Przeszukiwanie grafu w c, program

0

Cześć, mam do zrobienia pewien program z tworzeniem i przeszukiwaniem grafu jako list sąsiedztwa. Wyszło mi na razie takie coś, byłbym wdzięczny jeśli ktoś pomógłby mi z błędami. Nie ma błędów przy kompilacji, tylko program nie działa jak powinien i się wyłącza.

 
typedef struct nodeTAG{
	int data;
	struct nodeTAG *next;
}nodeT;

typedef struct listTAG{
	nodeT *front;
	nodeT *end;
}listT;

void listinit(listT *plist){
 plist->front = NULL;
 plist->end = NULL;
}

int isempty(listT *plist){
 if(plist->front = NULL)
  return 1;
 else return 0;
}

void addfront(listT *plist, int *x){
 nodeT *temp;
 temp = (nodeT*)malloc(sizeof(nodeT));
 temp->data = x;
 if(plist->front == NULL){
  temp->next = NULL;
  plist->front = temp;
  plist->end = temp;
 }else{
  temp->next = plist->front;
  plist->front = temp;
 }
}

void addend (listT *plist, int x){
 nodeT *temp;
 temp = (nodeT*)malloc(sizeof(nodeT));
 temp->data = x;
 if(plist->front == NULL){
  temp->next = NULL;
  plist->front = temp;
  plist->end = temp;
 }else{
  temp->next = NULL;
  plist->end->next=temp;
  plist->end = temp;
 }
}

void removefront(listT *plist, int *x){
 if(isempty(plist)==0){
  nodeT *temp;
  *x = plist->front->data;
  temp = plist->front;
  plist->front = temp->next;
  free(temp);
 }
}

void displist(listT *plist){
 nodeT *temp;
 if(isempty(plist)==0){
  temp = plist->front;
  printf("zawartosc listy: ");
  printf("%d", temp->data);
  while(temp->next !=NULL){
   temp = temp->next;
   printf("%d", temp->data);
  }
  printf(" \n ");
 }else
  printf("lista pusta");
}

void destroylist(listT *plist){
 nodeT *temp;
 while(plist->front != plist->end){
  temp = plist->front;
  plist->front = temp->next;
  free(temp);
 }
 if(plist->front != NULL){
  temp = plist->front;
  plist->front = NULL;
  plist->end = NULL;
  free(temp);
 }
}
int *tabzaznaczen;
listT *tabwierz;


void DFS(int wierz){
  listT *Stos;
  nodeT *p;
  listinit(Stos);
  addfront(Stos, &wierz);
  tabzaznaczen[wierz] = 1;
  while(Stos){
    removefront(Stos, &wierz);
    printf("%d\n", wierz);
    for(p = (tabwierz[wierz]).front; p; p = p->next){
      if(!tabzaznaczen[p->data]){
        addfront(Stos, &(p->data));
        tabzaznaczen[p->data] = 1;
      }
    }

  }
  }

int main(){
  int lwierzcholkow; //liczba wierzcholkow
  int lkrawedzi; //liczba krawedzi
  printf("Ile jest wierzcholkow?\n");
  scanf("%d", &lwierzcholkow); //pyta i wczytuje z klawiatury ile wierzcholkow
  printf("Ile jest krawedzi?\n");
  scanf("%d", &lkrawedzi); //pyta i wczytuje z klawiatury ile krawedzi
  tabzaznaczen = (int*) malloc(lwierzcholkow * sizeof(*tabzaznaczen));
  tabwierz = (listT*) malloc(lwierzcholkow * sizeof(*tabwierz)); //alokuje tablice dynamiczna o dlugosci = ilosci wierzcholkow
  for(int k=0;k<lwierzcholkow;k++){
    tabzaznaczen[k]=0;
    listinit(&tabwierz[k]); //inicjalizuje listy sasiedzkie oraz ustawiam tablicę zaznaczeń na 0
  }

  printf("Dostepne wierzcholki to:\n");
  for(int j=0;j<lwierzcholkow;j++){
      printf("%d \n", j);}   //wyswietlam wiercholki ktore moze wykorzystac uzytkownik do tworzenia grafu
  for(int i=1;i<lkrawedzi+1;i++){
    int wierz1;
    int wierz2;

    printf("Z czym laczy sie krawedz %d ? Napisz po spacji\n", i);
    scanf("%d %d", &wierz1, &wierz2);                 //wczytuje z klawiatury z czym ma sie laczyc dana krawedz
    if(wierz1>lwierzcholkow-1 || wierz2>lwierzcholkow-1){
      printf("Bledne wierzcholki");
      return 0;
    }
    else {
      addend(&tabwierz[wierz1], wierz2);
      addend(&tabwierz[wierz2], wierz1);       //konstruje graf dodajac odpowiednie wiercholki na koniec list
      }
  }
  int ktory;
  int start;
  printf("Dla DFS wcisnij '1' a dla BFS wcisnij '2' ");
  scanf("%d", &ktory);
  printf("Z ktorego wierzcholka zaczac?");
  scanf("%d", start);
  if(ktory=1 && start<lwierzcholkow){
    DFS(start);}
  else{
    printf("Bledne dane");
    return 0;
  }

   return 0;
  }
0

Co to znaczy

program nie działa jak powinien

A w ogóle to polecam na samym początku przepuścić ten kod przez http://format.krzaq.cc/

0

Program nie działa jak powinien czyli po dojściu do odpalania DFS wyskakuje, że program przestał działać

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1