Potrzebuję pobrać określoną ilość bytów. Jedyna funkcją umożliwiającą to, którą udało mi się znaleźć, jest funkcja Read(...).
https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/34t733fh%28v=vs.110%29.aspx

Robię to w ten sposób:

 
array<wchar_t>^ shiit = gcnew array <wchar_t>(13);

try {
	this->serialPort1->Read(shiit, 0, 13);
	String^ aha = dynamic_cast<String^> (shiit);
	this->textBox1->Text = aha;
     }
	catch (TimeoutException^) {
	this->textBox1->Text = "Timeout Exception";
     }

I nie działa!
Przypuszczam, że problemem jest tutaj rzutowanie, które prawdopodobnie wykonuję niewłaściwie.

Jak wykonać to poprawnie ?