Witam,

bardzo proszę o sprawdzenie programu, wszelkie uwagi mile widziane :)

Treść zadania :

Napisz funkcję TablicaNaWyraz, która tworzy i zwraca wyraz utworzony przez znaki z tablicy A od litery pobranej z pozycji start do litery z pozycji stop. string TablicaNaWyraz(const vector<char> & A, int start, int stop);

Napisz program testujący opracowaną funkcję. Obsłuż wyjątki związane z wartościami start i stop oraz znakami różnymi od liter.

Pozdrawiam,
student_RRK

 #include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <cstdlib>

using namespace std;
string TablicaNaWyraz(const vector<char> & A, int start, int stop);

int main()
{
  vector<char> wektorek;

  string napis = "Robss3 nazwisko";
  for (int i = 0; i < napis.length(); i++)
    wektorek.push_back(napis[i]);

  cout << TablicaNaWyraz(wektorek, 1, 6);

  cout << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

string TablicaNaWyraz(const vector<char> & A, int start, int stop) {
  string wyraz = "";
  bool all_of_alpha = true;
  for (int i = 0; i < stop; i++)
  {
    if (!(isalpha(A[i])))
      all_of_alpha = false;
  }

  if (all_of_alpha)
  {
    try {
      wyraz.assign(&A.at(start), &A.at(stop));
    }
    catch (out_of_range ex)
    {
      cerr << "Wystapil wyjatek" << ex.what();
    }
  }
  else
    cerr << "Nie wszystkie znaki sa literami";

  return wyraz;

}