Muszę napisać funkcję sprawdzająca w jakim czasie algorytm sortowania radzi sobie z sortowaniem danych.
Wymyśliłem coś takiego, niestety mam pewien problem z poniższym kodem. Program po prostu się wysypuje, dostaję komunikat w debugerze SIGSEGV:Segmentational fault.

#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <time.h>
#include "SortTest.h"

int randN(int n) {
  return rand() % n;
}

void initTestArray(int tab[], int n, int dlugoscPerm) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    tab[i] = randN(dlugoscPerm);
  }
}
void howFast(void (*sort)(int*, int),const int ileTestow,const int ileLiczb,
    const int dlugoscLiczb, double wynik[3]) {
  double czasy[ileTestow];
  int liczby[ileLiczb];
  double max = 0, min = 10000000, a, b;

  for (int i = 0; i < ileTestow; i++) {
    initTestArray(liczby, ileLiczb, dlugoscLiczb);
    a = clock();
    sort(liczby, ileLiczb);
    b = clock() - a;

    czasy[i] = b;
    if (b > max)
      max = b;
    else if (b < min)
      min = b;
  }
  double sredniCzas = 0;
  for (int i = 0; i < ileTestow; i++) {
    sredniCzas += czasy[i];
  }
  wynik[0] = min;
  wynik[1] = sredniCzas / ileTestow;
  wynik[2] = max;

}

void howFastQ(
    void (*sort)(void *, size_t, size_t,
        int (*comparator)(const void *, const void *)),
    const int ileTestow, const int ileLiczb, const int dlugoscLiczb,
    double wynik[]) {

  int liczby[ileLiczb];
  double czasy[ileTestow];
  double max = 0.0, min = 10000000, a, b;

  for (int i = 0; i < ileTestow; i++) {
    initTestArray(liczby, ileLiczb, dlugoscLiczb);
    a = clock();
    sort(liczby, ileLiczb, sizeof(double), cmpfunc);
    b = clock() - a;

    czasy[i] = b;
    if (b > max)
      max = b;
    else if (b < min)
      min = b;
  }

  double sredniCzas = 0;
  for (int i = 0; i < ileTestow; i++) {
    sredniCzas += czasy[i];
  }
  wynik[0] = min;
  wynik[1] = sredniCzas / ileTestow;
  wynik[2] = max;

}
int cmpfunc(const void * a, const void * b) {
  return (*(int*) a - *(int*) b);
}
bool isSorted(double tab[], double sortedTab[], int n) {
  quickSort(tab, 0, n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (tab[i] != sortedTab[i]) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
#ifndef SORTTEST_H_
#define SORTTEST_H_

void initTestArray(int tab[], int n, int dlugoscPerm);
void howFast(void (*sort)(int*, int), const int ileTestow, const int ileLiczb,
    const int dlugoscLiczb, double wynik[3]);
void howFastQ(
    void (*sort)(void *, size_t, size_t,
        int (*comparator)(const void *, const void *)),
    const int ileTestow, const int ileLiczb, const int dlugoscLiczb,
    double wynik[]);
bool isSorted(double tab[], double sortedTab[], int n);
int randN(int n);

int cmpfunc(const void * a, const void * b);

#endif /* SORTTEST_H_ */ 
 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "SortTest.h"

void sort(int tab[], int n);

int main(void) {
  double tab[3];
  howFastQ(qsort, 100, 5000, 1000, tab);
  printf("%f\n", tab[0]);
  printf("%f\n", tab[1]);
  printf("%f\n", tab[2]);
  howFast(sort, 100, 5000, 1000, tab);
  printf("%f\n", tab[0]);
  printf("%f\n", tab[1]);
  printf("%f\n", tab[2]);
  return EXIT_SUCCESS;
}

void sort(int tab[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {
      if (tab[i] < tab[j]) {
        int a = tab[i];
        tab[i] = tab[j];
        tab[j] = a;
      }
    }
  }
}

EDIT: Drobne zmiany w kodzie...

EDIT 2: Błędem było sizeof(double) przy tablicy int..... solved :D