cześć, dopiero się uczę i chciałbym zapytać czy taki zapis w matlabie : Um=sqrt(X1c.^2+X1s.^2) jest równoważny takiemu zapisowi w języku C:

for(int a=1;a<200;a=a+1)
{

tmp1=tmp1+(X1c[a]*X1c[a])+(X1s[a]*X1s[a]);

}
Um=sqrt(tmp1);