Algorytm MiniMax

0

Witam,
właśnie próbuję zaprogramować grę w kółko i krzyżyk. Mój problem dotyczy zaprogramowania ruchów komputera - postawiłem na algorytm minimax, zaimplementowałem go, jednak program mi się zapętla. Chodzi tutaj o funkcje minimax oraz ruch_przeciwnika, gdzieś w tych funkcjach jest problem, jednak od dłuższego czasu nie mogę dojść co jest nie tak ...
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.

#include<iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include<cmath>
#include <conio.h>
#include<limits>
#include<windows.h>

using namespace std;

void reset_stream()
{
  cin.clear();
  cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

char **alokuj(int rozmiar1, int rozmiar2)
{
  char **tablica;
  tablica=new char*[rozmiar1];
  for(int i=1; i<=rozmiar1; i++) tablica[i]=new char[rozmiar2];
  return(tablica);
}

void **dealokuj(char **tab, int rozmiar)
{
  for(int i=1; i<=rozmiar; i++){
    delete tab[i];
  }
  delete[] tab;
}

void wypisz(char **tab, int n){

  system("cls");
  for(int i=1; i<=n; i++){
    for(int j=1; j<=n; j++){
      cout << tab[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
    cout << endl;
  }
}

int sprawdz(char **tab, int n){
  unsigned int i, j;
  int s=0;
  for(int i=1; i<=n; i++){
    for(int j=1; j<=n; j++){
      if(tab[i][j]!='_')
      s+=1;
    }
  }
  return s;
}

bool czy_wygrana(char **tab, int n, bool cisza){
  int t=0,r=0,w=0,p=0;
  bool e=false;
  for(int i=1; i<=n; i++){
    if(tab[i][1]!='_'){
      for(int j=1; j<=n-1; j++){
        if(tab[i][j]==tab[i][j+1]){
        t+=1;
        }
      }
    }
    if(tab[1][i]!='_'){
      for(int j=1; j<=n-1; j++){
        if(tab[j][i]==tab[j+1][i]){
        r+=1;
        }
      }
    }
    if(t==n-1 || r==n-1){
      cout << "wygrana" << endl;
      //return 1;
      e=true;
    }
    t=0;
    r=0;
  }
  for(int i=1; i<=n-1; i++){
    if(tab[1][1]!='_'){
      if(tab[i][i]==tab[i+1][i+1]){
        w+=1;
      }
    }
  }
  if(w==n-1){
    cout << "wygrana" << endl;
    //return 1;
    e=true;
  }
  for(int i=1; i<=n-1; i++){
    if(tab[1][n]!='_'){
      if(tab[i][n-(i-1)]==tab[i+1][n-i]){
      p+=1;
      }
    }
  }
  if(p==n-1){
    cout << "wygrana" << endl;
    //return 1;
    e=true;
  }
  if(!cisza)
  return 0;
  else return e;
}

bool remis(char **tab, int n)
{
   for(int i=1; i<=n; i++){
    for(int j=1; j<=n; j++){
      if(tab[i][j]='_')
      return false;
    }
  }
 return true;
}

char wybor_pionka(char **tab, int n){
  cout << "Wybierz krzyzyk 'X' badz kolko 'O' ..." << endl;
  string znak;
  cin >> znak;
  while(znak!="X" && znak!="O"){
    cout << "Wybrano niewlasciwy symbol, powtorz: \n" << endl;
    cin >> znak;
  }
  return znak[0];
}

int minimax(char **tab, int n, char gracz)
{
  int m, mmx;
  if(czy_wygrana(tab, n,true)) return (gracz == 'O') ? 1 : -1;
  if(remis(tab, n)) return 0;
  gracz = (gracz == 'O') ? 'X' : 'O';
  mmx = (gracz == 'X') ? n*n+1 : -n*n-1;
  for(int i=1; i<=n; i++){
    for(int j=1; i<=n; j++){
      if(tab[i][j] == '_')
      {
        tab[i][j] = gracz;
        m = minimax(tab, n, gracz);
        tab[i][j] = '_';
        if(((gracz == 'X') && (m <= mmx)) || ((gracz == 'O') && (m >= mmx))) mmx = m;
      }
    }
  }
 return mmx;
}

void ruch_przeciwnika(char **tab, int n)
{
int m, mmx,t,r;

 mmx = -n*n-1;
 for(int i=1; i <= n; i++){
  for(int j=1; j <= n; j++){
    if(tab[i][j] == '_')
    {
      tab[i][j] = 'O';
      m = minimax(tab, n, 'O');
      tab[i][j] = '_';
      if(m > mmx){
        mmx = m;
        t=i;
        r=j;
      }
    }
  }
 }
  tab[t][r]='O';
}
//  int k, l;
//  srand(time(NULL));
//
//  k=rand()%n;
//  l=rand()%n;
//
//  if(tablica[k][l]=='_')
//  tablica[k][l]='O';
//
//
//  Sleep(500); cout<<".";
//  Sleep(500); cout<<".";
//  Sleep(500); cout<<".";

