C i asembler przekazanie tablicy dynanamicznej.

Odpowiedz Nowy wątek
2017-06-19 18:36
0

Witam,
Pisze program, który stworzony jest z dwoch modułów. Moduł główny stworzony jest w C. Jego zadaniem jest pobranie od użytkownika danych, które zostaną przekazane do modułu napisanego w asemblerze. Moduł w asemblerze wykonuje obliczenia, a następnie zwraca wyniki, które zostają wypisane przez moduł główny.

Oto moj kod w C:


  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>

  extern "C" near void licz_sr( int* );
  extern "C" near void licz_znaki( char* );

  int *tablica_liczb_dynamiczna;
  char tablica_znakow[28]; //[0] = ilosc, [1] = kod szukany, [27] = ilosc wystapien
  int wielkosc_tablicy = 0;
  int kod;

  int menu(), losuj_liczby(), losuj_znaki(), licz_srednia(), sprawdz_ilosc_znakow();
  void wczytaj_liczby(), wczytaj_znaki();

  int main() {
    srand(time(NULL));

    //tablica_liczb[0] = 5;
    tablica_znakow[0] = 25;
    menu();

    return 0;
  }

  int menu(){

    printf("\n\n\nCo mam zrobic?\nW = Wyliczyc srednia z losowej tablicy\nP = Policzyc ilosc znakow w losowej tablicy\nX = Wyjsc z programu\n");

    kod = getchar();
    getchar();

    if (kod == 87 || kod == 119) {
      //losuj_liczby();
      wczytaj_liczby();
      //licz_srednia();
    }
    else if (kod == 80 || kod == 112){
      //losuj_znaki();
      wczytaj_znaki();
      sprawdz_ilosc_znakow();
    }
    else if (kod == 88 || kod == 120){
      return 0;
    }
    menu();
  }

  void wczytaj_liczby()
  {
    printf("Ile znakow wprowadzic? ");
    scanf("%d",&wielkosc_tablicy);
    printf("wielkosc tab: "); printf("%d",wielkosc_tablicy);

    tablica_liczb_dynamiczna = (int*)malloc(wielkosc_tablicy * sizeof(int));

    for(int i = 0; i < wielkosc_tablicy; i++){ 
      tablica_liczb_dynamiczna[i] = NULL;
    }

    printf("\n\nWczytaj liczby:");

    for(int j = 0; j < wielkosc_tablicy; j++)

    {
      scanf("%d", &tablica_liczb_dynamiczna[j]);

      printf("\n");
      printf("%d", j);printf("element tab "); printf("%d",tablica_liczb_dynamiczna[j]);
      printf("\n");
      tablica_liczb_dynamiczna[j] = tablica_liczb_dynamiczna[j]-48;
    }
    licz_srednia();
  }
  /*
  void wczytaj_znaki()

  {

    for (int i =2; i < tablica_znakow[0]+2; i++)

    {

      tablica_znakow[i] = NULL;

    }

    printf("\n\nWczytaj znaki:");

    char polecenie[25];

    fgets( polecenie, 25, stdin );

    for (int j =2; j < tablica_znakow[0]+2; j++)

    {

      tablica_znakow[j] = polecenie[j-2];

    }

  }
  */

  int licz_srednia()

  {
    licz_sr(tablica_liczb_dynamiczna);

    //printf("\n\nSrednia jest rowna: "); printf("%c", tablica_liczb[6]+48); printf(", a reszta jest rowna: "); printf("%c", tablica_liczb[7]+48);

    printf("\n\nSrednia jest rowna: "); printf("%c", tablica_liczb_dynamiczna[6]+48); printf(", a reszta jest rowna: "); printf("%c", tablica_liczb_dynamiczna[7]+48);

    //cout << "Srednia jest rowna: " << tablica_liczb_dynamiczna[6]+48 << ", a reszta: " << tablica_liczb_dynamiczna[7]+48 << endl;

    return 0;

  }

 /* int sprawdz_ilosc_znakow()

  {

    printf("\n\nWystapienia jakiego znaku mam liczyc? ");

    tablica_znakow[1] = getchar();

    getchar();

    //printf("\n\n");

    licz_znaki(tablica_znakow);

    printf("\nZnak \""); printf("%c", tablica_znakow[1]); printf("\" wystapil "); printf("%c", tablica_znakow[27]+48); 

    if (tablica_znakow[27] != 1)    printf(" razy.");

    else                      printf(" raz.");

  }*/

I kod w asemblerze:


 .model small, C

  Dane      SEGMENT

  Tablica     DB     (?)
  Ilosc      DB     (?)

