Tablice Dynamiczne

0

Mam problem z funkcja suma_tablic. Próbuje dodać tam tablicę dynamiczną, niestety za każdym razem podkreśla mi n i m w tablicy suma informując, że mam jakiś błąd.

float ** stworz_tablice(int &n, int&m)
{
  cout << "Podaj wartosc n(liczba wierszy): " << endl;
  cin >> n;
  cout << "Podaj wartosc m(liczba kolumn):" << endl; 
  cin >> m;
  float **tab = new float*[n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    tab[i] = new float[m];   
  }
  return tab;
}

void wypelnij_tablice(float ** tab, int n, int m)
{
  srand(unsigned(time(0)));
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      tab[i][j] = rand() % 10;
    }
  }
}

void wyswietl_tablice(float ** tab, int n, int m, string nazwa)
{
  cout << endl << nazwa;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << endl;
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      cout << tab[i][j] << " ";
    }
  }
}

float** usun_tablice(float ** tab, int n, int m)
{
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] tab[i];
  delete[] tab;
  tab = 0;
  return tab;
}

void suma_tablic(float **tab, float ** tabb, int n, int m, string nazwa)
{
  float suma[n][m];
  cout << endl << nazwa;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      suma[i][j] = tab[i][j] + tabb[i][j];
      cout << suma[i][j] << " ";
    }
  }
  cout << endl;

}

int main()
{
menu:
  int wybor = 0;
  cout << "Wybierz co chcesz obliczyc:" << endl;
  cout << "1. Zadanie 3 - Wszystkie Podpunkty" << endl;
  cout << "2. Exit" << endl;
  cin >> wybor;
  switch (wybor)
  {
  case 1:
  {
       system("cls");
       int n1, m1, n2, m2;
       float **tab1, **tab2;
       cout << "Wybrales punkt 4 - Zadanie 3." << endl;
       tab1 = stworz_tablice(n1, m1);
       wypelnij_tablice(tab1, n1, m1);
       wyswietl_tablice(tab1, n1, m1, "Tablica 1");
       cout << "\n\n\nN1 = " << n1;
       cout << endl << endl;
       tab2 = stworz_tablice(n2, m2);
       wypelnij_tablice(tab2, n2, m2);
       wyswietl_tablice(tab2, n2, m2, "Tablica 2");
       cout << "\n\n\nN2 = " << n2;
       cout << endl << endl;
       suma_tablic(tab1, tab2, n1, m1, "Suma macierzy:");

       tab1 = usun_tablice(tab1, n1, m1);
       tab2 = usun_tablice(tab2, n2, m2);

       goto menu1;
  }
  case 2:
  {
       return 0;
  }
  }

menu1:
  int taknie = 0;
  cout << "Chcesz przejsc do menu glownego?" << endl;
  cout << "1 - Tak" << endl;
  cout << "2 - Nie" << endl;
  cin >> taknie;
  switch (taknie)
  {
  case 1:
  {
       system("cls");
       goto menu;
  }
  case 2:
  {
       return 0;
  }
  default:
  {
        system("cls");
        goto menu1;
  }
  }
  system("pause");
}
1

Jeśli to jaki​ś błąd to musisz zastosować którąś poprawkę.

1

W ten sposób nie tworzy się tablicy dwuwymiarowej o dynamicznym przydziale pamięci. Musisz ręcznie zaalokować pamięć. W ten sposób można tworzyć tablicę jedynie, jeśli rozmiar tablicy jest znany podczas kompilacji.

PS. Brawa za goto ;'D

0
pasasap napisał(a):

W ten sposób nie tworzy się tablicy dwuwymiarowej o dynamicznym przydziale pamięci. Musisz ręcznie zaalokować pamięć. W ten sposób można tworzyć tablicę jedynie, jeśli rozmiar tablicy jest znany podczas kompilacji.

PS. Brawa za goto ;'D

W sumie nie zwróciłem na to uwagi przy pisaniu. Szczerze mówiąc całej dokumentacji od wykładowcy nie czytałem. Jeśli faktycznie tak jest jak piszesz to wszystko już jest dla mnie jasne. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0