Kółko i krzyżyk - kod do oceny

0

Prosiłbym o ocenę tego kodu, co zrobiłem nie tak itp. Czy to dobrze, że sporo metod mam publicznych ? Metody są publiczne ze względu na to, że używam ich w metodach innych klas.

Plik Gra.h

#ifndef GRA_H
#define GRA_H
#include "Gracz.h"
#include "Plansza.h"
#include <cstdlib>
using namespace std;

class Gra
{
  public:
    Gra();
    ~Gra();
    void start();

  private:
    Gracz gracz_Pierwszy;
    Gracz gracz_Drugi;
    Plansza plansza;
    void runda();
    void wykonajRuch(int x, int y, int ruch);
};

#endif // GRA_H

Plik gra.cpp

#include "Gra.h"


Gra::Gra()
{

}

Gra::~Gra()
{

}

void Gra::runda()
{
  int x,y,ruch = 1;
  plansza.wyczyscPlansze();

  while(plansza.ktoWygral() == ' ')
  {
    system("cls");
    if(ruch == 1)
    {
      cout << "Ruch (o): " << endl;
    }
    if(ruch == 2)
    {
      cout << "Ruch (x): " << endl;
    }
    plansza.rysujPlansze();

    cout << "Podaj numer kolumny: ";
    cin >> x;
    cout << "Podaj numer wiersza: ";
    cin >> y;

    while(plansza.sprawdz(x,y) != true)
    {
      cout << "Niepoprawne wspolrzedne, podaj je jeszcze raz" << "\n\n";
      cout << "Podaj numer kolumny: ";
      cin >> x;
      cout << "Podaj numer wiersza: ";
      cin >> y;
    }

    wykonajRuch(x,y,ruch);

    if(ruch == 1)
    {
      ruch = 2;
    }
    else
    {
      ruch = 1;
    }
  }

  system("cls");
  plansza.rysujPlansze();

  if(plansza.ktoWygral() == 'o')
  {
    cout << "Wygral gracz o imieniu: " << gracz_Pierwszy.pobierzImie() << endl;
  }
  if(plansza.ktoWygral() == 'x')
  {
    cout << "Wygral gracz o imieniu: " << gracz_Drugi.pobierzImie() << endl;
  }
  if(plansza.ktoWygral() == 'r')
  {
    cout << "Mamy remis" << endl;
  }
}

void Gra::start()
{
  string imie_Pierwsze, imie_Drugie, odp = "tak";
  cout << "Podaj imie pierwszego gracza (o): ";
  cin >> imie_Pierwsze;
  cout << "Podaj imie drugiego gracza (x): ";
  cin >> imie_Drugie;

  gracz_Pierwszy = Gracz(imie_Pierwsze, 'o');
  gracz_Drugi = Gracz(imie_Drugie, 'x');

  while(odp == "tak")
  {
    runda();
    cout << "Czy chcesz zagrac jeszcze raz ? (odpowiedz tak lub nie)" << endl;
    cout << "Odpowiedz: ";
    cin >> odp;
  }

  cout << "\nDziekujemy za gre" << endl;

}

void Gra::wykonajRuch(int x, int y, int ruch)
{
  if(ruch == 1)
  {
    plansza.wstawZnak(x,y,'o');
  }
  if(ruch == 2)
  {
    plansza.wstawZnak(x,y,'x');
  }
}

Plik Gracz.h:

#include <iostream>
#include <windows.h>
#ifndef GRACZ_H
#define GRACZ_H
using namespace std;

class Gracz
{
  public:
    Gracz();
    Gracz(string imie, char znak);
    ~Gracz();
    string pobierzImie();

  protected:

  private:
    char znak;
    string imie;
};

#endif // GRACZ_H

Plik Gracz.cpp

#include "Gracz.h"

Gracz::Gracz()
{

}
Gracz::Gracz(string imie, char znak)
{
  this->imie = imie;
  this->znak = znak;
}

