Bufor cykliczny - review

0

Witam!
Chciałbym by ktoś z bardziej doświadczonych kolegów zrobił mi review mojego kodu. Jest to implementacja bufora cyklicznego, który ma mi posłużyć do zbierania logów.

#ifndef ROUNDBUFFER_H
#define ROUNDBUFFER_H

#include <iostream>
template <typename T>

class RoundBuffer
{
public:
  RoundBuffer() = delete;
  explicit RoundBuffer(std::size_t size);
  RoundBuffer(const RoundBuffer<T>& rhs);
  RoundBuffer& operator=(RoundBuffer<T> copy);
  RoundBuffer& operator=(RoundBuffer<T>&& copy);
  RoundBuffer(RoundBuffer<T> && rhs);
  ~RoundBuffer();
  T const& operator[](std::size_t index) const;
  void pushObject(const T& object);
  void resize(std::size_t newSize);
  std::size_t getSize() const;

  template <typename Y>
  friend void swap(RoundBuffer<Y>& lhs, RoundBuffer<Y>& rhs) noexcept;

  template <typename Y>
  friend std::ostream& operator<<(std::ostream& stream, const RoundBuffer<Y>& object);

private:
  std::size_t index;
  std::size_t size;
  T* buffer;
  void writeToBuffer(std::size_t& index, std::size_t& size, T* buffer, const T& data);
};

template <typename T>
RoundBuffer<T>::RoundBuffer(std::size_t size) : index(0), size(size), buffer(size ? new T[size] : nullptr) {}

template <typename T>
RoundBuffer<T>::RoundBuffer(const RoundBuffer<T> &rhs) : index(rhs.index), size(rhs.size), buffer(size ? new T[size] : nullptr)
{
  std::copy(rhs.buffer, rhs.buffer + size, buffer);
}

template <typename T>
RoundBuffer<T>& RoundBuffer<T>::operator =(RoundBuffer<T> copy)
{
  swap(*this, copy);
  return *this;
}

template <typename T>
RoundBuffer<T>& RoundBuffer<T>::operator =(RoundBuffer<T>&& copy)
{
  swap(*this, copy);
  return *this;
}

template <typename T>
RoundBuffer<T>::RoundBuffer(RoundBuffer<T> && rhs)
{
  swap(*this,rhs);
  rhs.buffer = nullptr;
}

template <typename T>
RoundBuffer<T>::~RoundBuffer()
{
  if(buffer) delete[] buffer;
}

template <typename T>
T const& RoundBuffer<T>::operator [](std::size_t index) const
{
  if(index > this->index)
  {
    throw std::out_of_range("Index is out of possible range");
  }
  else
  {
    return buffer[index];
  }

}

template <typename T>
std::size_t RoundBuffer<T>::getSize() const
{
  return size;
}

template <typename T>
void RoundBuffer<T>::writeToBuffer(std::size_t& index, std::size_t& size, T *buffer, const T& data)
{
  if (index != size)
  {
    buffer[index] = data;
    index++;
  }
  else
  {
    index = 0;
    buffer[index] = data;
    index++;
  }
}
template <typename T>
void RoundBuffer<T>::pushObject(const T &object)
{
  writeToBuffer(index, size, buffer, object);
}

template <typename T>
void RoundBuffer<T>::resize(std::size_t newSize)
{
  if(newSize == size) return;
  T* newBuffer = newSize ? new T[newSize] : nullptr;
  std::copy(buffer,buffer+size,newBuffer);
  T* oldBuffer = this->buffer;
  this->buffer = newBuffer;
  this->size = newSize;
  delete[] oldBuffer;
}
template <typename T>
std::ostream& operator<<(std::ostream& stream, const RoundBuffer<T>& object)
{
  {
    for (std::size_t i = 0; i < object.size; ++i)
    {
      stream << "buff[" << i << "] = " << object.buffer[i] << std::endl;
    }
    return stream;
  }
}

template <typename T>
void swap(RoundBuffer<T>& lhs, RoundBuffer<T>& rhs) noexcept
{
  using std::swap; //enable ADL
  swap(lhs.buffer, rhs.buffer);
  swap(lhs.index, rhs.index);
  swap(lhs.size, rhs.size);
}

#endif // ROUNDBUFFER_H
1

#include <iostream>
template <typename T>

class RoundBuffer

bardzo dziwne bindowanie do include'a.

  RoundBuffer(const RoundBuffer<T>& rhs);
  RoundBuffer& operator=(RoundBuffer<T> copy);
  RoundBuffer& operator=(RoundBuffer<T>&& copy);
  RoundBuffer(RoundBuffer<T> && rhs);

Tutaj aż się prosi o użycie wektora i rule of zero (alternatywnie o wydzielenie osobnej klasy do trzymania tablicy, jeśli wektor za duży)

  T const& operator[](std::size_t index) const;

A wersja mutable gdzie?

  void pushObject(const T& object);

pop? Front/back?

  template <typename Y>
  friend void swap(RoundBuffer<Y>& lhs, RoundBuffer<Y>& rhs) noexcept;

Dlaczego szablon po Y jest friendem dla T?

template <typename T>
class RoundBuffer;

template <typename T>
void swap(RoundBuffer<T>& lhs, RoundBuffer<T>& rhs) noexcept;

template <typename T>
class RoundBuffer
{
  // ...
  friend void swap<>(RoundBuffer& lhs, RoundBuffer& rhs) noexcept;
  // ...
};

Zrobiłbym tak ^

  template <typename Y>
  friend std::ostream& operator<<(std::ostream& stream, const RoundBuffer<Y>& object);

Raczej zbyteczne, lepiej wystaw iteratory i pozwól użytkownikowi samemu się bawić. + to samo odnośnie frienda dla szablonu po Y zamiast T

template <typename T>
void RoundBuffer<T>::writeToBuffer(std::size_t& index, std::size_t& size, T *buffer, const T& data)
{
  if (index != size)
  {
    buffer[index] = data;
    index++;
  }
  else
  {
    index = 0;
    buffer[index] = data;
    index++;
  }
}

O co tu chodzi? Czemu parametry tej funkcji są non-const referencjami?

  using std::swap; //enable ADL

A po co? :​) Typy użyte w swapie są stałe: wskaźnik i dwa inty.

template <typename T>
T const& RoundBuffer<T>::operator [](std::size_t index) const
{
  if(index > this->index)
  {
    throw std::out_of_range("Index is out of possible range");
  }
  else
  {
    return buffer[index];
  }

}

#include <stdexcept>. Niezbyt rozumiem, co jeśli dodasz 15 elementów do 12-elementowego bufora cyklicznego? [0] powinno zwracać pierwszy element.

template <typename T>
RoundBuffer<T>& RoundBuffer<T>::operator =(RoundBuffer<T>&& copy)
{
  swap(*this, copy);
  return *this;
}

template <typename T>
RoundBuffer<T>::RoundBuffer(RoundBuffer<T> && rhs)
{
  swap(*this,rhs);
  rhs.buffer = nullptr;
}

Brak konsekwencji, raz zerujesz bufor-dawcę, a raz nie.

Ogółem, to wygląda jak część implementacji bufora cyklicznego, w konwencji niezgodnej z biblioteką standardową, trochę zmieszana z god objectem (wypisywanie do streamów) i zawierająca nadmiarowy kod. Ponadto jest trochę niekonsekwencji w nazewnictwie parametrów (rhs vs copy) Poza wypisanymi problemami jest jeszcze rażące przesłanianie nazw. index czy buffer są podawane jako parametry funkcji, pomimo, że są też elementami klasy. Tyle na szybko

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0