Sortowanie babelkowe

0

Nie wiem jak zrobić tak, aby sortowanie robiło się, dopóki wszystkie liczby nie będą na swoim miejscu za pomocą do while i zmiennej bool, pomoże ktoś? :)

#pragma hdrstop
#pragma argsused

#ifdef _WIN32
#include <tchar.h>
#include <cstdlib>
#else
 typedef char _TCHAR;
 #define _tmain main
#endif

#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int tab[15], zmienna,z=0, j;
bool spr;
 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

  for (int i = 0; i < 15; i++)
 {
  tab[i]= (rand()%100+1);
  cout<<"Wartosc pozycji nr: "<<i<<" wynosi: "<<tab[i]<<endl;
 }
  cout<<"Wyglad tablicy po sortowaniu:"<<endl;

spr=true;
  do
  {
    for (int j = 0; j < 15; j++)
    {

      if ( tab[j]>tab[j+1]) {
        zmienna=tab[j+1];
        tab[j+1]=tab[j];
        tab[j]=zmienna;

      }
      }
       for (int k = 0; k < 15; k++)
       {
      cout<<"Wartosc pozycji nr: "<<k<<" wynosi: "<<tab[k]<<endl;
       }
         }
   while (spr=false);

  system("pause");
  return 0;
}
0

zwykle kończy się jeśli w poprzednim obiegu pętli nie było żadnych zmian.

ten warunek uwzględnia pesymistyczny i optymistyczny przebieg sortowania.

0
bool bylaZmiana = false;

do {
   … … …
} while (bylaZmiana);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0