Gracz::~Gracz()
{

}

string Gracz::pobierzImie()
{
  return imie;
}

Plik plansza.h

#include <iostream>
#ifndef PLANSZA_H
#define PLANSZA_H
using namespace std;

class Plansza
{
  public:
    Plansza();
    ~Plansza();
    void wyczyscPlansze();
    void rysujPlansze();
    char ktoWygral();
    void wstawZnak(int x, int y, char znak);
    bool sprawdz(int x, int y);


  private:
    char aktualnaPlansza[3][3];

};

#endif // PLANSZA_H

Plik plansza.cpp:

#include "Plansza.h"

Plansza::Plansza()
{

}

Plansza::~Plansza()
{

}

void Plansza::rysujPlansze()
{
    string przerywnik = "  -------------";
    cout << endl << przerywnik << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      cout	 << " " << i + 1 << " | "
			<< aktualnaPlansza[0][i] << " | "
			<< aktualnaPlansza[1][i] << " | "
			<< aktualnaPlansza[2][i] << " |";
      cout << endl << przerywnik << endl;
    }
    cout << "   1 | 2 | 3 " << endl << endl;
}

void Plansza::wyczyscPlansze()
{
  for(int i = 0; i < 3; i++)
    {
      for(int j = 0; j < 3; j++)
      {
        aktualnaPlansza[i][j] = ' ';
      }
    }
}

char Plansza::ktoWygral()
{
  if((aktualnaPlansza[0][0] == 'o' && aktualnaPlansza[0][1] == 'o' && aktualnaPlansza[0][2] == 'o') ||
    (aktualnaPlansza[1][0] == 'o' && aktualnaPlansza[1][1] == 'o' && aktualnaPlansza[1][2] == 'o') ||
    (aktualnaPlansza[2][0] == 'o' && aktualnaPlansza[2][1] == 'o' && aktualnaPlansza[2][2] == 'o') ||
    (aktualnaPlansza[0][0] == 'o' && aktualnaPlansza[1][0] == 'o' && aktualnaPlansza[2][0] == 'o') ||
    (aktualnaPlansza[0][1] == 'o' && aktualnaPlansza[1][1] == 'o' && aktualnaPlansza[2][1] == 'o') ||
    (aktualnaPlansza[0][2] == 'o' && aktualnaPlansza[1][2] == 'o' && aktualnaPlansza[2][2] == 'o') ||
    (aktualnaPlansza[0][0] == 'o' && aktualnaPlansza[1][1] == 'o' && aktualnaPlansza[2][2] == 'o') ||
    (aktualnaPlansza[0][2] == 'o' && aktualnaPlansza[1][1] == 'o' && aktualnaPlansza[2][0] == 'o'))
  {
    return 'o';
  }
  else if((aktualnaPlansza[0][0] == 'x' && aktualnaPlansza[0][1] =='x' && aktualnaPlansza[0][2] == 'x') ||
    (aktualnaPlansza[1][0] == 'x' && aktualnaPlansza[1][1] == 'x' && aktualnaPlansza[1][2] == 'x') ||
    (aktualnaPlansza[2][0] == 'x' && aktualnaPlansza[2][1] == 'x' && aktualnaPlansza[2][2] =='x') ||
    (aktualnaPlansza[0][0] == 'x' && aktualnaPlansza[1][0] == 'x' && aktualnaPlansza[2][0] == 'x') ||
    (aktualnaPlansza[0][1] == 'x' && aktualnaPlansza[1][1] == 'x' && aktualnaPlansza[2][1] =='x') ||
    (aktualnaPlansza[0][2] == 'x' && aktualnaPlansza[1][2] == 'x' && aktualnaPlansza[2][2] == 'x') ||
    (aktualnaPlansza[0][0] == 'x' && aktualnaPlansza[1][1] == 'x' && aktualnaPlansza[2][2] == 'x') ||
    (aktualnaPlansza[0][2] == 'x' && aktualnaPlansza[1][1] == 'x' && aktualnaPlansza[2][0] == 'x'))
  {
    return 'x';
  }
  else if(aktualnaPlansza[0][0] != ' ' && aktualnaPlansza[0][1] != ' ' && aktualnaPlansza [0][2] != ' '
      && aktualnaPlansza[1][0] != ' ' && aktualnaPlansza[1][1] != ' ' && aktualnaPlansza[1][2] != ' '
      && aktualnaPlansza[2][0] != ' ' && aktualnaPlansza[2][1] != ' ' && aktualnaPlansza[2][2] != ' ')
  {
    return 'r';
  }
  else
  {
    return ' ';
  }

