Struktury danych - listy

0

Witam mam taki mały problem otóż w mojej strukturze po wywołaniu w menu funkcje dodawania kolejnego rekordu i dodaniu tegoż rekordu funkcja kończy swoje działanie to nie mogę od razu wywołać innej funkcji tylko muszę kliknąć enter żeby while jeszcze raz jakby przeleciał i dopiero wszystko działa poprawnie. Problem ten występuje tylko w funkcjach które dokonują edycji struktury.

Fragmenty kodu ;

Sklep* stworz_element()
{
  char x;//x zmienna pomocnicza
  Sklep *element;

  char bufor1[41], bufor2[41];
  char *miejscowosc, *branza;
  long int *numer;
  int *liczba_p, *godzina_o, *godzina_z;

  system("cls");

  printf("Podaj miejscowosc: ");
  gets(bufor1);
  miejscowosc=(char*)malloc(sizeof(char)* (strlen(bufor1)+1));
  strcpy(miejscowosc, bufor1);

  printf("Podaj branze: ");
  gets(bufor2);
  branza=(char*)malloc(sizeof(char)* (strlen(bufor2)+1));
  strcpy(branza, bufor2);

  printf("Podaj numer sklepu: ");
  while(scanf("%ld", &numer)==0)
  {
    puts("Blad danych, podaj numer jeszcze raz");
  }

  printf("Podaj liczbe pracownikow: ");
  while(scanf("%d", &liczba_p)==0)
  {
    puts("Blad danych, podaj numer jeszcze raz");
  }

  printf("Podaj godzine otwarcia: ");
  while(scanf("%d", &godzina_o)==0)
  {
    puts("Blad odczytu, podaj numer jeszcze raz");
  }

  printf("Podaj godzine zamkniecia: ");
  while(scanf("%d", &godzina_z)==0)
  {
    puts("Blad odczytu, podaj numer jeszcze raz");
  }

  element=(Sklep*)malloc(sizeof(Sklep));
  element->next=NULL;
  element->dane.numer=numer;
  element->dane.miejscowosc=miejscowosc;
  element->dane.branza=branza;
  element->dane.liczba_p=liczba_p;
  element->dane.godzina_o=godzina_o;
  element->dane.godzina_z=godzina_z;

  return element;
}

//Dodawanie na pocz¹tek listy
void dodaj_sklep(Sklep **head)
{
  Sklep *tmp = stworz_element();

  if (*head != NULL)
    tmp->next = *head;
  *head = tmp;
}

void menu(Sklep *head)
{
  char i;

  do
  {
    system("cls");
    printf("1. Dodaj sklep do bazy.\n");
    printf("2. Wyszykaj sklep o podanym numerze.\n");
    printf("3. Wyszukaj sklepy o podanej liczbie pracownikow.\n");
    printf("4. Wyszukaj sklepy o podanych godzinach otwarcia.\n");
    printf("5. Wyszukaj sklepy znajdujacy sie w podanej miejscowosci.\n");
    printf("6. Wyswietl liste branzowa\n");
    printf("7. Usun liste\n");
    printf("8. Usun wybrany sklep z bazy\n");
    printf("0. Wyjscie\n\n");
    printf("Twoj wybor: ");
    i = getchar();
    getchar();
    if (i == '1') dodaj_sklep(&head);
    else if (i == '2') wyswietl_element_numer(head);
    else if (i == '3') wyswietl_element_liczba_p(head);
    else if (i == '4') wyswietl_element_godziny(head);
    else if (i == '5') wyswietl_element_miejscowosc(head);
    else if (i == '6') wyswietlanie_listy(head);
    else if (i == '7') usun_liste(&head);
    else if (i == '8') usuwan_wybrany_element(&head);
  } while (i != '0');
}
 
0
 1. nie używaj gets
 2. mieszasz wejścia formatowane i nieformatowane, więc przeanalizuj czy gdzies nie potrzeba dodatkowego czyszczenia bufora
 3. potrzebujesz 2 enterów, gdyż
 i = getchar();
getchar(); 

ten fragment czyta 2 znaki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1