Wypełnianie tabeli danymi z pliku.

0

Witam, treść polecenia brzmi następująco:

Napisz program, który wypełni tablicę wartościami odczytanymi z pliku tekstowego dane.txt. Plik tekstowy zawiera jedną kolumnę i dowolną ilość wierszy. Policz wiersze korzystając z funkcji feof i zaalokuj odpowiednią tablicę. Wypisz tablicę na ekran. Korzystając z funkcji realloc zmień rozmiar tablicy o wartość podaną przez użytkownika. Jeżeli użytkownik zdecydował się zwiększyć rozmiar tablicy to do nowych komórek wpisz wartości pseudolosowe z przedziału od 5 do 6. Jeszcze raz wypisz tablicę na ekran.

Polcenie wykonałem, kod napisałem. Dane ładnie wczytuje z pliku, wyrzuca je na ekran, liczy ile ich jest, natomiast problem się pojawia gdy wypełnia tablicę tymi odczytanymi danymi. Tablica zawiera kompletne bzdury. Z resztą jeśli ktoś ma ochote pomóc to polecam samemu sobie skompilować i zobaczyć co się dzieje. Aby program się kompilował, zróbcie sobie plik tekstowy dane.txt w którym jest jedna kolumna osiemnastu liczb całkowitych, wpiszcie sobie jakie chcecie. Załączam kod.

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void wczytaj()
{
  FILE *plik;
  int liczba,licznik=0;
  int* tab;
  int i=0;
  int wiersz;

  plik = fopen("dane.txt","r");  //otwieramy plik tutaj
  if (plik == NULL) // sprawdzamy czy plik nie jest pusty
  {
   printf("Blad otwarcia pliku \"dane.txt\"\n");

  }


  while(feof(plik) == 0) // wykonuj pêtle dopóki plik nie jest pusty. feof Zwraca wartoœæ ró¿n¹ od zera gdy zosta³ osi¹gniêty koniec pliku
  {
   fscanf(plik,"%d",&liczba); //wczytujemy i wyswietlamy na ekran zawartosc pliku
   licznik++;
   printf("%d\n",liczba);

  }
  printf("licznik %d",licznik);
  tab = (int*)malloc(licznik*sizeof(int));

/* to jest niepotrzebne
  while(feof(plik) == 0)
  {
    fscanf(plik,"%d",&liczba);
    tab[i]=liczba;
    printf("%d",tab[i]);
    i++;
  }*/  printf("\n");
  for(int j=0;j < licznik; j++)
  {
    fscanf(plik,"%d",&wiersz);
    tab[j] = wiersz;
    printf("%d \n",tab[j]);
  }

  printf("\n");
  int licznik1;
  printf("podaj nowy zakres tablicy");
  printf("\n");
  scanf("%d",&licznik1);
  tab=(int*)realloc(tab, licznik1*sizeof(int));


  for(int u=licznik ; u < licznik1 ; u++)
  {
    tab[u] = rand()%5+6;
  }


  for(int q=0; q < licznik+licznik1 ; q++)
  {
    printf("\n %d",tab[q]);
  }

  fclose(plik);
}
int main()
{

  wczytaj();
  return 0;
}
 
1
 1. nie cofnales wskaznika pliku na poczatek (fseek?)
 2. nie przepisales zawartosci starej tablicy do nowej
0

EDIT: Poprawiłem jednak wszystko, działa, bardzo dziekuje za pomoc i wklejam kod pro forma.

 #include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void wczytaj()
{
  FILE *plik;
  int liczba,licznik=0;
  int* tab;
  int i=0;
  int wiersz;
  int wiersz1;

  plik = fopen("dane.txt","r");  //otwieramy plik tutaj
  if (plik == NULL) // sprawdzamy czy plik nie jest pusty
  {
   printf("Blad otwarcia pliku \"dane.txt\"\n");

  }


  while(feof(plik) == 0) // wykonuj pêtle dopóki plik nie jest pusty. feof Zwraca wartoœæ ró¿n¹ od zera gdy zosta³ osi¹gniêty koniec pliku
  {
   fscanf(plik,"%d",&liczba); //wczytujemy i wyswietlamy na ekran zawartosc pliku
   licznik++;
   printf("%d\n",liczba);

  }

  printf("\n");
  printf("licznik %d",licznik);
  printf("\n");
  printf("\n");
  printf("Tablica wypelniona danymi z pliku");

  tab = (int*)malloc(licznik*sizeof(int)); // lokujemy pamiec

  rewind( plik ); // ustawiam wskaznik na poczatku tekstu

  printf("\n");

  for(int j=0;j < licznik; j++)
  {
    fscanf(plik,"%d",&wiersz);
    tab[j] = wiersz;
    printf("%d \n",tab[j]);
  }

  printf("\n");
  int licznik1;
  printf("o ile chcesz zwiekszyc zakres tablicy");
  printf("\n");
  scanf("%d",&licznik1);
  tab=(int*)realloc(tab, (licznik1+licznik)*sizeof(int));


  srand(time(NULL));

  for(int u=0 ; u < licznik+licznik1+1 ; u++) // wypelniam tablice, pierwsze 18 elementow to te z pliku dane.txt a te dodatkowe o ktore powiekszylismy tablice to rand5+6
  {
    if(u<licznik)
    {
      fscanf(plik,"%d",&wiersz1);
      wiersz1 = tab[u];
      printf("%d \n",tab[u]);
    }
    else if (u>licznik)
    {

      tab[u]= rand()%2+5;
      printf("%d \n",tab[u]);

    }

  }


  fclose(plik);
}

int main()
{
  wczytaj();
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1