c++, switch, pliki, ctime

0

Witam, mam do napisania taki o to program:
Dane:
n- liczba studentów
dane n osób zapisane w pliku dane.txt: imię, nazwisko, rok urodzenia, średnia ocen
Wynik:
Program realizujący Menu:

 1. Wyświetl dane o studentach
 2. Dodaj osobę
 3. Wyświetl osobę wg jednego z kryteriów (najmłodsza, najwyższa średnia, o podanym nazwisku)
 4. Posortuj wg wybranej informacji
 5. Koniec

Siedzę i się głowię nad kilkoma problemami:

 1. w punkcie numer 2 dodaje studenta (nie wiem czy dobry sposób obrałem) i nie wiem jak mam zrobić żeby po dodaniu, tablica z punktu pierwszego zwiększyła się o jeden i go wyświetliło. (w pliku się zapisuje).
 2. w punkcie numer 3 nie mam zielonego pojęcia jak na podstawie typu string policzyć wiek osoby i porównać go z innymi osobami, a także nie wiem jak alfabetycznie rozwiązać problem z nazwiskiem. (w voidzie najml jest przekonwertowany string na inta ale najprawdopodobniej źle.)
 3. Punkt czwarty ogarnę jeśli tylko ktoś mnie naprowadzi z punktem trzecim.
  Mój kod:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>
#include <fstream>
using namespace std;

struct osoba
{
  string imie;
  string nazwisko;
  string data;
  float srednia;
};
void zap(osoba *tab)
{
  int i=0; fstream plik;
  plik.open("studenci.txt");
  while(!plik.eof())
      {
        plik>>tab[i].imie;
        plik>>tab[i].nazwisko;
        plik>>tab[i].data;
        plik>>tab[i].srednia;
        i++;
      }
}
void srednia(osoba *tab, int n)
{
  zap(tab); float max;
  max=tab[0].srednia;
  for(int i=1; i<n; i++)
  {
    if (tab[i].srednia>max) max=tab[i].srednia;
  }

  for (int i=0; i<n; i++)
  {
    if(max==tab[i].srednia)
    {
      cout<<tab[i].imie<<" ";
      cout<<tab[i].nazwisko<<" "<<endl;
      cout<<"Srednia: "<<tab[i].srednia;
    }
  }
}

/*void najml(osoba *tab, int n)
{  
  int m=n;
  int tabp[m];
  for (int i=0; i<n; i++)
  {
    for (int j=0; j<m; j++)
    {
      tabp[i]=atoi(tab[j].data.c_str());
    }
  }
}
*/

int main()
{
  fstream plik;
  int n=3;
  osoba tab[n];
  char wybor, wybor2;
  string a, b, c;
  float d;
  while(true)
  {
  cout<<"__________________MENU__________________"<<endl;
  cout<<"1. Wyswietl informacje o studentach"<<endl;
  cout<<"2. Dodaj studenta"<<endl;
  cout<<"3. Wyswietl osobê wg jednego z kryteriow (najmlodsza, najwyzsza srednia, o podanym nazwisku)"<<endl;
  cout<<"4. Posortuj wedlug wybranej informacji"<<endl;
  cout<<"5. Wyjscie z programu"<<endl;
  cout<<endl;
  wybor=getch();
  switch(wybor)
  {
    case '1':
    {
      cout<<"NR 1: Informacje: "<<endl;
      zap(tab);
      for (int i=0; i<n; i++)
      {
        cout<<"Dane: ";
        cout<<tab[i].imie<<" ";
        cout<<tab[i].nazwisko<<" ";
        cout<<"Rok ur: ";
        cout<<tab[i].data<<" ";
        cout<<"Srednia ocen: ";
        cout<<tab[i].srednia<<endl;
      }
    cout<<endl; cout<<"Wcisnij ENTER by przejsc dalej"<<endl;
    }
    break;

