Cześć,
mam mały problem z aplikacją Windows Form.
Mam dwie formy: ParentForm - posiada dataGridView wyświetlającą listę dodanych do bazy firm. Poniżej mam przyciski Dodaj, Edytuj, Usuń którymi zarządzam kolejną formą: ChildrenForm, która posiada TextBoxy do dodania firmy oraz przyciski Zapisz oraz Anuluj. Problem polega na tym, że nie potrafię zrobić anulowania zmian edycji wybranej z Grida firmy.
Wybieram firmę z listy, klikam Edytuj firmę gdzie w nowej formatce nanoszę zmiany np. w nazwie firmy (po wpisaniu nowej nazwy, wartość automatycznie aktualizuje się na Gridzie w formatce ParentForm nawet gdy nie wybieram przycisku Zapisz). Po wprowadzeniu zmian klikam przycisk Anuluj i...zmiany danej firmy są widoczne na gridzie. Co prawda wartość ta nie jest zapisywana do bazy danych ale chciałbym zrobić to tak aby po kliknięciu Anuluj wartość w Gridzie była taka jak przed edycją firmy. Ma ktoś jakiś pomysł?

ParentForm:

private void CompaniesForm_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    using (var connect = new ContactEntities())
    {
      companyBindingSource.DataSource = connect.Companies.ToList();
    }
  }

Przycisk edytuj firme:

private void buttonEditCompany_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    CompanyForm company = new CompanyForm();
    company.MdiParent = this.MdiParent;
    company.Company = (Company)companyBindingSource.Current;
    company.Show();
  }

CompanyForm:

public Company Company { get; set; }  
private void CompanyForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      using (var connect = new ContactEntities())
      { 
        companyBindingSource.DataSource = Company;
      }
    }

Wszystkie kontrolki zostały utworzone poprzez designer i automatycznie zbindowane.