filtr medianowy w funkcji sinus

0

Problem polega na tym, że robie coś nie tak w algorytmie dotyczącym filtrowania zaszumionej funkcji sinus.
Chodzi o funkcję filtr medianowy. W skrócie bierzemy 5 kolejnych wartości, sortujemy je i bierzemy wartość środkową czyli medianę i to jest nasza przefiltrowana wartosc. Coś się dzieje, ze wywala mi same 0. Do tego Program ma zapisywać wartosci do csv, jednak floaty zapisuje mi z kropką a excel czyta przecinki. Ktoś ma pomysł jak te 2 problemy rozwiązać?

void filtr_medianowy(int p, float *sinus_szum, float *filtr_on)

{
  int i, j ;
  int a,b ;
  float y ;
  float pomoc[5] ;
  for(i=3; i<=p; i++)
  {
    for(j=0; j<=5; j++)
    {
      pomoc[j]=sinus_szum[i-2] ;

    }
    for( a=0; a<5; a++)
      for( b=1; b<p-a; b++)
      {

        if(pomoc[b]>pomoc[b+1])
        {
          y=pomoc[b] ;
          pomoc[b]=pomoc[b+1] ;
          pomoc[b+1] = y ;
        }
          {

            pomoc[3]=filtr_on[i] ;
          }
        }
  }
}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>

void tablica_czasu(int p, float tp, float m, float *czas)
{
  int i ;
  for(i=0 ; i<=p ; i++)
    czas[i] = tp+ i*m ;
}
void tablica_sinusa(int p, float A, float *czas, float *sin1, float cz, float fi)
{
  int i ;
  for(i=0; i<=p; i++)
    sin1[i]= A*sin(2*M_PI*(czas[i])/cz+fi) ;
}
void filtr_medianowy(int p, float *sinus_szum, float *filtr_on)

{
  int i, j ;
  int a,b ;
  float y ;
  float pomoc[5] ;
  for(i=3; i<=p; i++)
  {
    for(j=0; j<=5; j++)
    {
      pomoc[j]=sinus_szum[i-2] ;

    }
    for( a=0; a<5; a++)
      for( b=1; b<p-a; b++)
      {

        if(pomoc[b]>pomoc[b+1])
        {
          y=pomoc[b] ;
          pomoc[b]=pomoc[b+1] ;
          pomoc[b+1] = y ;
        }
          {

            pomoc[3]=filtr_on[i] ;
          }
        }
  }
}

void tablica_szumu(int p, float *tablica_szumu)

{
  srand(time(NULL));
  int i ;

  for(i=1; i<p; i++)
  {
    tablica_szumu[i]=(rand()%10 );
  }
  int max;
  max=tablica_szumu[0];
  for(i=0; i<p; i++)
  {
    if(tablica_szumu[i]>max)
      max=tablica_szumu[i];
  }

  for(i=1; i<p; i++)
  {
    tablica_szumu[i]=(tablica_szumu[i] / max);
  }
}
void drukuj(float *tablica, int p)
{
  int i ;
  for(i=0; i<p; i++)
  {

    printf("%f", tablica[i]) ;
    puts("") ;
  }
}void zapisuj(int p, float *czas, float *szum, float *sinus)
{

  int i;

  FILE*plik;
  plik=fopen("plik.csv", "w");
  for(i=0; i<p; i++)
  {
    fprintf(plik, "%f;%f;%f;%f\n", szum[i], sinus[i],czas[i],sinus[i]+szum[i] );

  }

  fclose(plik);
}


int main()
{
  int i ;
  float a,tp,tk,f,fi ;
  float cz,p,m,fo;
  puts("PODAJ AMPLITUDE") ;
  scanf("%f", &a);
  puts("PODAJ CZAS POCZATKOWY") ;
  scanf("%f", &tp);
  puts("PODAJ CZAS KONCOWY") ;
  scanf("%f", &tk);
  puts("PODAJ CZESTOTLIWOSC");
  scanf("%f", &f);
  puts("PODAJ PRZESUNIECIE");
  scanf("%f", &fi);
  fo=2*f ;
  m=1/fo ;
  cz=tk-tp ;
  p = cz/m ;
  int y = p ;
  float *sinus ;
  float *czas ;
  float *szum ;
  float *filtr_on ;
  float *sinus_szum ;
  filtr_on=calloc(p,sizeof(float));
  czas=calloc(p, sizeof(float));
  sinus=calloc(p,sizeof(float));
  szum=calloc(p, sizeof(float));
  sinus_szum=calloc(p,sizeof(float)) ;
  tablica_czasu(y,tp,m,czas) ;
  tablica_sinusa(y,a,czas,sinus,cz,fi) ;
  tablica_szumu(y,szum) ;
  zapisuj( y,czas,szum,sinus) ;
  for(i=0; i<=p; i++)
  {
    sinus_szum[i]=sinus[i]+szum[i] ;
  }
  drukuj(sinus_szum,y) ;
  puts("***") ;
  drukuj(filtr_on,y) ;
  return 0 ;
}


0

Pisząc int tab[n]; tworzysz tablicę mającą n elementów o indeksach 0, 1, 2, 3, ..., n-1.

0

Wszystkie tablce w programie są dynamicznie alokowane, z wyjątiem jednej pomocniczej[5], do które zapsiuje 5 elementów z ktotrych biorę medianę

0

Ale co to ma do rzeczy?

0

No dobra, pozmieniałem to, ale program dalej krzaczy :(

void filtr_medianowy(int p, float *sinus_szum, float *filtr_on)
{
  int i, j ;
  int a,b ;
  float y ;
  float pomoc[5] ;
  for(i=2; i<=p; i++)
  {
    for(j=0; j<=4; j++)
    {
      pomoc[j]=sinus_szum[i-2] ;

    }
    for( a=0; a<4; a++)

      for( b=1; b<(p-a); b++)
      {

        if(pomoc[b]>pomoc[b+1])
        {
          y=pomoc[b] ;
          pomoc[b]=pomoc[b+1] ;
          pomoc[b+1] = y ;
        }
          {

            pomoc[2]=filtr_on[i] ;
          }
        }
  }
}
0

Nie tylko w tej jednej funkcji miałeś off by one.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1