zamiana string na tablicę char

0

witam
program wczytuje z pliku nazwe polecenia i uruchamiam je za pomocą funkcji systemowej system. Wyskakuje mi taki błąd. Jak mogę zamienić string na tablicę char'ów?
error: cannot convert ‘std::__cxx11::string {aka std::__cxx11::basic_string<char>}’ to ‘const char*’ for argument ‘1’ to ‘int system(const char*)’
system(temporary);
^

(temporaty to nazwa polecenia wczytana z pliku)

0

Nie musisz przepisywać zawartości do tablicy, użyj metody c_str().

0

ok dzięki już mam
I teraz naszło mnie kolejne pytanie mianowicie:
Jak wywołać funkcje systemową żeby widzieć jaką zwróci wartość? tzn czy zakończy się z wart zwracaną 0,1,2 etc

0

i tak przy okazji jak zrobić aby w momencie wywołania fork() który wywołuje funkcje system nie blokowało się wykonywanie dalszej częsci programu w oczekiwaniu na zakonczenie system?

if(fork()==0)
system(temporary.c_str());
exit(0);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1