Pthread_t, przesyłanie między plikami

0

Witam,
Chciałbym poruszyć klasyczny: "Problem producentów i konsumentów" - jedna grupa procesów produkuje dane, druga grupa je 
konsumuje – jak zagwarantować sprawny (bez zakleszczeń i zagłodzeń) przebieg tej procedury czy w tym wypadku. W tym przypadku jednak będzie to "Problem czytelników i pisarzy".

plik1.c

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<pthread.h>

#include"czytelnia.h"

/*** Implementacja procedur interfejsu ***/

int my_read_lock_lock(czytelnia_t* czytelnia_p){
 //pthread_mutex_lock (&muteks);

}

int my_read_lock_unlock(czytelnia_t* czytelnia_p){
  //pthread_mutex_unlock( &muteks );

int my_write_lock_lock(czytelnia_t* czytelnia_p){
  //pthread_mutex_lock (&muteks );
}

int my_write_lock_unlock(czytelnia_t* czytelnia_p){
  //pthread_mutex_unlock( &muteks );
}

void inicjuj(czytelnia_t* czytelnia_p){
 //?????
}

void czytam(czytelnia_t* czytelnia_p){
  usleep(1000000);
}

void pisze(czytelnia_t* czytelnia_p){
  usleep(1000000);
}

///plik2.c

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<pthread.h>

#include"czytelnia.h"

void *funkcja_czytelnika( void *);
void *funkcja_pisarza( void *);

int liczba_czytlnik = 6;
int liczba_pisarzy = 3;
int main(){

 if(liczba_czytlnik || liczba_pisarzy)
{ 
  return 0;
}
 int i;
 pthread_t pisarze[liczba_pisarzy], czytelnicy[liczba_czytlnik]; //pisar->5, czyt -> 10
 int indeksy[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
 czytelnia_t czytelnia;

 inicjuj(&czytelnia);

 for(i=0; i<liczba_pisarzy; i++){ 
  pthread_create( &pisarze[i], NULL, funkcja_pisarza, (void *)&czytelnia );
 }
 for(i=0; i<liczba_czytlnik; i++){ 
  pthread_create( &czytelnicy[i], NULL, funkcja_czytelnika, (void *)&czytelnia );
 }
 for(i=0; i<liczba_pisarzy; i++){ 
  pthread_join( pisarze[i], NULL); 
 }
 for(i=0; i<liczba_czytlnik; i++){ 
  pthread_join( czytelnicy[i], NULL ); 
 }

}

void *funkcja_czytelnika( void * arg){

 czytelnia_t* czytelnia_p = (czytelnia_t *)arg;

 for(;;){

  usleep(1000000);

  printf("czytelnik %d - przed zamkiem\n", pthread_self());

  my_read_lock_lock(czytelnia_p);

  // korzystanie z zasobow czytelni
  printf("czytelnik %d - wchodze\n", pthread_self());

  czytam(czytelnia_p);

  printf("czytelnik %d - wychodze\n", pthread_self());

  my_read_lock_unlock(czytelnia_p);

  printf("czytelnik %d - po zamku\n", pthread_self());

 }
 slo
}

void *funkcja_pisarza( void * arg){

 czytelnia_t* czytelnia_p = (czytelnia_t *)arg;

 for(;;){
  usleep(1000000);
  printf("pisarz %d - przed zamkiem\n", pthread_self());

  my_write_lock_lock(czytelnia_p);

  // korzystanie z zasobow czytelni
  printf("pisarz %d - wchodze\n", pthread_self());

  pisze(czytelnia_p);

  printf("pisarz %d - wychodze\n", pthread_self());

  my_write_lock_unlock(czytelnia_p);
  printf("pisarz %d - po zamku\n", pthread_self());
 }
}

// HEADER

#ifndef _czytelnia_
#define _czytelnia_

/*** Definicje typow zmiennych ***/
typedef struct {
 // <- zasoby czytelni
} czytelnia_t;

/*** Deklaracje procedur interfejsu ***/
void inicjuj(czytelnia_t* czytelnia_p);
void czytam(czytelnia_t* czytelnia_p);
void pisze(czytelnia_t* czytelnia_p);

int my_read_lock_lock(czytelnia_t* czytelnia_p);
int my_read_lock_unlock(czytelnia_t* czytelnia_p);
int my_write_lock_lock(czytelnia_t* czytelnia_p);
int my_write_lock_unlock(czytelnia_t* czytelnia_p);

#endif 

//////////
Gdyby był to 1 plik, można by było umieścić thready nad main'em i sb lock/unlockować.
Do wątku możemy przesłać jeden argument, myślałem nad wykorzystaniem struktury w Head i tam przenieś wątki.
Myślę ze również należy umieścić pthread_cond_signal, pthread_cond_wait tylko gdzie.
Czy to dobry pomysł? Jakas inna koncepcja? Nie wiem jak rozwiązać problem.

Bardzo prosze o pomoc, z góry dziękuję za każda inicjatywę.

1
 1. Do funkcji możesz przekazać wskaźnik na dowolną strukturę, która będzie zawierała parametry jakie tylko potrzebujesz (np. wskaźnik na czytelnię).
 2. Wystarczy użyć rwlock.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0