Czemu ten kod działa tak bardzo średnio?

0
#include < avr / io.h > 
#include < util / delay.h >

#define RS 1
# define E 0
# define KEY1(1 << PC2)
void send_a_command(unsigned char command);
void send_a_character(char * character);
void init();

int main(void) {
  int i = 0, key_lock1 = 0, licznik = 0;
  DDRD = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  PORTC |= KEY1;
  char cha1[] = "CH_1";
  char cha2[] = "CH_2";
  char cha3[] = "CH_3";
  init();
  send_a_character(cha1);

  while (1) {
   if (!key_lock1 && !(PINC & KEY1)) {
     licznik++;
     if (licznik == 4) {
      licznik = 1;
     }

     switch (licznik) {
     case 1:
      send_a_command(0x01);
      send_a_character(cha2);
      break;

     case 2:
      send_a_command(0x01);
      send_a_character(cha3);
      break;

     case 3:
      send_a_command(0x01);
      send_a_character(cha1);
      break;
     }

   } else if (key_lock1 && (PINC & KEY1)) key_lock1++;
  }
}

void send_a_command(unsigned char command) {
  PORTD = command;
  PORTB &= ~(1 << RS);
  PORTB |= (1 << E);
  _delay_ms(50);
  PORTB &= ~(1 << E);
  PORTD = 0;
}

void send_a_character(char * character) {
  int i = 0;

  while (character[i] != 0) {
   PORTD = character[i];
   PORTB |= (1 << RS);
   PORTB |= (1 << E);
   _delay_ms(50);
   PORTB &= ~(1 << E);
   PORTD = 0;
   i++;
  }

}

void init() {
  _delay_ms(20);
  send_a_command(0x01);
  _delay_ms(20);
  send_a_command(0x38);
  _delay_ms(20);
  send_a_command(0x0E);
  _delay_ms(20);
}

Coś jest nie tak z tym switchem. Chodzi o to, że nie każdy klik działa. Czasami kliknę i zmiana jest od razu, a czasem potrzeba 2-3 kliknięć, w dodatku czasami przechodzi w drugą stronę np. Po CH_2 jest znów CH_1, albo po CH_3 znów _CH_2. W czym może być problem?

0

Drgania styków?

1

A ten key_lock1 na 1 gdzieś ustawiasz? No własnie nie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1