switch - fallthrough niezależne od argumentu

0

Witam.

Czy jest możliwość zrobienia fallthrough niezależnie od argumentu? Chodzi o to, że mój switch wygląda tak:

switch(getch()){
      case ARR_LEFT: 
        std::cout<<" ";
        ...
      case ARR_UP: 
        std::cout<<" ";
        ...
      case ARR_RIGHT: 
        std::cout<<" ";
        ...
      case ARR_DOWN: 
        std::cout<<" ";
        ...
      case 27:
        std::cout<<" ";
        ...
    }

I chciałbym zrobić coś w stylu:

switch(getch()){
  case whatever:
    std::cout<<" ";
  case ARR_LEFT:
    ...
  case ARR_UP:
    ...
  case ARR_RIGHT:
    ...
  case ARR_DOWN:
    ...
  case 27:
    ...
}

Czy jest takie coś możliwe? Myślę, że wtedy kod byłby bardziej czytelny.

0
switch(getch()){
  case ARR_LEFT: //left
  case ARR_UP: //up
  case ARR_RIGHT: //right
  case ARR_DOWN: //down
  case 27:
    std::cout<<" ";
}

O to chodzi?

0

Nie. 27 to kod Escape, to przywraca kursor i wychodzi z programu. Chodzi o to, że w switchu w każdym case używam std::cout<<" ";, a chciałbym po prostu na początku switcha to wykonać, a następnie byłoby sprawdzanie znaku i odpowiednia akcja.

3

A nie możesz po prostu zrobić tego cout PRZED całym switchem? :P

1

No to

std::cout << ' ';
switch(getch()){
  case 27:
    ...
}
0

@Shalom:
@kq:
Nie. Nie mogę tak zrobić.
Zaraz wyślę cały kod.

//#include "Diz.h"
#include "Coords/Coords.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <thread>
#include <chrono>

#define ARR_UP 72
#define ARR_DOWN 80
#define ARR_LEFT 75
#define ARR_RIGHT 77

void ShowCursor(bool flag){
  HANDLE CHandle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

  CONSOLE_CURSOR_INFO CursorInfo;

  GetConsoleCursorInfo(CHandle, &CursorInfo);
  CursorInfo.bVisible = flag;
  SetConsoleCursorInfo(CHandle, &CursorInfo);
  CloseHandle(CHandle);
}

void Test(){
  Coords CoordsBackup = GetCurrentCoords();

  Coords c(30,30);
  c.GotoXY();

  while(1){
    std::cout<<"#\b";
    switch(getch()){
      case ARR_LEFT:
        std::cout<<" ";
        c.GotoXY(c.SetX(X-1), Y);
        break;
      case ARR_UP:
        std::cout<<" ";
        c.GotoXY(X, c.SetY(Y-1));
        break;
      case ARR_RIGHT:
        std::cout<<" ";
        c.GotoXY(c.SetX(X+1), Y);
        break;
      case ARR_DOWN:
        std::cout<<" ";
        c.GotoXY(X, c.SetY(Y+1));
        break;

      case 27:
        std::cout<<" ";
        CoordsBackup.GotoXY();
        exit(0);
    }
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
  }
}

int main(){
  Test();
}

Jeśli chcecie Coords.cpp/h mogę podesłać.

3

Nie. Nie mogę tak zrobić.

Ja widzę że możesz.

3

Skorzystaj ze znanej zasady: powtarzane czynności opakuj w funkcję.

auto handle_xy = [&](int x, int y) {
  std::cout << ' ';
  c.GotoXY(c.SetX(x), c.SetY(y));
};

switch(getch()){
  case ARR_LEFT:
    handle_xy(X-1, Y);
    break;
  case ARR_UP:
    handle_xy(X, Y-1);
    break;
  case ARR_RIGHT:
    handle_xy(X+1, Y);
    break;
  case ARR_DOWN:
    handle_xy(X, Y+1);
    break;

  case 27:
    std::cout<<" ";
    CoordsBackup.GotoXY();
    exit(0);
}
1

Dziękuję bardzo. Te dwa miesiące pisania to chyba mi za dużo nie dały.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0