądać:

class Queue {
public:
  static constexpr size_t SIZE = 11;

  bool isEmpty() const
  {
    return head == tail;
  }

  bool isFull() const
  {
    return next(head) == tail;
  }

  bool enqueue(int x)
  {
    if (isFull())
      return false;
    tab[head] = x;
    head = next(head);
    return true;
  }

  bool dequeue(int& x)
  {
    if (isEmpty())
      return false;
    x = tab[tail];
    tail = next(tail);
    return true;
  }

  template <typename F>
  void forEach(F f) const
  {
    for (auto p = tail; p != head; p = next(p))
      f(tab[p]);
  }

private:
  static size_t next(size_t i)
  {
    if (i + 1 == SIZE)
      return 0;
    return i + 1;
  }

private:
  size_t head = 0;
  size_t tail = 0;
  std::array<int, SIZE> tab;
};
0

Cześć oto mój najnowszy , zmodyfikowany kod:Problem polega na tym że
Po wpisaniu Enqueue12 wszystko jest ok .
-po wpisaniu dequeue powinno się usuwać 10 , a wyskakuje zamiast 10 wyskakuje liczba 0.Potem przy wpisaniu dequeue wyskakuje prawidłowo liczba 12.
-Po wpisaniu słowa print zamiast queue is empty wyskakuje 0 (LINK DO SPOJA WYZEJ) co jest nie tak z tym kodzikem ? .

#include <iostream>
using namespace std;
#include <string>
const int SIZE = 10;

int A[SIZE];
int front = -1;
int rear = -1;

bool IsEmpty() {

  return (front == -1 && rear == -1); 
}

bool IsFull()
{
  return (rear+1)%SIZE == front ? true : false;
}

void enqueue(int x) {

  if (IsFull()){
  cout << "Error: queue is full\n";
  return;
 }

 if(IsEmpty())
 {
   front = rear = 0; 
 }
 else {
  rear = (rear+1)%SIZE;

 }
 A[rear] = x;
  cout << "--->\n";
}

void dequeue() {
 if (IsEmpty()){
  cout << "Error: queue is empty\n";
  return;
  }
 else if (front == rear){
   cout << A[front] << "\n";
  front = -1;
  rear = -1;
  }
 else{
  front = (front+1)%SIZE;
  cout << A[front - 1] << "\n";

 }
}

int Front(){

  if(front == -1){
    cout<<"Error: cannot return front from empty queue\n";
    return -1;
  }
  return A[front];
}

void displayQueue() 
{
 int count = (rear+SIZE-front)%SIZE + 1;

 for(int i = 0; i <count; i++)
 {
   int index = (front+i) % SIZE;
   cout<<A[index]<<" ";
 }
 cout<<"\n\n";
}

int main()
{
  string str;
  while (cin >> str) {
    int wlozyc;

    if (str == "Enqueue") {
      if (cin >> wlozyc) {
        enqueue(wlozyc);
      }
    } else if (str == "Dequeue") {
      dequeue();
    } else if (str == "Print") {
      displayQueue();
    }
  }

  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0