}

void Plansza::wstawZnak(int x, int y, char znak)
{
  aktualnaPlansza[x - 1][y - 1] = znak;
}

bool Plansza::sprawdz(int x, int y)
{
  if(aktualnaPlansza[x - 1][y - 1] != ' ')
  {
    return false;
  }
  return true;
}

Plik main.cpp:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include "Plansza.h"
#include "Gra.h"
#include "Gracz.h"

using namespace std;

int main()
{
 Gra gra;
 gra.start();
}
1

jedno zdanie na temat tego kodu:

Rozszesz swoj kod zeby plansza byla 10x10, albo 100x100 pamietajac o zasadzie DRY

0

Na razie to nie mam pojęcia jak to zrobić. Właśnie plansze zrobiłem [3][3] aby jedna kratka na jedną literę była. A poza tym kod jest w miarę ok ?

1

skoro napisalem tylko jedno zdanie na temat tego kodu to uwierz mi, ze nie jest ok.

Najpierw naucz sie pisac algorytmy ktore dzialaja generycznie. Wtedy bedziemy sie przyczepiac do kodu.

0

Nie no nie przesadzaj, aż tak źle nie jest...

 1. using namespace w plikach nagłówkowych to bardzo zła praktyka
Gracz gracz_Pierwszy;
    Gracz gracz_Drugi;

imie_Pierwsze, imie_Drugie
niekonsekwentne nazewnictwo w tym miejscu, lepiej pierwszyGracz, drugiGracz, ...
2. Jeśli konstruktory, destruktory, operatory przypisania implementujesz tak jakby to zostało zrobione domyślnie to albo tego nie rób, albo lepiej, = default http://en.cppreference.com/w/cpp/language/default_constructor
3. ruch = 1; to powinien być enum

`while(plansza.ktoWygral() == ' ')` to też

analogicznie wszystkie wystąpienia...
4.

if(ruch == 1)
    {
      cout << "Ruch (o): " << endl;
    }
    if(ruch == 2)
    {
      cout << "Ruch (x): " << endl;
    }

zmienia się jedynie string jaki wyświetlasz. Lepiej zapisać go do zmiennej w zależności od ruch i wypisac
std::string ruchString = ruch == 1 ? "asd" : "asdasd";
std::cout << ruchString << '\n';
5. przeważnie nie potrzebujesz dodatkowej funkcjonalności std::endl, pisz '\n'
6.1.

while(odp == "tak")
  {
    runda();
    cout << "Czy chcesz zagrac jeszcze raz ? (odpowiedz tak lub nie)" << endl;
    cout << "Odpowiedz: ";
    cin >> odp;
  }

lepiej gdyby była to pętla do...while
6.2 zmienne deklaruj albo najbliżej użycia, albo w miejscu gdzie była deklarowana zmienna o podobnym przeznaczeniu. zmiennej odp chwile szukałem.
7.

Gracz::Gracz(string imie, char znak)
{
  this->imie = imie;
  this->znak = znak;
}

używaj listy inicjalizacyjnej konstruktora http://en.cppreference.com/w/cpp/language/initializer_list
8.

string Gracz::pobierzImie()
{
  return imie;
}

lepiej gdybyś zwrócił jako const std::string&, wtedy nie robisz kopii niepotrzebnie
9. char Plansza::ktoWygral() do przemyślenia jak to zrobić pętlami
10.

 if(aktualnaPlansza[x - 1][y - 1] != ' ')
  {
    return false;
  }
  return true;

niepotrzebny warunek, zwróć po prostu aktualnaPlansza[x - 1][y - 1] == ' ', w dodatku mało mówiąca nazwa zmiennej
11. Próbuj pisać kod po angielsku

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1