Przekazanie enum do funkcji

0

Witam. Mam problem z enum. W mojej klasie wszystkie składni(name, surname) przechodzą z funkcji enter_data() do show(). Jednak problem jest z enumem, który nie chce przejść i nie mam pojęcia czemu.


#include<iostream>
#include <string>
#include <process.h>
#include <list>
#include <cstddef>
#include <fstream>
#include<cstdlib>
#include <sstream>

using namespace std;
enum POSSITION {
	Goalkeeper=1,
	Defender=2,
	Helper=3,
	Attacker=4
};

class Player {
	string name;
	string surname;
	POSSITION posOnThePitch;public:

	void enter_data() {

		cout << "\nName: "; 
		cin >> name;
		cout << "Surname: "; 
		cin >> surname;
		cout << "\n\n\nSelect Possition:\n"; 
		cout << "1.Goalkeeper" << endl;
		cout << "2.Defender" << endl;
		cout << "3.Helper" << endl;
		cout << "4.Attacker\n\n\n" << endl;


		int temp_possition;
		cin >> temp_possition;
		POSSITION posOnThePitch = static_cast<POSSITION>(temp_possition);

		
	}

	string show()
	{
		string temp;
		cout << "xd" << endl;

		temp = name + " " + surname + " " + posOnThePitch;
		cout << temp << endl;
		return temp;
	}

};

int main()
{
	Player p1;
	p1.enter_data();
	p1.show();

	system("pause");

}// main
 

Problem pojawia się dokładnie w tej linijce:

temp = name + " " + surname + " " + posOnThePitch; 

Name oraz surname ładnie się wyświetlają, ale gdy dodam posOnThePitch to nie kompiluje. Na pewno dałoby się to jakoś rozwiązać poprzez przeciążenie operatora, ale ja chcę normalnie.

4

string + enum nie ma sensu (o ile go temu wyrażeniu nie nadasz).

użyj std::to_string aby zamienić enum na string (jako liczbę).

3

Właśnie, co istotne - std::to_string(jakis_enum) zwróci Ci liczbę odpowiadającą jakis_enum w stringu. Jeśli chciałbyś mieć słowną interpretację tego enuma, to problem jest bo w runtime takich informacji już nie ma. Musiałbyś zrobić mapę enum -> string.

0

pingwindykator: otóż mylisz się. Można to zrobić za pomocą "stringification" - https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Stringification.html

#include <iostream>

enum class Test
{
	EPierwszy,
	EDrugi
};

#define Enum2String(x) #x

int main()
{
	std::cout << Enum2String(Test::EDrugi);

	return 0;
}
3

@intruz to teraz napisz takie stringification, które wyciągnie ci nazwę wartości enuma ze zmiennej i zadziała niezależnie od tego czy wartości enuma są ciągiem monotonicznym, czy nie.
Można to zrobić tak jak zasugerował @pingwindyktator albo użyć gotowego rozwiązania (np. https://github.com/aantron/better-enums), albo poczekać aż w c++1z wejdzie jakiś proposal ze statyczną refleksją.

0

Daj człowiekowi palec to weźmie rękę.. Satirev, czy ja gdziekolwiek napisałem że takie coś zadziała do wyciągania wartości ze zmiennej? stringification z C tak nie działa więc nie wiem o co się burzysz ?

Klasa z linka całkiem fajna.

0

Na razie dałem sobie spokój z enumem i robię dalej. Teraz problem jest z zapisem do pliku. Kiedys używałem przeciążenia operatora do tego i fajnie się zapisywało, ale teraz chcę to zrobić na inny sposób bo na pewno taki też istnieje. Ktoś pomoże ? Kod do zapisu wygląda tak:

#include<iostream>
#include <string>
#include <process.h>
#include <list>
#include <cstddef>
#include <fstream>
#include<cstdlib>
#include <sstream>

using namespace std;


class Player {
	string name;
	string surname;
	string posOnThePitch;public:

	void enter_data() {

		cout << "\nName: "; 
		cin >> name;
		cout << "Surname: "; 
		cin >> surname;
		cout << "Possition: ";
		cin >> posOnThePitch;
		
	}

	string getFulName()
	{
		string temp;
		temp = name + " " + surname + ", " + posOnThePitch;
			return temp;
	}
	

};

class Team {
	list<Player>team;
public:
	void add_player()
	{
		Player player;
		player.enter_data();
		team.push_back(player);
		cout << "\n\n\n";
	}
	void display_list()
	{
		if (team.empty())
		{
			cout << "\n\nThe list is empty. Add player or open list from file.\n\n";
		}
		cout << "\n\n\n";
		list<Player>::iterator it = team.begin();
		int number=1;
		while (it != team.end())
		{
			cout << number++ << ": " << it->getFulName()<<endl;
			it++;
		}
		cout << "\n\n\n";
	}
};

int main()
{
	Team team;

	char switchOption;
	do {
		cout << "1. Add player" << '\n';
		cout << "2. Display list" << '\n';
		cout << "3. Save to file" << '\n';
		cout << "4. Read from file" << '\n';
		cout << "5. Remove player from list" << '\n';
		cout << "6. Exit" << '\n';
		cin >> switchOption;
		switch (switchOption) {
		case '1'://1. Add player
		{
			team.add_player();
			break;
		}
		case '2'://2. Display list
		{
			team.display_list();
			break;
		}
		case '3'://3. Save to file
		{///////////////////////////////////////////////////////////
			ofstream file;
			file.open("list.txt");
		
			
			list<Team>team;
			list<Team>::iterator it = team.begin();
			int number = 1;
			while (it != team.end())
			{
				file << it->display_list();
				it++;
			}
			file.close();
			break;
		}///////////////////////////////////////////////

		case '4'://Open from file
		{
			//jjjj
		}

		break;
		case '5':// 5. Remove player from list
		{
			cout << "working..\n";
			break;
		}
		case '6':// 6.exit
		{
			cout << "Goodbye !\n";
			break;
		}
		default:
		{
			cerr << "Jakis nieokreslony przypadek.\n";
		}
		}
	} while (switchOption != '6');


	system("pause");

}// main
 

kompilator krzyczy tutaj

 file << it->display_list();
1
file << it->display_list(); 

Czumu miałby nie krzyczeć. Próbujesz zapisać do pliku efekt wywołania funkcji, która nic nie zwraca.

Taki zapis do pliku (całego obiektu) można dokonać jeśli jest on PODem.
Poczytaj o serializacji.

edit:
Możesz dodać taki kod do klasy team

void save_list_to_file() {
    ofstream file("list.txt");
    if (file.is_open()) {
      file << team.size() << '\n';
      for (auto const& el : team) {
        file << el.getFulName().c_str() << '\n';
      }
    }
  } 

i w switchu tylko wywołać:

team.save_list_to_file(); 

Btw: w twoim switchu masz zadeklarowaną nową listę (pustą) i ją wypisujesz (niewypisujesz).

0

Ta linijka nie przechodzi przez kompilator :(

 file << el.getFulName().c_str() << '\n';
2
string getFulName()

Zamień na:

string getFulName() const

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1