    case '2':
      {
        cout<<"NR 2: Dodaj studenta: "<<endl;
        plik.open("studenci.txt", ios::out | ios::app);
        cout<<"Imie: "<<endl; cin>>a;
        plik<<a<<endl;
        cout<<"Nazwisko: "<<endl; cin>>b;
        plik<<b<<endl;
        cout<<"Data ur: [dd.mm.rrrr] "<<endl; cin>>c;
        plik<<c<<endl;
        cout<<"Srednia: "<<endl; cin>>d;
        plik<<d<<endl;
        n=n+1;
        plik.close(); plik.clear();
        cout<<"Wcisnij ENTER by przejsc dalej"<<endl;
      }
    break;
    case '3':
      {
        cout<<"Wyswietl osobê"<<endl;
        cout<<"1. Najmlodsza"<<endl;
        cout<<"2. Najwyzsza srednia"<<endl;
        cout<<"3. Zgodnie z alfabetem"<<endl; cout<<endl;
        wybor2=getch();
        switch(wybor2)
        {
          case '1': //najst(tab, n);
          break;
          case '2':
          {
            cout<<"Najwyzsza srednia ma uczen: "<<endl;
            srednia(tab, n);
            cout<<endl;
          }
          break;

          case '3': break;

          default: cout<<"Nie ma takiej opcji w MENU!"<<endl;
        }

        cout<<"Wcisnij ENTER by przejsc dalej"<<endl;

      }
    break;
    case '4': cout<<"Wcisnij ENTER by przejsc dalej"<<endl; break;
    case '5': exit(0);
    break;
    default:
      {
        cout<<"Nie ma takiej opcji w MENU!"<<endl; cout<<endl;
        cout<<"Wcisnij ENTER by przejsc dalej"<<endl;
      }
  }
    getchar(); system("cls");
  }

  return 0;
}

0

A w jakim języku?

Bo jeśli w C++, to:

 • Możesz użyć std::vector do przechowywania studentów.
 • Jeśli data urodzenia ma być przechowywana w postaci tekstowej, to nie pozostaje nic innego, jak konwersja na format liczbowy.
 • std::string udostępnia operatory porównania, więc nie powinieneś mieć problemów z porównaniem po imionach, nazwiskach: http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string/operator_cmp
0

Dziękuje za odpowiedź.
Jeśli chodzi o te nazwiska alfabetycznie to właśnie też w ten sposób to ogarnąłem.
Co do punktu pierwszego to nie mogę korzystać z wektorów.
W jaki sposób mam przekonwertować stringa typu 11.11.2111 na liczbę aby policzyć wiek? (W komentarzu w kodzie źródłowym mam zapisaną konwersję ale nie wiem czy jest dobrze przemyślana).

0

to sobie napisz swoj wlasny

http://codereview.stackexchange.com/questions/60484/stl-vector-implementation

np tutaj masz implementacje

1

A w ogóle z biblioteki standardowej możesz korzystać, czy algorytm sortowania, też masz napisać sam?

Co do parsowania daty, to ja bym zrobił to np. tak:

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>

using namespace std;

struct Date {
 unsigned int day;
 unsigned int month;
 unsigned int year;
};

int main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc != 2) {
  cerr << "Use: " << argv[0] << " dd.mm.yyyy" << endl;
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 
 Date date;
 int rc = sscanf(argv[1], "%d.%d.%d", &date.day, &date.month, &date.year);
 if (rc != 3 || rc == EOF) {
  cerr << "Error: " << rc << endl;
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 std::cout << "Day: " << date.day << endl;
 std::cout << "Month: " << date.month << endl;
 std::cout << "Year: " << date.year << endl;

 return EXIT_SUCCESS;
}
0

Dobre informacje są takie, że uporałem się ze wszystkim oprócz liczenia wieku, sortowania względem niego i zwiększenia tej tablicy o jeden gdy dodam studenta. Jakieś propozycje?
Dzięki za odpowiedzi, niestety rozwiązania z zapisem daty użytkownika Sparrow-hawk kompletnie nie rozumiem.

1

To jeśli nie rozumiesz, to pytaj ;-). Co do zwiększania rozmiaru tablicy, to albo zdefiniujesz maksymalny rozmiar bazy danych, albo zrób tablicę dynamiczną. Wtedy będziesz mógł zwiększać/zmniejszać rozmiar tej tablicy. Co do tych dat, to napisz funkcję, która jako argumenty przyjmnie dwie daty. A zwrócona wartość np. -1, 0, 1, będzie określać relacje tych dat względem siebie.

0

Zastosowałem tablice dynamiczne, co do dat to wyciągnąłem funkcją dwie pierwsze liczby i zamieniłem na inta, analogicznie z miesiącami i latami, poczym porównałem je ze sobą i wyłoniłem najmłodszą z osób :) Trochę zawile ale jakoś poszło.
Od dzisiaj też będę szkolić się bardziej w tych wektorach bo mega fajna sprawa.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1