Wczytywanie liczb z ciągu znaków

0

Dzień Dobry mam za zadanie napisać program który po wpisaniu słowa Enqueue i cyfy x ,wprowadzi tę cyfrę X do kolejki.I właśnie w tym tkwi mój problem ponieważ o ile mozna sprawdzić czy uzytkownik podał słowo Enqueue to nie jest problemem ale jak sprawdzić czy po tym słowie podał cyfrę i jak tę cyfrę umieścić w kolejce ? oto mój teraźniejszy kod:

Enqueue x - komenda nakazująca umieszczenie liczby całkowitej x w kolejce

string str;
cin>>str;
if(str=="Enqueue")
cin>>wlozyc;
enqueue(wlozyc);
0
string str;
cin>>str;
if(str=="Enqueue")
if(cin>>wlozyc)
  enqueue(wlozyc);

Możesz też pobawić się w regexy jak chcesz większe rozwiązanie.

0

kq dzięki za szybką odpowiedź lecz po zastosowaniu poniższego kodu, i wpisaniu w komendy Enqueue15 lub Enqueue 15 kod wyskakuje komunikat: Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz.

int wlozyc;
string str;
cin>>str;

if(str=="Enqueue")
if(cin>>wlozyc)
enqueue(wlozyc)
0

Bardziej mnie ciekawi czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy użytkownik podaje ciąg znaków , po ciągu znak biały , po znaku białym liczbę . Jeśli tak to tę właśnie liczbę wstawiamy do kolejki.

0

Jaki Masz system i kompilator; na linuxie z gcc (kompilacja: g++ <nazwa.cpp>) kod podany przez @kq działa tak jak powinien, gdy podam Enqueue 123 lub Enqueue enter 123. Nie ma znaczenia ile jest spacji między Enqueue a 123.

1

Np. z użyciem stringstream i tuple

using Command = tuple<string,int>;

Command parseInput(const string& input)
{
 string cmd;
 int val;
 stringstream ss{input};
 if (ss >> cmd >> val) {
  return make_tuple(cmd, val);
 }
 return {"", -1};
}

void func()
{
 string userInput;
 getline(cin, userInput);
 auto [token, value] = parseInput(userInput);
 if (token == "Enqueue") {
  cout << "Value -> " << value << "\n";
 }
}
0

Wszystko działa tylko spoj wywala ze przekroczono limit czasu co jest grane ?

#include<iostream>
using namespace std;
#include <string>
const int SIZE=10;

int A[SIZE];
int front =-1;
int rear =-1;

bool isempty()
{
  if(front ==-1 && rear==-1)
  return true;
  else
  return false;
}

void enqueue(int value)
{
if(rear==SIZE-1)
  cout<<"QUEQUE is full \n";
else
{
  if(front==-1)
    front=0;
  rear++;
  A[rear]=value;
  cout<<"--->";

}

}

void dequeue()
{
  if(isempty())
    cout<<"QUEQUE is empty\n";
  else
    if(front==rear)
      front=rear=-1;

    else front++;
    cout<<A[front-1];

}

void displayQueue()
{
if(isempty())
  cout<<"QUEUE is empty\n";
else
{
  for(int i=front;i<=rear;i++)
    cout<<A[i]<<"\n";
}
}

int main(){

int ile;
cin>>ile;

for(int i=0;i<ile;i++){
string str;
cin>>str;
int wlozyc;

if(str=="Enqueue")
if(cin>>wlozyc)
enqueue(wlozyc);

if(str=="Dequeue")
dequeue();

if(str=="Print")
displayQueue();

}

return 0;
}
0

system("pause"); - po co to?

0

bez systemu tez przekroczony limit

Na spoju jest polecenie aby to zadanie zrealizować przy pomocy 10 elmentowej tablicy , więc listy odpadają . Macie może pomysł dlaczego wypluwa mi przekroczony limit czasu ?

#include <iostream>
using namespace std;
#include <string>
const int SIZE = 10;

int A[SIZE];
int front = -1;
int rear = -1;

bool isempty() {
 if (front == -1 && rear == -1)
  return true;
 else
  return false;
}

void enqueue(int value) {
 if (rear == SIZE - 1)
  cout << "QUEQUE is full \n";
 else {
  if (front == -1)
   front = 0;
  rear++;
  A[rear] = value;
  cout << "--->";
 }
}

void dequeue() {
 if (isempty())
  cout << "QUEQUE is empty\n";
 else if (front == rear)
  front = rear = -1;

 else
  front++;
 cout << A[front - 1];
}

void displayQueue() {
 if (isempty())
  cout << "QUEUE is empty\n";
 else {
  for (int i = front; i <= rear; i++)
   cout << A[i] << "\n";
 }
}

int main() {
 int ile;
 cin >> ile;

 for (int i = 0; i < ile; i++) {
  string str;
  cin >> str;
  int wlozyc;

  if (str == "Enqueue")
   if (cin >> wlozyc)
    enqueue(wlozyc);

  if (str == "Dequeue")
   dequeue();

  if (str == "Print")
   displayQueue();
 }

 return 0;
}
0

Na spoju prawie zawsze polecenie obejmuje wyłącznie wejście i wyjście, a nie detale implementacyjne. Co to za zadanie?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0