Funkcje składowe klasy

0

Witam, mam do zrobienia projekt na uczelnię. Mam problem z jedną kwestią: " implementuj większość funkcjonalności jako funkcje składowe klasy. Pisz funkcje nie składowe tylko gdy jest to uzasadnione". Udało mi się napisać działający kod gdzie wszystkie funkcje są funkcjami składowymi klasy, jednak wiem,że nie powinno tak być. Pytanie brzmi które funkcje powinienem wyrzucić do complex.cpp i dlaczego?

complex.hpp

#ifndef COMPLEX_HPP_
#define COMPLEX_HPP_
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

class Complex
{
private:
  double real;
  double imag;
public:
  Complex(double=0,double=0);
  double getReal() const
  {
    return real;
  }

  double getImag() const
  {
    return imag;
  }     //zwraca cz. urojon¹
  double getModule() const
  {
    double R,I;
    R=real;
    I=imag;
    return sqrt(R*R+I*I);
  }
  double getPhase() const
  {
    double R, I, z, cos;
    R=real;
    I=imag;
    z=sqrt(R*R+I*I);
    cos=R/z;
    if(I>0)
      return (acos(cos)*180)/M_PI; //JESLI RADIANY, TO SAM ARCSIN
    else
      return (((acos(cos)*180)/M_PI)-360)*(-1);
  }   //zwraca fazê
   friend ostream& operator << (ostream& out, const Complex& C)
  {
    if(C.real!=0)
      out<<C.real;
    else
      out<<"";
    if(C.imag==0 && C.real!=0)
      out<<"";
    else if(C.imag==0 && C.real==0)
      out<<0;
    else if(C.imag==1 && C.real!=0)
      out<<" + i";
    else if(C.imag==1 && C.real==0)
      out<<" i";
    else if(C.imag==-1)
      out<<" - i";
    else if(C.imag>0 && C.imag!=1 && C.real!=0)
      out<<" + "<<C.imag<<"i";
    else if(C.imag>0 && C.imag!=1 && C.real==0)
      out<<C.imag<<"i";
    else if(C.imag<0 && C.imag!=-1)
      out<<" - "<<(-1)*C.imag<<"i";
    out<<endl;
    return out;
  }
  bool operator == (const Complex& C) const
  {
    if(this->real==C.real && this->imag==C.imag)
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }
  friend Complex operator + (const Complex& C1, const Complex& C2)
  {
    Complex tmp;
    tmp.real=C1.real+C2.real;
    tmp.imag=C1.imag+C2.imag;
    return tmp;
  }
  Complex& operator += (const Complex& C)
  {
    *this=*this+C;
    return *this;
  }
  friend Complex operator - (const Complex& C1, const Complex& C2)
  {
    Complex tmp;
    tmp.real=C1.real-C2.real;
    tmp.imag=C1.imag-C2.imag;
    return tmp;
  }
  Complex& operator -= (const Complex& C)
  {
    *this=*this-C;
    return *this;
  }
  friend Complex operator * (const Complex& C1, const Complex& C2)
  {
    Complex tmp;
    tmp.real=C1.real*C2.real-C1.imag*C2.imag;
    tmp.imag=C1.real*C2.imag+C1.imag*C2.real;
    return tmp;
  }
  Complex& operator *= (const Complex& C)
  {
    *this=*this*C;
    return *this;
  }
  friend Complex operator / (const Complex& C1, const Complex& C2)
  {
    Complex tmp, dzielna;
    double dzielnik;
    dzielna.real=C1.real*C2.real+C1.imag*C2.imag;
    dzielna.imag=C1.real*(-1)*C2.imag+C1.imag*C2.real;
    dzielnik=C2.real*C2.real+C2.imag*C2.imag;
    tmp.real=dzielna.real/dzielnik;
    tmp.imag=dzielna.imag/dzielnik;
    return tmp;

  }
  Complex& operator /= (const Complex& C)
  {
    *this=*this/C;
    return *this;
  }
};

#endif

complex.cpp

#include "Complex.hpp"

using namespace std;
  Complex::Complex(double R, double I)
  {
    real=R;
    imag=I;
  }

main

#include "Complex.hpp"

using namespace std;

int main()
{
  Complex a(1,2), b(1,-2), c(1,1), d;
  int x;
  cout<<"a = "<<a<<"b = "<<b<<"c ="<<c<<"d ="<<d;
  cout<<endl;
  cout<<"a + b = "<<a+b;
  cout<<"a - b = "<<a-b;
  cout<<"a * b = "<<a*b;
  cout<<"a / b = "<<a/b;
  cout<<10*a;
  cout<<a*10;
  a+=b+=c;
  if(!(c==a))cout<<"ok"<<endl;
  cout<<a;
  cout<<endl;
  cout<<"Czesc rzeczywista : "<<a.getReal()<<endl;
  cout<<"Czesc urojona : "<<a.getImag()<<endl;
  cout<<"Modul : "<<a.getModule()<<endl;
  cout<<"Faza : "<<a.getPhase()<<endl;
  return 0;
}
2

Nie skuszę się i mam nadzieje, że inni także, żeby pobrać RAR'a niewiadomego pochodzenia. Wrzuć to na jakiegoś Git'a albo Pastebin'a.

0

ok już wrzucam

0

implementuj większość funkcjonalności jako funkcje składowe klasy. Pisz funkcje nie składowe tylko gdy jest to uzasadnione

Oczywiście jest to prawda i należy się tego trzymać. Takie zabawki jak friend łamią enkapsulację: po to składowe są prywatne żeby były prywatne, a nie żeby były dostępne dla jakiegoś wyjątku etc...
Oczywiście ucząc się możesz tego nie dostrzegać ale kiedy poznasz języki zarządzane takie jak Java czy C# (jeżeli rzecz jasna będziesz chciał) to tam żadnego friend'a nie uświadczysz... i dobrze. Poleganie na friend może w skrajnych przypadkach prowadzić do nieprawidłowego zaprojektowania struktury aplikacji.

Proponowane jest Ci tutaj podejście "przywiązywania zachowań do obiektu" i to jest prawidłowe podejście.

1

Wszystkie metody poza getReal oraz getImag powinny być rozwinięte w piku complex.cpp, a te mogą zostać inline

0

Wyrzucając te funkcje do complex.cpp przy każdej przyjmującej 2 argumenty (operator <<, operator + itd.) i tak muszę użyć frienda

1

Wyrzucając te funkcje do complex.cpp przy każdej przyjmującej 2 argumenty (operator <<, operator + itd.) i tak muszę użyć frienda

https://stackoverflow.com/que[...]without-using-friend-function

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0