Wyswietlanie napisu

0

Witam mam problem z wyświetleniem napisu pobieranego z pliku przez program.Czy ktoś byłby w stanie wskazać mi co robię nie tak, że wyświetlają mi się "krzaczki" ?? Napisałem taki mały programik, który oddaje mój problem w trochę większym projekcie. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Program jest pisany w języku C.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

typedef struct Struktura
{
  char*slowo;

}Struktura;

void WyswietlStrukture(Struktura*struktura)
{
  printf("%s", struktura->slowo);
  return;
}

void UtworzStrukture(Struktura**struktura,char*noweslowo)
{
  (*struktura) = malloc(sizeof(Struktura));
  (*struktura)->slowo = noweslowo;
  return;
}

void OdtworzStruktureZPliku(Struktura**struktura)
{
  FILE*plik;

  if ((fopen_s(&plik, "Dane.txt", "r")) != 0)
    return;

  char slowo[50];

  fscanf_s(plik, "%s", slowo, _countof(slowo));
  UtworzStrukture(&(*struktura), slowo);
  fclose(plik);
  return;
}

int main()
{
  Struktura*struktura = NULL;

  OdtworzStruktureZPliku(&struktura);
  WyswietlStrukture(struktura);

  _getch();
  return 0;
}
1
char slowo[50];

/* ... */

UtworzStrukture(&(*struktura), slowo);

Do funkcji UtworzStrukture przekazujesz wskaźnik na zmienną lokalną, która przestaje istnieć tuż po wywołaniu funkcji OdtworzStruktureZPliku.

Musiałbyś zrobić np.:

char *slowo = malloc(51);

/* ... */

UtworzStrukture(/* ... */);

... i nie zapomnieć potem o odpowiednim free!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0