Czy mógłby mnie ktoś nakierować , co powinienem zrobić dalej w tym programie , nie mam żadnego pojęcia co zrobić aby to wszystko działało.

Polecenie odnośnie zadania :

Stwórz program tworzący bazę danych studentów. Pojedynczy rekord to dane pojedynczego studenta. Każda z tabel to dane studentów danego roku. Baza danych to zbiór tabel zawierające liczbę studentów na wydziale.

Program ma dawać możliwość:

  • Dodania nowej tabeli.
  • Dodania nowego rekordu do wybranej tabeli.
  • Wyświetlenia tabeli
  • Wyświetlenia bazy danych
  • Usunięcie rekordu
  • Usunięcie tabeli
  • Wyszukanie studenta po nr indeksu
  • Wyszukanie studenta po nazwisku

Załączam to , co udało mi się napisać do tej pory
W regulaminie mogę załączyć tylko rar/zip , nie mogę załączyć plików o rozszerzeniu cpp.