Odstępy na skali.

0

Witam,
Próbuję dodać skalowanie mojej osi, ale nie wiem jak to zrobić.

chart = new QChart;//mam taki wykres

chart->addSeries(series);
chart->createDefaultAxes();//generuje sobie skalę
chart->axisY()->setMin(1);//ustawiam minima i maksima skal
chart->axisY()->setMax(10);
chart->axisX()->setMin(-20);
chart->axisX()->setMax(20);

Wartości w series są losowe z przedziałów ustawionych na osiach.
Dla większej czytelności wykresu chciałbym zmienić skalę, tak aby odstępy pomiędzy liniami były stałe określane przeze mnie np co 2.
Czy coś takiego jest możliwe bez tworzenia obiektu QValueAxis? W sensie coś takiego

QValueAxis *axisX = new QValueAxis;
axisX->setTickCount(40);
chart->addAxis(axisX, Qt::AlignBottom);
1

https://doc.qt.io/qt-5.9/qvalueaxis.html#tickCount-prop

if (auto axis = qobject_cast<QValueAxis *>(chart->axisY())) {
      axis->setTickCount(40);
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1