Program zgadujący liczbę

0

Mam do napisania program, który będzie zgadywał liczby pomyślane przez użytkownika. Mam coś takiego (tylko nie krzyczcie ;)):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*Napisz program zgadujący liczbę wymyśloną przez użytkownika. Zastosuj metodę bisekcji (połowienia).
Użytkownik może odpowiadać tylko czy liczba (jego) jest mniejsza lub większa od proponowanej przez program*/
int main()
{
  int poczatek=1;
  int koniec=1000;
  int x, zgadywana;
  char odpowiedz;
  printf("Pomysl liczbe od 1 do 1000...\n");
  printf("Jesli podana liczba za mala - wcisnij n, za duza - d, wlasciwa - w\n");
  srand(time(0));
  zgadywana = rand() % 1000 + 1;
  printf("%d\n", zgadywana);
  odpowiedz = getchar();
  while (odpowiedz != 'w')
  {
    if (odpowiedz == 'w')
  {
    odpowiedz = getchar();
  }
  else if (odpowiedz== 'm')
  {
    poczatek=zgadywana+1;
    x=rand() % koniec + 1;
    x>poczatek;
    printf("Hmm.. A moze %d \n", x);
    odpowiedz = getchar();
  }
  else if (odpowiedz =='d')
  {
    koniec= zgadywana-1;
    x=rand() % koniec + 1;
    x>poczatek;
    printf("Hmm.. A moze %d \n", x);
    odpowiedz = getchar();
  }
  else
    printf("Jesli podana liczba za mala - wcisnij n, za duza - d, wlasciwa - w");
    odpowiedz = getchar();

  }
  


  return 0;
}

i właśnie nie wiem dlaczego ja wpisuję, że liczba jest za mała, a program podaje jeszcze mniejszą. Co jest nie tak?

0
 1. A co wpisujesz, kiedy liczba jest za mała? W każesz wpisać 'n' a sprawdzasz 'm'..
 2. x>poczatek; -> co to?
 3. Sprawdź nawiasy {} w ostatnim bloku
 4. Po co takie cos:
 if (odpowiedz == 'w')
  {
    odpowiedz = getchar();
  }
0

Przykładowy kod, nie jestem pewien czy działa dobrze:

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX 1000

int main(int arc,char **argv){
  int last_number = 0,actual_number,block_size = 0;
  int counter = 0;
  char chr,c,last_chr = 0;

  srand(time(0));
  actual_number = rand() % MAX + 1;

  printf("w - większa, m- mniejsza, d - dobrze\n");

  do{
    printf("\nliczba: %d? ",actual_number);
    chr = getchar();
    while((c = getchar()) != '\n' || c == EOF);             //wyczyść bufor

    if(chr == 'w' || chr == 'm'){                    //przeprowadz tylko dla znakow
      if(chr == 'w' && last_number == 0) last_number = MAX;      //jesli jest to pierwsze przejscie
      block_size = abs(last_number - actual_number) % 2 ? 1 : 0;   //wyrownanie jesli dzielenie z reszta
      block_size += last_chr != chr                  //oblicz wielkosc bloku
        ? abs(last_number - actual_number) / 2           //wybierz zakres w zaleznosci co bylo wczesniej
        : abs(last_number - actual_number) -1 ;
      last_number = actual_number;                  //aktualna do poprzedniej
    }

    switch(chr){
      case 'd': break;
      case 'w': actual_number += block_size; break;          //dodaj wielkosc bloku do liczby
      case 'm': actual_number -= block_size; break;          //odejmij wielkosc bloku
    }

    last_chr = chr;
    ++counter;
  }while(chr != 'd' && counter < MAX/2);                 //sprwadz czy dobrze lub licznik

  if(counter < MAX/2 && chr == 'd')
    printf("Prawidłowa wartość po %d próbie, liczba to: %d\n",counter,actual_number);
  else
    printf("Nie udało się odgadnąć liczby\n");
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1