Wyliczenie wartości wielomianu

0

Co jest żle? np. dla potegi 3, wpolczynnkiow 1,1,1,2 i x =1 wychodzi 4 , a nie 5
schemat hornera redukcji mnozen

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int horner(int wspol[], int stop, int x)
{
  if (stop == 0)
    return wspol[0];
  else
    return x * horner(wspol, stop - 1, x) + wspol[stop];
}

int main(void)
{

  int n;

  puts("Podaj stopien wielom.:");
  scanf("%d", &n);
  int* tab = (int*)malloc((n + 1) * sizeof(int));
  int i, x;
  puts("Podaj wspolczynnki wielom.:");
  for (i = 0; i <= n; ++i)
    tab[i] = scanf("%d", tab + i);
  puts("Podaj x:");
  scanf("%d", &x);
  printf("%d", horner(tab, n, x));

  free(tab);

  return 0;
}

1

tab[i] = scanf("%d", tab + i);
scanf zwraca wartość ILOŚCI wczytanych elementów.
poprawnie:
scanf("%d", tab + i);

0

scanf zwraca wartość ILOŚCI wczytanych elementów,czyli musze bezpośrednio wpisać, a nie wynik funkcji

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1