Jak zrobić dodawanie w kalkulatorze?

0

Witam.
Programuje w C#, Wpf
Zrobiłem kalkultor, ale nie działa mi dodawanie :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace StanKonta
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public delegate void RoutedEventHandler(
  object sender,
  RoutedEventArgs e
);
  public partial class MainWindow : Window
  {

    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
    int screen;
    double a;
    double result = 0;
    private void Odejmowanie_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      a = double.Parse(TXB_2.Text);
      textbox.Text = (result.ToString());
      result -= a;
      TXB_2.Text = "";
    }

    private void Usuwanie_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      textbox.Text = "";
    }

    private void B_1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "1";
    }

    private void B_2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "2";
    }

    private void B3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "3";
    }

    private void B4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "4";
    }
    private void B5_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "5";
    }

    private void B6_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "6";
    }

    private void B7_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "7";
    }

    private void B8_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "8";
    }

    private void B9_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "9";
    }

    private void B0_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + "0";
    }

    private void ALEK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Properties.Settings.Default.textbox = textbox.Text;
      Properties.Settings.Default.Save();
    }

    private void AlEKL_Load(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      textbox.Text = Properties.Settings.Default.textbox;
    }

    private void Przeci_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + ",";
    }

    private void Dodawanie_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var originalNumber = double.Parse(textbox.Text);
      var numberToAdd = double.Parse(a.ToString()); //a to liczba którą wpiszemy do TXB_2
      var sumOfNumbers = originalNumber + numberToAdd;
      textbox.Text = sumOfNumbers.ToString();
      TXB_2.Text = "";
    }
  }
}

Odejmowanie jest zrobione inną metodą, ale ona nie odejmuje tylko pisze wybranąliczbę z minusem.
Co mam zrobić?

1

Nie masz nigdzie (w przypadku dodawania) wpisania wartości do zmiennej a:

a = double.Parse(TXB_2.Text); //<- to się pojawia tylko jeśli chcesz odejmować. przy dodawaniu też by się przydało.

Swoją drogą - zacznij porządnie nazywać zmienne, bo bardzo źle się to czyta.

0

Mały offtopic z podpowiedzią:

    private void ButonZerroToNine_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Button button = (Button)sender;
      TXB_2.Text = TXB_2.Text + button.Text;
      a = double.Parse(TXB_2.Text);
    }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0