  Dane      ENDS

  /*PUBLIC licz_znaki

  .code

  licz_znaki  PROC near

        push  bp
        mov   bp, sp
        mov   di, [bp+4]
        ; [bp+4] = adres
        ; [di] = liczba
        ; [bp+12] = tab[1]
        ; [bp+16] = tab[2]
        ; [bp+20] = tab[3]
        ; [bp+24] = tab[4]
        xor   cx, cx
        mov   cl, [di]
        inc   di
        ;inc    di
        xor   ax, ax
        xor   bx, bx
        xor   dx, dx
        mov   ah, [di]      ;w ah jest znak, którego szukamy
        inc   di
        ;inc    di
  Petla_z:
        mov   al, [di]      ;w ah jest aktualny znak z tablicy
        cmp   al, ah
        jz     Dodaj_do_wyniku
        Powrot_do_petli:
        inc   di
        ;inc    di
        loop    Petla_z

  Dodaj_do_wyniku:
        jcxz    Koncowka
        inc   bx       ;bh przechowuje ilosc wystapien
        jmp   short  Powrot_do_petli

  Koncowka:
        mov   [di], bx

        pop   bp
        ret

  licz_znaki ENDP
  */

  PUBLIC licz_sr

  .code

  licz_sr  PROC near

        push  bp
        mov   bp, sp
        mov   di, [bp+4]
        mov   bx, [di]
        ; [bp+4] = adres
        ; [di] = liczba
        ; [bp+12] = tab[1]
        ; [bp+16] = tab[2]
        ; [bp+20] = tab[3]
        ; [bp+24] = tab[4]
        xor   cx, cx
        mov   cl, [di]
        inc   di
        inc   di
        xor   ax, ax
        xor   dx, dx
  Petla_l:
        add   ax, [di]
        inc   di
        inc   di
        loop    Petla_l

        div   bx

        mov   [di], ax
        inc   di
        inc   di
        mov   [di], dx    ;wj

        pop   bp
        ret

  licz_sr ENDP

  end

Stworzyłem ten program z wykorzystaniem tablicy stałej. Pobierał on 5 elementow do 7 elementowej tablicy. Następnie operacje były wykonywane i zwracane za pomocą indeksów [5] i [6], a następnie wypisywane w module C.
Próbowałem analogicznie z tablicą dynamiczną, ale nie wiem jak ją przekazać do modułu asemblera.
Mało istotne części kodu zakomentowałem.

edytowany 2x, ostatnio: allah, 2017-06-19 18:38

Pozostało 580 znaków

2017-06-19 19:23
Czarny Krawiec
0

Nawet mi się nie chciało za dużo czytać, ale przekazujesz wskaźnik ok, ale wielkość wskaźnika może być 32 lub 64 bitowa, a ty tam na 16 bitach jedziesz.

Jak przekażesz ten wskaźnik, to go ściągasz ze stosu, zwykle [ebp+8] (ramka stosu, adres powrotu+4, pierwszy argument+8), potem lea eax, adres tej tablicy(ze stosu) + wielkość_elementu * i-ty-element
a z tego potem [eax] i masz element wyciągnięty z tablicy.

Pozostało 580 znaków

2017-06-19 22:03
0
Czarny Krawiec napisał(a):

Nawet mi się nie chciało za dużo czytać, ale przekazujesz wskaźnik ok, ale wielkość wskaźnika może być 32 lub 64 bitowa, a ty tam na 16 bitach jedziesz.

16-bitowe wskaźniki też mogą być, zależy czym to kompiluje.
I to jest istotne pytanie: jaki kompilator? jaki asembler?

Pozostało 580 znaków

2017-06-20 14:44
0

Asembler 16-bitowy, a kompilator Borland C/C++ pod DOS'em.

Pozostało 580 znaków

2017-06-23 23:26
Biały Programista
1
allah napisał(a):

Asembler 16-bitowy, a kompilator Borland C/C++ pod DOS'em.

w C masz underline przed nazwami, zatem te deklaracje;
extern "C" near void licz_sr( int );
extern "C" near void licz_znaki( char
);

oznaczają że w asm musisz ponazywać te funkcje:
_licz_sr oraz _licz_znaki

inaczej linker tego nie znajdzie...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0