void k_funkcja(char **tab, int n){
  unsigned int i, j;
  int s=0;
  wypisz(tab,n);
  while(s<n*n){
    if(s%2==0){
      cin >> i >> j;
      while(!(cin)){
        cout << "Ponado niewlasciwe wspolrzedne!" << endl;
        cin.clear();
        cin.sync();
        cin >> i >> j;
      }
      while((tab[i][j]!='_') || (i>n) || (j>n)){
        cout << "Ponado niewlasciwe wspolrzedne!" << endl;
        cin >> i >> j;
//        if(!(cin)){
//        cin.clear();
//        cin.sync();
//        }
      }
      tab[i][j]='X';
    }
    else
    ruch_przeciwnika(tab,n);

    s=sprawdz(tab,n);
    wypisz(tab,n);
    if(czy_wygrana(tab,n,true)==1){
      break;
    }
    else if(s==n*n)
    cout << "Remis!\n";
  }
}

void u_funkcja(char **tab, int n){
  unsigned int i, j;
  int s=0;
  char znak[2];
  znak[0]='O';
  znak[1]='O';
  znak[0]=wybor_pionka(tab,n);
  if(znak[0]=='O')
    znak[1]='X';
  wypisz(tab,n);
  while(s<n*n){
  cin >> i >> j;
        while(cin.fail()){
        reset_stream();
        cout << "Ponado niewlasciwe wspolrzedne!" << endl;
        //cin.clear();
        //cin.sync();
        cin >> i >> j;
      }
    while(tab[i][j]!='_' || i<1 || i>n || j<1 || j>n){
      cout << "Ponado niewlasciwe wspolrzedne!" << endl;
      cin >> i >> j;
//      if(!(cin)){
//      cin.clear();
//      cin.sync();
//      }
    }
    if(s%2==0)
      tab[i][j]=znak[0];
    else
      tab[i][j]=znak[1];

    s=sprawdz(tab,n);
    wypisz(tab,n);
    if(czy_wygrana(tab,n,true)==1){
      break;
    }
    else if(s==n*n)
      cout << "Remis!\n";
  }
}

void menu(){
  cout << "1 - Graj" << endl;
  cout << "2 - Wybierz rodzaj gry (uzytkownik-uzytkownik/uzytkownik-komputer)" << endl;
  cout << "3 - Zobacz ranking" << endl;
  cout << "4 - Zakoncz gre" << endl;
}

bool rodzaje(int n){
  bool rodzaj=true;
  cout << "1.Gra typu uzytkownik-uzytkownik (1)" << endl;
  cout << "1.Gra typu uzytkownik-komputer (2)" << endl;
  cin >> n;
  if(n==2)
  rodzaj=false;
  return rodzaj;
}

int main(){
  int i, j, n;
  while(true){
    menu();
    int opcja;
    bool rodzaj1;
    cin >> opcja;
    switch(opcja){
    case 1:
      {
          cout << "Podaj rozmiar planszy: " << endl;
          cin >> n;
          char **tab=alokuj(n,n);
          for(int i=1; i<=n; i++){
            for(int j=1; j<=n; j++){
              tab[i][j]='_';
            }
          }
          if(rodzaj1==true)
          u_funkcja(tab,n);
          else
          k_funkcja(tab,n);
      }
      break;
    case 2:
      {
          rodzaj1=rodzaje(n);
      }
      break;
    case 3:
      break;
    case 4:
      {
        cout << "Koncze dzialanie programu" << endl;
        return 0;
      }
    default:
      break;

    }
  }
  for(; getch() != 27; );
  return 0;
}
0

Co mówi debugger?

Btw, na pierwszy rzut oka z całą pewnością masz błąd off by one w funkcji alokuj.

0

Debugger nic nie mówi, bo program się normalnie kompiluje i uruchamia, jak w menu wybiorę opcję, że chcę grać z komputerem, wpiszę pierwszy symbol (krzyżyk) to wówczas powinien być ruch komputera, jednak w tym momencie program przestaje działać - wyświetla się komunikat "program przestał działać ..." i tyle. Jak dałem jakiegoś "couta" z przykładowym napisem, żeby zobaczyć czy w tym miejscu w ogóle coś wydrukuje, to po prostu się zapętla - drukuje dany napis w nieskończoność. Jaki błąd w funkcji alokuj? Ogólnie, zanim zacząłem kombinować z dodaniem tego algorytmu minimax, program działał dobrze, również alokacja pamięci ...

0

Debugger nic nie mówi, bo program się normalnie kompiluje i uruchamia

Jesteś oczywiście świadom tego, że debuggerem możesz, za pomocą breakpointów, także sprawdzać to, co się dzieje podczas wykonywania programu, tak? Po to właśnie on powstał. I nie ma nic wspólnego z kompilacją kodu.

Jak dałem jakiegoś "couta" z przykładowym napisem (...)

Użyj debuggera.

Jaki błąd w funkcji alokuj?

Podpowiedź: pisząc int* tab = new int[n]; tworzysz tablicę o n elementach mającą indeksy 0, 1, 2, 3, (...), n-1. A spójrz teraz na licznik swojej pętli.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0