Struktury, rekord bazy, odczyt z pliku

0

Mam do napisania program, w którym należy stworzyć dynamicznie alokowaną tablicę wskaźników do struktur, struktury są z dynamicznie tworzonymi polami danych (char*). Struktura ma zawierać 3 pola tekstowe. Następnie konieczny jest zapis i odczyt danych z pliku (format - każdy rekord bazy to 3 kolejne linie w pliku). W przypadku braku 3 linii - rekord wyrzucamy. Napisałem fragment programu, ale nie wiem jak podzielić odczyt z pliku i o co chodzi z rekordami.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define PIERWSZY "test1.txt"

typedef struct dane
{
  char *imie;
  char *nazwisko;
  char *nr_tel;
}dane;

int main()
{
  int rozmiar;
  int licznik=1;
  dane **ksiazka;
  dane *nowy;
  nowy=(dane*)malloc(sizeof(dane));
  FILE *plik=fopen(PIERWSZY, "r");
  if(!plik)
  {
    printf("Bład wczytywania pliku\n");
    return 0;
  }
  if ((plik = fopen(PIERWSZY, "r")) != NULL)
  {
    while (fgets(nowy, rozmiar, plik) != NULL)
    {
    printf("%s", nowy);
    licznik++;
    }
    fclose(plik);
  }

  return 0;
}
0
 • Ten nowy to ta tablica z zadania? Jeżeli tak to nie określasz rozmiaru tej tablicy,
  tak się alokuje tablice.
  nowy=(dane*)malloc(rozmiar * sizeof(*nowy));
 • Jak masz rozmiar to nigdzie nie przypisujesz mu wartości, tam są jakieś śmieci.
  while (fgets(nowy, rozmiar, plik) != NULL)
 • W ciele while masz jakiś licznik, który zdefiniowałeś na 1 , ciele pętli go inkrementujesz , ale nic z tego nie wynika.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0