Średnia ważona

0

Cześć! Mam do napisania funkcję, która obliczy średnią ważoną wg tego wzoru: a1p1 + a2p2 +···+ anpn + an+1(1−p1 −p2 −···−pn). Jej jedyny określony argument to n. Pozostałe argumenty to ciąg liczb typu double postaci a1,p1,a2,p2,...,an,pn,an+1. Ponadto funkcja ma sprawdzać podane warunki pi >= 0 dla i = 1,2,...,n; pi <= 1 dla i = 1,2,...,n; p1 + p2 +···+ pn <= 1. Przygotowałem sobie taki oto szkielet funkcji, ale nie za bardzo wiem, jak go wypełnić. Ktoś mógłby pomóc?

double sredniaWazona(unsigned int n,...)
{
	va_list ap;
	
    unsigned int i;
	double *wagi=new double[n];
	double *oceny=new double[n+1];
		
	va_start (ap, n);
	
	for(int i=va_arg(ap,unsigned int);i<n;i=va_arg(ap,unsigned int))
		{
			
		}
	
	va_end (ap);
}
0
template <class T>
auto WeightedAverage(T begin, T end)
{
  if (begin == end) {
    throw invalid_argument("Range can't be empty");
  }
  typename T::value_type avrg {}; 
  typename T::value_type totalWeight {};
  auto a = *begin++;
  while (begin != end) {
     auto w = *begin++;
     totalWeight += w;
     avrg += w * a;
     if (begin == end) {
       throw invalid_argument("range distance is not odd");
     }
     a = *begin++;
  }
  avrg += (1 - totalWeight) * a;

  return avrg;
}

https://wandbox.org/permlink/AQD7tzYSKYFkbY4e

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1