Witam! Problem polega na tym, że podczas zapisu "dopisuje się" jedna postać, tzn. mam kod:

EntityManager klasa

void EntityManager::AddComponent(std::string name, EntityType type, SDL_Renderer *renderer)
{
  std::vector<std::vector<std::string>> attributes;
  std::vector<std::vector<std::string>> contents;

  std::vector<float> eX, eY, eMS, eRG, eMD, cRadius;

    //czytanie z pliku w zależności od "name"
  fileManager.LoadFromFile(name, attributes, contents, name);

  for (int i = 0; i < attributes.size(); i++)
  {
    for (int j = 0; j < attributes[i].size(); j++)
    {
      std::string att = attributes[i][j];
      std::string con = contents[i][j];

      float conf = atof(con.c_str());
      int coni = atoi(con.c_str());

      if (att == "x") eX.push_back(conf);
      else if (att == "y") eY.push_back(conf);
      else if (att == "ms") eMS.push_back(conf); // moveSpeed
      else if (att == "range") eRG.push_back(conf);
      else if (att == "moveDirection") eMD.push_back(coni);
      else if (att == "radius") cRadius.push_back(coni);
    }
  }

    // render przeciwników w zależności od ilości contentsów
  for (int i = 0; i < contents.size(); i++)
  {
    switch (type)
    {
      case human: ent[getList(eX[i])].push_back(new Human(eX[i], eY[i], eMS[i], eRG[i], eMD[i], renderer)); break;
      case cleaver: ent[getList(eX[i])].push_back(new Cleaver(eX[i], eY[i], cRadius[i], 0, eMD[i], renderer)); break;
    }
  }

  eX.clear(); eY.clear(), eMS.clear(), eRG.clear();
}

Plik tekstowy z którego czytam

Human:{x, y, ms, range, moveDirection} // <- name + attributes
209, 518, 2, 140, 1 // <- contents
1058, 518, 2, 250, 1
2270, 486, 2, 300, 1
2612, 486, 0, 800, 1
2737, 484, 0, 800, 1
Human; // <- oznacznik końca 

//Wyjaśnienie:
//Human - nazwa przeciwnika
//{różne zmienne} - wektor attributes, zmienne takie jak pozycja, prędkość itp.
//różne zmienne - wektor contents, przechowuje wartości zmiennych

I metoda która zapisuje:

void EntityManager::SaveToFile(std::string name, EntityType type)
{
  std::ofstream openFile("Files/Config/" + name + ".cfg");

  if (openFile.is_open())
  {
    openFile << name + ":";
    switch (type)
    {
      case human: openFile << "{x, y, ms, range, moveDirection}" << std::endl; break;
      case cleaver: openFile << "Cleaver : {x, y, radius, moveDirection}" << std::endl; break;
    }

    for (int j = 0; j < ent.size(); j++)
    {
      for (int k = 0; k < ent[j].size(); k++)
      {
        switch (type)
        {
          case human: 
            openFile << ent[j][k]->getX() << ", " << ent[j][k]->getY() << ", " << ent[j][k]->getVelX() << ", " << ent[j][k]->getRange() << ", " << ent[j][k]->getMoveDirection() << std::endl; 
            break;
          case cleaver:
            openFile << ent[j][k]->getX() << ", " << ent[j][k]->getY() << ", " << "------ Radius -----" << ", " << ent[j][k]->getMoveDirection() << std::endl;
            break;
        }
      }
    }
    openFile << name + ";" << std::endl;
  }
}

Medota w gameplayscreen

void GameplayScreen::LoadMapSDL_Renderer *renderer)
{
  ent.CreateEntity(map);
  ent.ClearEntity();

  this->pPosX = 100;
  this->pPosY = 300; 

    //wczytuje Human
  ent.AddComponent("Human", EntityManager::EntityType::human, renderer);
    // wczytuje tasak
  ent.AddComponent("Cleaver", EntityManager::EntityType::cleaver, renderer);
}

Gdy dam w komentarz jedną z tych dwóch linijek

case cleaver: ent[getList(eX[i])].push_back(new Cleaver(eX[i], eY[i], cRadius[i], 0, eMD[i], renderer)); break;
albo
ent.AddComponent("Cleaver", EntityManager::EntityType::cleaver, renderer);

czyli żeby wczytywał jednego przeciwnika, wszystko zapisuje się dobrze. Jednak gdy już chce żeby wczytał 2 przeciwników i zapisał tylko Human, do pliku tekstowego dopisuje się jedna postać, czyli po dopisaniu wygląda to tak:

Human:{x, y, ms, range, moveDirection}
50, 194, 0, -842150451, 1
327, 518, 2, 140, 1
1176, 518, 2, 250, 1
2388, 486, 2, 300, 1
2612, 486, 0, 800, 1
2737, 484, 0, 800, 1
Human;

Co może być tego problemem?
Jestem otwarty też na propozyje jak mógłbym zmienić ten kod.

Edit:
Aha i jeszcze jak wygląda zapis

//W klasie gameplayscreen
void GameplayScreen::SaveEntity(std::string name, EntityManager::EntityType type)
{
  ent.SaveToFile(name, type);
}
//I w klasie pauseMenu
void PauseScreen::Enter()
{
  switch (optionType)
  {
    case 3: 
      if (!saved)
      {
        System::getScreenManager()->GetGame()->SaveEntity("Human", EntityManager::EntityType::human);
        saved = true;
      }
      else
      {
        Config::getSM()->SetGameState(Config::getSM()->gsPauseMenu);
        saved = false;
      }
  }
}