Jak wywołać/ uruchomić program w windows 2000 zapomocą "uruchom jako" a więc jako inny użytkownik zapomocą cpp.